Araştırma Makalesi


DOI :10.26557/iulitera.364786   IUP :10.26557/iulitera.364786    Tam Metin (PDF)

İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım

Göksenin AbdalBüşra Yaman

Çeviribilimin en çok tartışılan alanlarından biri olan şiir çevirisi kuram ve uygulamaya dönük tartışmalar için birçok zorluk ortaya çıkarmaktadır; ancak aynı zamanda şiir çevirisini konu alan verimli çalışmaların yapılmasının önünü açmaya devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı da, şiirin varlığı gereği metaforla yüklü olduğu düşüncesinden hareketle şiir çevirisini farklı bir bakış açısı ve kuramsal arka planla ele almaktır. Bundan dolayı, Andre Lefevere tarafından geliştirilen yeniden yazma kavramıyla birlikte, George Lakoff ve Mark Johnson tarafından metafor kuramı kapsamında kullanılan ontolojik metafor, yapısal metafor, yönelimsel metafor ve kavramsal gösterim kavramlarna dayanan bütünleşik bir inceleme yaklaşımı sunulmaya çalışılmaktadır. Yapılan incelemede, metaphor odaklı bir yeniden yazma eylemi olarak çevirinin, çevirmenden izler taşımakla kalmadığı, aynı zamanda Birhan Keskin’in şiirlerinin, çevirmenin metaforlar bağlamında aldığı kararlar ekseninde erek dil/yazın/kültür dizgesinde yeniden bağlamsallaştırıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

DOI :10.26557/iulitera.364786   IUP :10.26557/iulitera.364786    Tam Metin (PDF)

English Translations of Birhan Keskin: A Metaphor-Based Approach to Poetry Translation

Göksenin AbdalBüşra Yaman

For several years, poetry translation has been one of the most debated fields of translation studies. It has posed numerous challenges for theoretical and practical discussions, which has paved the way for fruitful and inspiring studies to be conducted in translation studies. This article aims to examine poetry translation from a different point of view and theoretical background, which specifically focuses on the metaphors that poems are traditionally laden with. In doing so, the article attempts to present an integrated approach toward analysis of poetry translation by adopting the four concepts of the metaphor theory proposed by George Lakoff and Mark Johnson—ontological metaphor, structural metaphor, orientational metaphor, and conceptual mapping—along with the concept of rewriting developed by Andre Lefevere. The results of the analysis indicate that translation as an act of metaphor-based rewriting bears the fingerprints of the translator and that the poems of Birhan Keskin have been recontextualized in the target language/ literature/culture by the translator’s decisions regarding metaphors.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


This article aims to analyze the English translations of six selected poems of Birhan Keskin as a metaphor-based rewriting act, by using the concept of rewriting by Andre Lefevere and the metaphor theory by George Lakoff and Mark Johnson. As a secondary aim, we attempt to explore the implications of the metaphor theory for translation studies along with the probable relations to be built with the concept of rewriting. The article comprises five sections. In the first section, the conceptual basis of the act of rewriting is discussed, along with the studies dealing with the relation between translation and the act of rewriting in translation studies since the 1980s. The second section presents the conceptual framework of translation analysis, with concepts adopted from the metaphor theory proposed by Lakoff and Johnson. The poetic universe of Keskin and its distinctive features are discussed in the third section, with a special focus on analysis of the English translations of the selected poems. In the fourth section, the six selected poems of Keskin are analyzed using the following four concepts of metaphor theory —ontological metaphor, structural metaphor, orientational metaphor, and conceptual mapping. The final section concludes with remarks and observations on the corpus and poetry translation in general. Depending on the analysis of the six poems, each included in a separate book, it is argued that structural, ontological, and orientational metaphors play a significant role in the poetic style and constitute a difficulty for the act of translating. In this context, the translator recreates the source text in the target language by taking its structural, stylistic, contextual, discursive, and cultural elements into consideration and recontextualizing them in the target culture. This signifies that the translator acts as a rewriter who creates the target text as a result of subjective and individual translation decisions, benefiting from his subjective interpreting act and background as put forward by Lefevere within the concept of rewriting. Speficially, we could state that the translator has read the source text, analyzed it, and has resorted to several ways in order to create and/or appropriate the poetic reflections of the source text in the target language and culture. Throughout the analysis, structural, ontological, and orientational metaphors form an important part of the selected poems and the translator has likewise attempted to create these metaphors in the target language. This supports the idea that the translator has attempted to fulfill the actionality of recreating the metaphors of the source text in the target language and culture for the target readership. It is therefore expected and affirmed that the translator has (re) formulated the metaphors of the selected poems, which significantly rely on subjective interpretations. By doing so, the translator has tried to carry over Keskin’s voice together with his own in the poems in the target language, two of which are harmonized by (re)creating the structural, ontological, and orientational metaphors in the target language/literature/culture for the target readership. This inevitably enriches the possibilities of the target literature and language through metaphors peculiar to the source culture and/or Keskin entering into the target system, which leads to the concept of a metaphor-based rewriting act.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Alp, R. (2012). Türkçe şiirde “kadın” şairlerinin poetikalarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi [Comparative analysis of “woman” poets in Turkish poetry] (Doctoral dissertation, İhsan Doğramacı Bilkent University, Ankara). Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp google scholar
 • Bassnett, S. (2002). Translation studies. London, UK/New York, NY: Routledge. google scholar
 • Bassnett, S. (2014). Translation. New York, NY: Routledge. google scholar
 • Bassnett, S. & Lefevere, A. (1998). Constructing cultures: Essays on literary translation topics in translation. Clevedon, UK: Multilingual Matters. google scholar
 • Bengi-Öner, I. (2001). Çeviri kuramlarını düşünürken [Thinking translation theories]. İstanbul, Turkey: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Berk, İ. (1978). Çeviride şiir dili [Poetry language in translation]. Türk dili çeviri sorunları özel sayısı [Turkish language journal translation problems special issue], 322, 71-76. google scholar
 • Genette, G. (1997). Paratexts: Thresholds of interpretation (Jane E. Lewin, Trans.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. google scholar
 • Harvey, K. (2003). ‘Events’ and ‘horizons’: Reading ideology in the ‘bindings’ of translations. In M. Calzada Pérez (Ed.), Apropos of ideology: Translation studies on ideology – Ideologies in translation studies (pp. 43-70). Manchester, UK: St. Jerome Publishing. google scholar
 • Jakobson, R. (1959/2012). On linguistic aspects of translation. In L. Venuti (Ed.), The translation studies reader (pp. 126-131). New York, NY: Routledge. google scholar
 • Jones, F.R. (2011). Poetry translating as expert action: Processes, priorities and networks. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. google scholar
 • Keskin, B. (2013). & Silk & Love & Flame [Ve ipek ve aşk ve alev] (G. Messo, Trans.). London, UK: Arc Publications. google scholar
 • Kovala, U. (1996). Translations, paratextual mediation, and ideological closure. Target, 8(1), 119-147. doi:10.1075/target.8.1.07kov google scholar
 • Lakoff, G. & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. Chicago, USA/London, UK: The University of Chicago Press. google scholar
 • Lefevere, A. (1985). Why waste our time on rewrites? The trouble with interpretation and the role of rewriting in an alternative paradigm. In T. Hermans (Ed.), Manipulation of literature studies in literary translation (pp. 215-243), London, UK/Sidney, AU: Croom Helm. google scholar
 • Lefevere, A. (1992). Translating, rewriting, and the manipulation of literary fame. London, UK/New York, NY: Routledge. google scholar
 • Paker, S. (2008). Çeviride ‘yanlış/doğru’ sorunu ve şiir çevirisinin değerlendirilmesi. In M. Rifat (Ed.), Çeviri seçkisi I: Çeviriyi düşünenler [Translation collection I: Translation thinkers] (pp. 121-129). İstanbul, Turkey: Sel Yayıncılık. google scholar
 • Tahir-Gürçağlar, Ş. (2002). What texts don’t tell: The uses of paratexts in translation research. In T. Hermans (Ed.), Crosscultural Transgressions (pp. 44-60). Manchester, UK: St. Jerome Publishing. google scholar
 • Venuti, L. (2008). The translator’s invisibility: A history of translation [2nd ed.]. New York, NY: Routledge. google scholar
 • Watts, R. (2000). Translating culture: Reading the paratexts of Aimé Césaire’s Cahier d’un retour au pays natal. TTR: Traduction, Terminologie, Rédaction, 13(2), 29-46. doi:10.7202/037410ar. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Abdal, G., & Yaman, B. (2017). İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 27(2), 45-63. https://doi.org/10.26557/iulitera.364786


AMA

Abdal G, Yaman B. İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2017;27(2):45-63. https://doi.org/10.26557/iulitera.364786


ABNT

Abdal, G.; Yaman, B. İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 27, n. 2, p. 45-63, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Abdal, Göksenin, and Büşra Yaman. 2017. “İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 27, no. 2: 45-63. https://doi.org/10.26557/iulitera.364786


Chicago: Humanities Style

Abdal, Göksenin, and Büşra Yaman. İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 27, no. 2 (Feb. 2024): 45-63. https://doi.org/10.26557/iulitera.364786


Harvard: Australian Style

Abdal, G & Yaman, B 2017, 'İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 27, no. 2, pp. 45-63, viewed 21 Feb. 2024, https://doi.org/10.26557/iulitera.364786


Harvard: Author-Date Style

Abdal, G. and Yaman, B. (2017) ‘İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 27(2), pp. 45-63. https://doi.org/10.26557/iulitera.364786 (21 Feb. 2024).


MLA

Abdal, Göksenin, and Büşra Yaman. İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 27, no. 2, 2017, pp. 45-63. [Database Container], https://doi.org/10.26557/iulitera.364786


Vancouver

Abdal G, Yaman B. İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 21 Feb. 2024 [cited 21 Feb. 2024];27(2):45-63. Available from: https://doi.org/10.26557/iulitera.364786 doi: 10.26557/iulitera.364786


ISNAD

Abdal, Göksenin - Yaman, Büşra. İngilizcede Birhan Keskin: Şiir Çevirisine Metafor Odaklı Bir Yaklaşım”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 27/2 (Feb. 2024): 45-63. https://doi.org/10.26557/iulitera.364786ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim15.10.2017
Kabul19.11.2017
Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2017

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.