Araştırma Makalesi


CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Fethiye Kabataş

Bu çalışmanın amacı Julio Córtazar’ın “Put” adlı öyküsünü Gilbert Durand’ın İmgelemin Antropolojik Yapıları1 kitabında ele aldığı görüşler doğrultusunda analiz etmektir. Fransız yazarın bakış açısına göre edebiyat eserlerinin derinlemesine incelenebilmesi için kolektif bilinçdışımızın dışavurumu olarak sembollerin de araştırılması gereklidir. Buna bağlı olarak Durand’ın bu kuramı oluştururken etkilendiği Jung’un arketiplerine de öykü çözümlemesinde yer verilmiştir. İlgili öyküde Córtazar’ın kullandığı semboller incelenmiş ve ana karakterler olan Somoza ve Morand’ın yansıttıkları kişilikler üzerinden öykünün analizi gerçekleştirilmiştir

THE ANALYSIS OF JULIO CORTÁZAR’S STORY “EL ÍDOLO DE LAS CÍCLADAS” ACCORDING TO THE THEORY OF THE STRUCTURES OF IMAGERY

Fethiye Kabataş

The aim of this study is to analyze Julio Córtazar’s short story “The Idol of the Cyclades” in line with the ideas handled by Gilbert Durand in his book The Anthropological Structures of the Imaginary. According to the French writer’s point of view it is necessary to investigate the symbols which are expressions of collective unconscious in order to analyze the literary works deeply. Therefore, the archetypes of Jung which affected Durand while grounding this theory are also taken in the short story analysis. The symbols used by Córtazar in this short story are examined and the story in general is analyzed on the basis of the personalities reflected by protagonists Somoza and Morand


PDF Görünüm

Referanslar

  • Cortázar, Julio (1996) Bir Sarı Çiçek, Can, İstanbul. google scholar
  • Durand, Gilbert (1960) Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Instrucción a la arquetipología general, Taurus, Madrid. google scholar
  • Durand, Gilbert (1964) La imaginación simbólica, Amorrortu, Buenos Aires. google scholar
  • Eliade, Micea (1992) Kutsal ve Dindışı, Gece. google scholar
  • Ferber, Michael (2007) A dictionary of literary symbols, Cambridge Univercity Press. google scholar
  • Fordham, Frieda (2015) Jung Psikolojisinin Ana Hatları, Say, İstanbul. google scholar
  • İlgürel, Mehmet (2016) Julio Cortázar’ın Öykülerinin Sembolik İmgelemi, Yeni İnsan, İstanbul. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kabataş, F. (2013). CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 26(2), 39-46. https://doi.org/null


AMA

Kabataş F. CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2013;26(2):39-46. https://doi.org/null


ABNT

Kabataş, F. CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 26, n. 2, p. 39-46, 2013.


Chicago: Author-Date Style

Kabataş, Fethiye,. 2013. “CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26, no. 2: 39-46. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Kabataş, Fethiye,. CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26, no. 2 (Feb. 2023): 39-46. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Kabataş, F 2013, 'CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 39-46, viewed 2 Feb. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Kabataş, F. (2013) ‘CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 26(2), pp. 39-46. https://doi.org/null (2 Feb. 2023).


MLA

Kabataş, Fethiye,. CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 2, 2013, pp. 39-46. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Kabataş F. CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 2 Feb. 2023 [cited 2 Feb. 2023];26(2):39-46. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Kabataş, Fethiye. CÓRTAZAR’IN “PUT” ADLI ÖYKÜSÜNÜN İMGELEMİN YAPILARI KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26/2 (Feb. 2023): 39-46. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2013

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.