CİLT 7, SAYI 1, 2022


Examining the Efficiency of Automation in Container Terminals


SAYI 1CİLT 7, 2022

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)Mehmet AdakAbit Balın
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.