Journal of Technology in Architecture Design and Planning (JTADP), yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanan açık erişimli, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin resmi online yayınıdır. JTADP, teknoloji boyutuna odaklanarak mimarlık, tasarım ve planlama alanlarındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili İngilizce'dir. JTADP’ye iletilen yazılar çift taraflı kör hakemlik sürecine tabidir. Dergi ulusal ve uluslararası akademik çevreleri hedeflemektedir. Derginin hedef kitlesini, akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Gönderilen veya kabul edilen makaleler için herhangi bir makale işleme ücreti veya gönderim ücreti alınmaz.
Baş Editör
Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Baş Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Zeynep Yazıcıoğlu Halu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Dr.Öğr.Üyesi Berrak Karaca Şalgamcıoğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Editoryal Asistan
Araş. Gör. Sezer Savaş, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Araş. Gör. İrem Genç, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Dil Editörü
Öğr. Gör. Elizabeth Mary Earl, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye

Yayın Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Özlem Er, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Alper İlki, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkiye
Prof. Dr. Kadir Güler, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Turkiye
Prof. Dr. Turhan Bilir, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Barış Sayın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Aysu Akalın, Gazi Üniversitesi, Ankara, Turkiye
Prof. Dr. Hüseyin Lütfü Kahvecioğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Cem Gazioğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. Ayşe Dilek Darby, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Dr.Öğr.Üyesi Serkan Bayraktaroğlu, İstanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkiye
Prof. Dr. M. Ala Saadeghvaziri, New Jersey Institute of Technology, Newark, United-States
Prof. Dr. Roger Bateman, Sheffield Hallam University, Sheffield, United-Kingdom
Doç. Dr. Canan Akoğlu, Designskolen Kolding, Kolding, Denmark
Dr.Öğr.Üyesi Aksel Ersoy, Delft University of Technology, Delft, Netherlands
Doç. Dr. Dilek Hocaoğlu, Arts University Bournemouth, Poole, United-Kingdom
Prof. Burak Pak, KU Leuven, Leuven, Belgium
Prof. Dr. Sedef Doğaner, Wentworth Institute of Technology, Boston, United-States
Dr. Alexandra Delgado Jiménez, Universidad Nebrija, Madrid, Spain
Dr.Öğr.Üyesi Dujuan Yang, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, Netherlands

Journal of Technology in Architecture Design and Planning (JTADP), teknoloji boyutuna odaklanarak mimarlık, tasarım ve planlama alanlarındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanan açık erişimli, hakemli ve bilimsel bir dergidir. JTADP, alandaki bilginin sınırlarını genişletmek ve bilimsel bilgi ve güncel konuları uluslararası düzeyde paylaşmak için bir forum sağlar. İlgili alanlarda uygulama ve gelişmeleri konu alan ve çift kör hakemlik sürecine tabi makaleler yayınlar; bunlar arasında araştırma makaleleri, inceleme makaleleri, proje incelemeleri ve vaka çalışmaları yer alır. JTADP'nin kapsadığı konular arasında mimari mühendislik, tasarım mühendisliği, şehir mühendisliği yer almaktadır ancak kapsam bu konularla sınırlı değildir.

Teknoloji, temel ve uygulamalı bilimlere ait verilerin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesi, kullanılması ve toplumsal etkilerinin analiz edilmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla teknoloji doğal olarak mimarlık, tasarım ve planlama eylemlerinin özünü oluşturmaktadır.

Teknolojinin her türlü tasarım faaliyetinde bir süreç olarak yer alması, söz konusu üç alanın ve alt başlıklarının teknoloji ile organik ve ayrılmaz birlikteliğini vurgulamaktadır. Teknoloji ve dolayısıyla mimarlık, tasarım ve planlama, insan yaşamının kalitesini artırmak için yaratıcılık ve zekanın bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal bilgilerle birleştirilmesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, teknolojinin sadece bilim ve mühendislikle ilgili olmadığı, sanat, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi alanların da bir yansıması olduğudur.

Mimarlık, tasarım ve planlama alanlarındaki bilimsel yayınlarda teknoloji boyutunun yeterince ele alınmamasından hareketle JTADP'nin bu konulara ağırlık vermesine karar verilmiştir. Bununla birlikte JTADP, tasarım, mimarlık, planlama ve bunların pratik uygulamaları arasındaki arayüzü de incelemeyi amaçlamaktadır.

Dergi yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

İntihal

Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Makalenin türüne bağlı olarak, bunun oranın %15 veya %20'den az olması beklenir.

Çift Kör Hakemlik

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise, gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar, hakemler gerek gördüğü takdirde yazıda istenen değişiklikler yazarlar tarafından yapıldıktan sonra yayınlanmasına onay verir.

Dergi açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Bu BOAI açık erişim tanımıyla uyumludur.

Derginin açık erişimli makaleleri Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Yazarlar dergide yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları  Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir.

Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

Dergide yayınlanan tüm yazıların korunmasını ve kalıcı olarak erişilebilir olmasını sağlamak için makaleler, ulusal bir arşiv sitesi olarak hizmet veren ve aynı zamanda LOCKSS'in içeriği toplamasına, korumasına ve sunmasına izin veren Dergipark'ta saklanmaktadır.

Ek olarak, yazarların kendilerinin makalelerinin son PDF sürümünü Open Archives Initiative (https://www.openarchives.org/) standartlarına uygun açık elektronik arşivlerde arşivlemeleri önerilir. Yazarlar, yayınladıkları arşiv versiyonundan, İ.Ü. Yayınevinin dergi web sitesinin URL'sine bağlantı sağlamalıdır.

Journal of Technology in Architecture Design and Planning (JTADP), yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser; Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığını beyan etmelidir. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Her bir makale en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.

Journal of Technology in Architecture Design and Planning (JTADP) araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.

- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.

- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.

- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.

- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.

- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

- İnsan denekler ile yapılan deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.

- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.

Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.

Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.

Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.

Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır. 

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme çift taraflı kör hakemlik ile değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirirler. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.

Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.

Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemler, araştırma, yazarlar ve/veya araştırmaya fon sağlayanlarla çıkar çatışması içinde olmamalıdır. Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar.

Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler iThenticate yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar.

Seçilen makaleler en az iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir; yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir.

Hakemlerin değerlendirmeleri objektif olmalıdır. Hakem süreci sırasında hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak değerlendirmelerini yapmaları beklenir.

-Makale yeni ve önemli bir bilgi içeriyor mu?

-Öz, makalenin içeriğini net ve düzgün bir şekilde tanımlıyor mu?

-Yöntem bütünlüklü ve anlaşılır şekilde tanımlanmış mı?

-Yapılan yorum ve varılan sonuçlar bulgularla kanıtlanıyor mu?

-Alandaki diğer çalışmalara yeterli referans verilmiş mi?

-Dil kalitesi yeterli mi?

Hakemler, gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

Derginin yayın dili İngilizce'dir.

1. Yazarların; Telif Hakkı Anlaşması Formu, Yazar Formu ve Kapak Sayfasını makale ana metni ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.

2. Çift taraflı kör hakemlik uygulaması gereğince makale ana metninde yazarın / yazarların kimlik bilgilerinin yer almaması gerekmektedir.

3. Kapak Sayfası aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Makalenin türü
 • Makalenin İngilizce başlığı
 • Yazarların isimleri, kurumları, eğitim dereceleri ve ORCID numaraları
 • Finansal destek bilgisi
 • Sorumlu yazarın ismi, adresi, telefonu (cep telefonu dahil), faks numarası ve e-posta adresi,
 • Makale hazırlama sürecine katkıda bulunan ama yazarlık kriterlerini karşılamayan kişilerle ilgili bilgiler

4. Çalışmalar, A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol taraftan 2,5 cm. boşluk bırakılarak, 11 punto Times New Roman harf karakterleriyle ve tek satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.

5. Dergimize gönderilen makalelerde Giriş bölümünden önce 200 kelimelik çalışmanın kapsamını, amacını, ulaşılan sonuçları ve kullanılan yöntemi kaydeden özet (abstract) yer almalıdır. Özetin altında çalışmanın içeriğini temsil eden en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır.

6. Çalışmaların başlıca şu unsurları içermesi gerekmektedir: Başlık, öz ve anahtar kelimeler; ana metin bölümleri, kaynaklar, tablolar ve şekiller. Araştırma makaleleri, öz, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuçlar, kaynaklar bölümlerinden ve tablo, grafik ve şekillerden oluşur.

7. Çalışmalarda tablo ve şekil gibi göstergeler numaralandırılarak, tanımlayıcı bir başlık ile birlikte verilmelidir. Çalışmada yer alan her tablo ve şekil, metin içinde herhangi bir kısaltma yapılmadan numara sırasına göre alıntılanmalıdır (Table 1, Figure 1 gibi).

8. Referanslar derginin benimsediği APA (American Psychological Association) style 7th Edition referans stiline uygun olarak hazırlanmalıdır.

9. Kurallar dâhilinde dergimize yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların her türlü sorumluluğu ve çalışmada geçen görüşler yazar/yazarlarına aittir.

Journal of Technology in Architecture Design and Planning (JTADP), kaynak gösterme ve metin içi alıntılar için APA (American Psychological Association) style 7th Edition kullanmaktadır. Kaynakça alfabetik sıraya göre listelenmelidir. Alıntıların doğruluğu yazarın sorumluluğundadır. Tüm kaynaklar metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Yazarların Zotero, Mendeley gibi bir Referans Yönetim yazılımını kullanmaları tavsiye edilir.

Aşağıdakilerin sağlandığından emin olunuz.

 • Kapak sayfasının dergi kurallarına göre hazırlandığı.
 • Çalışmanın başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu.
 • Çalışmanın İngilizce yönünden kontrolünün yapıldığı.
 • Çalışmanın derginin belirlediği tam metin yazım kurallarına dikkat edilerek yazılmış olduğu.
 • Referansların APA-7 referans sistemine uygun olarak düzenlendiği.
 • Telif Hakkı Anlaşması Formunun gönderildiği.
 • Yazar Katkı Formunun gönderildiği.
 • Daha önce basılmış materyal (yazı-resim-tablo) kullanılmış ise izin belgesinin alındığı
 • Etik Kurul Raporu (gerekli ise) alındığı, etik kurul raporu tarih ve sayısının çalışmada yöntem metninde verildiği ve dergiye makaleyle birlikte gönderildiği.
 • Dergi politikalarının gözden geçirildiği.
 • Tüm yazarlar, makalenin en son versiyonunu okumuş ve onaylamış olduğu.BİLGİ


E-ISSN2980-2563
Yayın AralığıYılda İki Sayı

METRİKLER


2
3
18
18

İLETİŞİM


Süleymaniye Mahallesi Besim Ömer Paşa Caddesi No: 7 34116 Fatih/İstanbul Tel: +90 2124400240 14390 E-posta: jtadp@istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.