Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/jot.2022.8.2.1075196   IUP :10.26650/jot.2022.8.2.1075196    Tam Metin (PDF)

Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism

Davut KodaşReşat ArıcaNeşe KafaFeridun Duman

The study aimed to find out the relationships between the perceptions of residents toward tourism development, the benefits derived from tourism, and their support for tourism in Beypazari, Turkey. The data was collected through a questionnaire technique from the residents in Beypazari, one of the cultural tourism destinations in Turkey. The data was examined through a descriptive, exploratory, and confirmatory factor analyses, and structural equation modeling. The research found that there is a relationship between the perceptions of residents toward tourism development and the benefits derived from tourism. The research further showed a relationship between the perceptions of residents toward tourism development and their support for tourism. More specifically, this research contributes to the sustainable development literature by evaluating the perceptions of tourism development from the perspective of residents, the benefits derived from tourism, and the support provided to tourism. Moreover, the research provides information for destination management organizations to manage sustainable development processes effectively and efficiently by revealing the factors that shape the attitudes and behaviors of residents towards tourism. 


PDF Görünüm

Referanslar

 • Aksoz, E. O., Atilla, O., Aydin, S., Bingol, S., and Ciftci, F. (2015). Kırsal turizmde yerel halk desteğinin etki analizi: Sarıcakaya örneği, III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, 5-7 Kasım, Eskişehir. google scholar
 • Almeida-Garcia, F., Pelaez-Fernandez, M. Â., Balbuena-Vazquez, A., and Cortes-Macias, R. (2016). Residents’ perceptions of tourism development in Benalmadena (Spain). Tourism Management, 54(1), 259-274. google scholar
 • Alrwajfah, M. M., Almeida-Garüa, F., and Cortes-Maüas, R. (2019). Residents’ perceptions and satisfaction toward tourism development: A case study of Petra Region, Jordan. Sustainability, 11(7), 1907. google scholar
 • Andereck, K. L., and Vogt, C. A. (2000) The relationship between residents’ attitudes towards tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39(1), 27-36. google scholar
 • Anderson, J. C., and Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411. google scholar
 • Arica, R. (2020). Seyahat Acentalarında Sürdürülebilir Ürün Üretimi ve Yönetimi, Doğa Temelli Turların Sistemleştirilmesi. Ankara: Nobel Yayıncılık. google scholar
 • Arica, R. and Corbaci, A. (2017). A review of barriers of tour operators’ sustainable tourism activities. In 7th International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference. (48-55 pp.) April 9-14. Miami. Florida, USA. google scholar
 • Arica, R. and Ukav, I. (2020). Effects of tourism development problems on tourist satisfaction and revisit intention: Example of Adıyaman. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(1), 371-387. google scholar
 • Ayaz, N., Artuger, S., and Turkmen, F. (2009). Tarihi Zela (Zile) ilçesindeki yerel halkın turizme bakış açılarını belirlemeye yönelik bir alan araştırması. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 103-124. google scholar
 • Boydak, M. (2010). Çevre koruma hareketlerinin tarihsel gelişimi. Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu. pp: 166-193. İstanbul: Numune Matbaacılık. google scholar
 • Budeanu, A. (2007). Facilitating Transitions to Sustainable Tourism the Role of Tour Operators. Doctoral Dissertation. Lund University. google scholar
 • Cengiz, E., and Kirkbir, F. (2007). Yerel halk tarafından algılanan toplam turizm etkisi ile turizm desteği arasındaki ilişkiye yönelik yapısal bir model önerisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 19-37. google scholar
 • Choi, H., and Murray, I. (2010) Resident attitudes toward sustainable community tourism. Journal of Sustainable Tourism, 18(4), 575-594. google scholar
 • Cakar, U. (2013). Ekolojik Örgüt Üzerine Epistemolojik Bir Yaklaşım. Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Cakir, O. and Kodas, B. (2020). Residents’ perceptions of tourism potential and its effect on supporting tourism development: The case of Çorum province. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 3(1), 1-16. google scholar
 • Calik, İ. (2019). Teoride ve Uygulamada Sürdürülebilir Turizm. Zeybek, H.İ. & Calik, İ. (Ed.). Gümüşhane’de Sürdürülebilir Turizm içinde (ss: 1-14). Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Cetin, A., Katircioglu, E., Boyraz, M. and Mutlu, H. (2021). Tourism and life quality perceptions of residents: A comparative research in thermal tourism destinations. Journal of Mediterranean Tourism Research. 1(1), 53-69. google scholar
 • Cicek, D., and Sari, Y. (2018). Yerel halkın turizme olan desteği: Türkiye’deki sakin şehirler üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 29(2), 185-196. google scholar
 • Cokluk, O., Sekercioglu, G., and Buyukozturk, S. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel Uygulamaları. (Second Edition). Ankara: Pegem Akademi. google scholar
 • Du Plessis, C. (1998). The Meaning and Definition of Sustainable Development in the Built Environment, (Master Thesis), University of Pretoria, Africa. google scholar
 • Duran, E. (2013). Yerel halkın sürdürebilir turizm gelişimine yönelik tutumları; Bozcaada örneği. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 3(2), 76-94. google scholar
 • Ekici, R. (2013). Destinasyon Yaşam Seyri ve Yerel Halkın Turizm Gelişimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı. google scholar
 • Enemuo, O. B., and Oduntan, O. C. (2012). Social impact of tourism development on host communities of osun oshogbo sacred grove. Journal of Humanities and Social Science, 2(6), 30-35. google scholar
 • Ertuna, B., Güney, S., Güven, Ö., and Aydemir, N. (2012). Yerel halkın kırsal turizm gelişimine katılma isteğini etkileyen unsurlar: Kastamonu örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 2(2), 59-66. google scholar
 • Fornell, C., and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. google scholar
 • Garcia, F. A., Vazquez, A. B., and Macias, R. C. (2015) Resident’s attitudes towards the impacts of tourism. Tourism Management Perspectives, 13, 33-40. google scholar
 • Getz, D. (1994). Residents’ attitudes toward tourism: A longitudinal study in Spey Valley, Scotland. Tourism Management, 15(4), 247-258. google scholar
 • Gonzalez, V M., Coromina, L., and GaH, N. (2018). Overtourism: Residents’ perceptions of tourism impact as an indicator of reside social carrying capacity-case study of a Spanish heritage town. Tourism Review, 73(3), 277-296. google scholar
 • Gursoy, D., Jurowski, C., and Uysal, M. (2002). Resident attitudes: A structural modeling approach. Annals of Tourism Research, 29(1), 79-105. google scholar
 • Gursoy, D., and Rutherford, D. G. (2004). Host attitudes toward tourism: An improved structural model, Annals of Tourism Research, 31(3), 495-516. google scholar
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, R. E., and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (Seventh Edition). New Jersey: Prentice Hall. google scholar
 • Harrill R. (2004). Resident attitudes toward tourism development: A literature review with implications for tourism planning. Journal of Planning Literature, 18(3), 251-266. google scholar
 • Hamid, M.A., and Isa, S.M. (2020). Exploring the sustainable tourism practices among tour operators in Malaysia. Journal of Sustainable Science and Management. 15(1), 68-80. google scholar
 • Han, G., Fang, W.T., and Huang, Y.W. (2011). Classification ve influential factors in the perceived tourism impacts of community residents on nature-based destinations: China’s Tiantangzhai Scenic Area. Procedia Environmental Sciences, 10, 2010-2015. google scholar
 • Jamal, T., and Robinson, M. (2009). The SAGE handbook of tourism studies. Annals of Tourism Research, 37(4), 1196-1198. google scholar
 • Jurowski, C., Uysal, M., and Williams, R.D. (1997) A theoretical analysis of host community resident reactions to tourism, Journal of Travel Research, 36(2), 3-11. google scholar
 • Kahraman, N., and Turkay, O. (2012). Turizm ve Çevre. (Fifth Edition). Ankara: Detay Yayıncılık. google scholar
 • Kayat, K. (2002). Power, social exchanges and tourism in Langkawi: Rethinking resident perceptions. International Journal of Tourism Research, 4, 171-191. google scholar
 • Ko, D. W., and Stewart, W. P. (2002). A structural equation model of residents’ attitudes for tourism development, Tourism Management, 23(5), 521-530. google scholar
 • Kodas, D., and Ozel, C.H. (2016). Yerli ziyaretçilerin yerel yiyecek tüketim güdülerinin belirlenmesi: Beypazarı örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 8(1) . 83-96 google scholar
 • Kostekli, E., Geyik, S., and Ilban, M.O. (2012). Turizmin gelişmesinde yerel halkın beklentileri: Gönen Örneği. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi. 12-15 Nisan, Kemer, Antalya, pp: 384-402. google scholar
 • Lyon, A., Hunter-Jones, P., and Warnaby, G. (2017). Are we any closer to sustainable development? Listening to active stakeholder discourses of tourism development in the Waterberg Biosphere Reserve, South Africa, Tourism Management, 61, 234-247. google scholar
 • Makian, S., and Hanifezadeh, F. (2021). Current challenges facing ecotourism development in Iran. Journal of Tourismology, 7(1), 141-147. google scholar
 • Mansuroglu, S. (2006). Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki/ Antalya örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 36-46. google scholar
 • Marsh, H. W., and Bailey, M. (1991). Confirmatory factor analyses of multitrait-multimethod data: A comparison of alternative models. Applied Psychological Measurement, 15(1), 47-70. google scholar
 • Marsh, H.W., and Hau, K.T. (1999). Confirmatory factor analysis: Strategies for small sample sizes. In R. H. Hoyle (Ed.), Statistical Strategies for Small Sample Size (pp. 251-306). Thousand Oaks, CA: Sage. google scholar
 • Martın, J.M., Guaita Martmez, J.M., and Salinas Fernandez, J.A. (2018) An analysis of the factors behind the citizen’s attitude of rejection towards tourism in a context of over tourism ve economic dependence on this activity. Sustainability, 10(8), 1-18. google scholar
 • McCool, S. F. ve Martin, S. T. (1994). Community attachment and attitudes toward tourism development. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34. google scholar
 • Nepal, S.K. (2008). Residents’ attitudes to tourism in central British Columbia, Canada. Tourism Geographies, 10, 42-65. google scholar
 • Nunkoo, R., and Ramkissoon, H. (2011). Residents’ satisfaction with community attributes ve support for tourism, Journal of Hospitality ve Tourism Research, 35(2), 171-190. google scholar
 • Ozaltin Turker, G., and Turker, A. (2014). Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizm desteğini nasıl etkiler: Dalyan destinasyonu örneği, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(1), 81-98. google scholar
 • Ozdemir, G., Yilmaz, M., Yalcin, M., and Alvarez, M. D. (2014). Stakeholders’ perception of Istanbul’s historical Peninsula as a sustainable destination, Tourism Planning and Development. 12(1), 87-98. google scholar
 • Patterson, C. (2016). Sustainable Tourism: Business Development, Operations ve Management, Human Kinetics, America. google scholar
 • Pearce, P. L. (2018). Limiting over tourism; The desirable new behaviors of the smart tourist, The Tourism Intelligence Forum, Palma, Spain, 11-14 March. google scholar
 • Pham, L., and Kayat, K. (2011). Residents’ perceptions of tourism impact ve their support for tourism development: The case Study of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh Province, Vietnam. European Journal of Tourism Research. 4, 123-146. google scholar
 • Poh Ling, L., Jakpar, S., Johari, A., Than Myint, K., and Abdul Rani, N. S. (2011). An evaluation on the attitudes of residents in Georgetown towards the impacts of tourism development, International Journal ofBusiness and Social Science, 2(1), 264-277. google scholar
 • Polat Sesliokuyucu, I. (2022). Havayolu İşletmelerinde Ekolojik Sürdürülebilirlik. Arica, R. (Ed.). Turizm İşletmelerinde Ekolojik Sürdürülebilirlik. Uygulamadan Örnekler. İçinde (147-160 ss.). Çanakkale: Paradigma Akademi Yayıncılık. google scholar
 • Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., and Ramayah, T. (2017). Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development. Tourism Management, 60(1), 147-158. google scholar
 • Ritchie, B.W., and Inkari, M. (2006) Host community attitudes toward tourism ve cultural tourism development: The case of the Lewes District, Southern England. International Journal of Tourism Research, 8(1), 27-44. google scholar
 • Sarac, O, and Colak, O. (2022). Turizm ve çevre ilişkisi: Turizm endüstrisinde ekolojik sürdürülebilirliğin önemi. Arica, R. (Ed.). Turizm İşletmelerinde Ekolojik Sürdürülebilirlik. Uygulamadan Örnekler. İçinde (15-39 pp.). Çanakkale: Paradigma Akademi Yayıncılık. google scholar
 • Schwartz, K., Tapper, R., and Font, X. (2008). A sustainable supply chain management framework for tour operators. Journal of Sustainable Tourism. 16(3), 298-314. google scholar
 • Segota, T., Mihalic, T., and Kuscer, K. (2017). The impact of residents’ informedness and involvement on their perceptions of tourism impacts: The case of Bled. Journal of Destination Marketing & Management, 6(3), 196-206. google scholar
 • Sekaran, U. (2003). Research Methods for Business: A Skill Building Approach, USA: John Wiley & Sons. google scholar
 • Sert, A. N. (2019). Sürdürülebilir turizm gelişiminde turizmin yerel halk tarafından algılanan etkilerinin, toplum katılımının ve turizm gelişimine desteğin rolü: Beypazarı Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 407-428. google scholar
 • Sezgin, M., and Kahraman, A. (2008). Turistik destinasyon çerçevesinde sürdürülebilir turizm yönetimi ve pazarlaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19, 429-439. google scholar
 • Stylidis, D., and Terzidou, M. (2014). Tourism ve the economic crisis in Kavala, Greece, Annals of Tourism Research, 1(44), 210-226. google scholar
 • Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitor Attractions. New York: CABI Publishing. google scholar
 • Tabachnick, B.G., and Fidell, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics. Pearson Education Company. google scholar
 • Timur, S., and Getz, D. (2008). A network perspective on managing stakeholders for sustainable urban tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(4), 445461. google scholar
 • United Nations Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development (2020). Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment. google scholar
 • Weaver, D. (2006). Sustainable Tourism: Theory ve Practice, Elsevier, London. google scholar
 • Weiler, B., Moore, S. A., and Moyle. B. D. (2013). Building and sustaining support for national parks in the 21st century: Why ve how to save the national park experience from extinction. Journal of Park ve Recreation Administration, 31(2), 115-131. google scholar
 • Woosnam, K.M., Norman, W.C., and Ying, T. (2009). Exploring the theoretical framework of emotional solidarity between residents and tourist. Journal of Travel Research. 48(2), 245-258. google scholar
 • Vargas-Sanchez, A., Plaza-Mejia, M., and Porras-Bueno, N. (2008). Understanding residents’ attitudes toward the development of industrial tourism in a former mining community. Journal of Travel Research, 47, 373-387. google scholar
 • Yoon, Y., Gursoy, D., and Chen, J.S. (2001). Validating a tourism development theory with structural equation modeling, Tourism Management, 22, 363-372. google scholar
 • Zamani-Farahani, H. (2016). Host attitudes toward tourism: A study of Sareyn Municipality and local community partnerships in therapeutic tourism, Journal of Tourismology, 2(1), 16-34. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kodaş, D., Arıca, R., Kafa, N., & Duman, F. (2022). Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism. Journal of Tourismology, 8(2), 255-280. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196


AMA

Kodaş D, Arıca R, Kafa N, Duman F. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism. Journal of Tourismology. 2022;8(2):255-280. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196


ABNT

Kodaş, D.; Arıca, R.; Kafa, N.; Duman, F. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism. Journal of Tourismology, [Publisher Location], v. 8, n. 2, p. 255-280, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Kodaş, Davut, and Reşat Arıca and Neşe Kafa and Feridun Duman. 2022. “Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism.” Journal of Tourismology 8, no. 2: 255-280. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196


Chicago: Humanities Style

Kodaş, Davut, and Reşat Arıca and Neşe Kafa and Feridun Duman. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism.” Journal of Tourismology 8, no. 2 (Dec. 2023): 255-280. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196


Harvard: Australian Style

Kodaş, D & Arıca, R & Kafa, N & Duman, F 2022, 'Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism', Journal of Tourismology, vol. 8, no. 2, pp. 255-280, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196


Harvard: Author-Date Style

Kodaş, D. and Arıca, R. and Kafa, N. and Duman, F. (2022) ‘Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism’, Journal of Tourismology, 8(2), pp. 255-280. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196 (11 Dec. 2023).


MLA

Kodaş, Davut, and Reşat Arıca and Neşe Kafa and Feridun Duman. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism.” Journal of Tourismology, vol. 8, no. 2, 2022, pp. 255-280. [Database Container], https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196


Vancouver

Kodaş D, Arıca R, Kafa N, Duman F. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism. Journal of Tourismology [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];8(2):255-280. Available from: https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196 doi: 10.26650/jot.2022.8.2.1075196


ISNAD

Kodaş, Davut - Arıca, Reşat - Kafa, Neşe - Duman, Feridun. Relationships between Perceptions of Residents Toward Tourism Development, Benefits Derived from Tourism and Support to Tourism”. Journal of Tourismology 8/2 (Dec. 2023): 255-280. https://doi.org/10.26650/jot.2022.8.2.1075196ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim17.02.2022
Kabul08.07.2022
Çevrimiçi Yayınlanma10.11.2022

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.