E-ISSN

2980-2563

Yayın Aralığı

Yılda İki Sayı

EditörKemal Kutgün Eyüpgiller

Journal of Technology in Architecture Design and Planning (JTADP), yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanan açık erişimli, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin resmi online yayınıdır. JTADP, teknoloji boyutuna odaklanarak mimarlık, tasarım ve planlama alanlarındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili İngilizce'dir. JTADP’ye iletilen yazılar çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir. Dergi ulusal ve uluslararası akademik çevreleri hedeflemektedir. Derginin hedef kitlesini, akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Gönderilen veya kabul edilen makaleler için herhangi bir makale işleme ücreti veya gönderim ücreti alınmaz.


METRİKLER


1
1
6
6

DUYURULARABONE OL
İLETİŞİM


Süleymaniye Mahallesi Besim Ömer Paşa Caddesi No: 7 34116 Fatih/İstanbul Tel: +90 2124400240 14390 E-posta: jtadp@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.