Araştırma Makalesi


EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ

Saliha Seniz Coşkun Adıgüzel

19. yüzyıl İspanyol edebiyatının öne çıkan kadın yazarlarından Emilia Pardo Bazán’ın Memorias de un solterón adlı romanı, yeni kadın imgesi yarattığı gerekçesiyle, yazarın kadının toplumda erkeğe göre aşağıda konumlandırılmasını eleştiren diğer eserlerinden ayrılır. Bu çalışmada, yaratılan yeni kadın imgesine rağmen, erkek başkarakterin kendini erkek özne olarak kurma çabasında kadın başkarakteri nasıl kurguladığı psikanalitik feminist kurama göre incelenecek, erkek karakter öznelliğini kurmaya çalışırken ataerkil toplum düzenindeki cinsiyet kurgusu eleştirilecektir. 

A PSYCHOANALYTIC FEMINIST READING OF THE MALE MAIN CHARACTER IN THE NOVEL MEMORIAS DE UN SOLTERON BY EMILIA PARDO BAZAN

Saliha Seniz Coşkun Adıgüzel

The novel titled Memorias de un solterón is considered by the critics to be different from other works of Emilia Pardo Bazán, who is one of the most outstriking writers of the 19th century Spanish literature, in terms of creating an image of new woman and not just criticising the secondary position of women in society compared to men. This study aims to analyse the construction of the female main character by the male main character in order to be able to construct himself as a male subject and the construction of gender in a patriarchal society will be criticised, based on psychoanalytic feminist theory.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alberdi, I. (2013) Vida de Emilia Pardo Bazán, Eila Editores, Madrid. google scholar
 • Bieder, M. (1976) “Capitulation: Marriage, not freedom. A study of Emilia Pardo Bazán’s Memorias de un solterón and Galdos’s Tristana”, Symposium, Vol. 30/2, pp.93-109. google scholar
 • Bieder, M. (1998) “Emilia Pardo Bazán y la emergencia del discurso feminista”, Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana), Coord. I. M. Zavala, Anthropos, Barcelona, Vol. V, pp. 75-110. google scholar
 • Cixous, H. (1994) The Hélène Cixous Read, Ed. by Susan Sellers, Routledge, New York. google scholar
 • Cook, T. A. (1976) El feminismo en la novela de la Condesa de Pardo Bazán, Diputación Provincial de La Coruña Publicaciones, La Coruña. google scholar
 • Harping, M. (2006) “Homoeroticism and Gender Role Confusion in Pardo Bazán’s Memorias de un solterón”, Hispanic Research Journa,. Vol. 7, No. 3, September, pp. 195-210. google scholar
 • Hemingway, M. (1983) Emilia Pardo Bazán: The making of a novelist, Cambridge University Press, Cambridge. google scholar
 • Irigaray, L. (1985) This Sex Which Is Not On, Trans. Catherine Porter with Carolyn Burke, Cornell University Press, Ithaca, New York. google scholar
 • Pardo Bazán, E. (2004) Memorias de un solterón, Ed. Ma. Ángeles Ayala, Cátedra, Madrid. google scholar
 • Wietelmann Bauer, B. (1994) “Narrative Cross-Dressing: Emilia Pardo Bazán in Memorias de un solterón”, Hispania. Vol. 77, Núm. 1, pp. 23-30. google scholar
 • Woolf, V. (2013) Kendine Ait Bir Oda, Çev. İlknur Özdemir, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Coşkun Adıgüzel, S. (2013). EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 26(2), 31-38. https://doi.org/null


AMA

Coşkun Adıgüzel S. EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2013;26(2):31-38. https://doi.org/null


ABNT

Coşkun Adıgüzel, S. EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 26, n. 2, p. 31-38, 2013.


Chicago: Author-Date Style

Coşkun Adıgüzel, Saliha Seniz,. 2013. “EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26, no. 2: 31-38. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Coşkun Adıgüzel, Saliha Seniz,. EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26, no. 2 (Mar. 2024): 31-38. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Coşkun Adıgüzel, S 2013, 'EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 31-38, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Coşkun Adıgüzel, S. (2013) ‘EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 26(2), pp. 31-38. https://doi.org/null (1 Mar. 2024).


MLA

Coşkun Adıgüzel, Saliha Seniz,. EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 2, 2013, pp. 31-38. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Coşkun Adıgüzel S. EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];26(2):31-38. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Coşkun Adıgüzel, Saliha Seniz. EMILIA PARDO BAZÁN’IN MEMORIAS DE UN SOLTERÓN ADLI ROMANINDAKİ ERKEK BAŞKARAKTERE PSİKANALİTİK FEMİNİST KURAM IŞIĞINDA BAKIŞ”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26/2 (Mar. 2024): 31-38. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2013

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.