CİLT 6, SAYI 2, 2020


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Fatma Füsun İstanbullu Dinçer


CİLT 6, SAYI 1, 2020

METRİKLER


6
11
60
60

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.