MAKALE ÇAĞRISI


Litera yılda iki kere, Mayıs ve Kasım aylarında, bir aylık süre boyunca makale kabulü yapar. Makale gönderim sürecinin bitişini takiben gönderiler toplu şekilde yayın kurulu tarafından ön incelemeye tabi tutulur ve dergi yayın ilkelerine uygun bulunan makaleler için değerlendirme süreci başlar. 


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.