Araştırma Makalesi


JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Uğur Tuyun

Carl Gustav Jung Analitik Psikoloji alanındaki ve Gilbert Durand İmgelemin Yapıları başlığı altındaki çalışmaları ile önemli bir semboller ve arketipler kataloğunu ardıllarına miras bırakmışlardır. Bu çalışmada amacımız bu katalogdan faydalanarak ait olduğu Romantizm Döneminin, eserleri ile İspanya’daki öncülerinden José de Espronceda’nın “Korsanın Şarkısı” ve “Ölümün Şarkısı” şiirlerinin anlam dünyalarını çözümlemektir. Bu çözümleme esnasında sembollerin yüzyıllar içindeki ve/veya farklı medeniyetlerdeki birtakım anlam değişiklikleri de örneklenmiştir. Ayrıca Jung’un arketipleri hakkında da her bir şiir için birer örnek verilmiştir.

EXAMINATION OF THE SYMBOLS IN TWO POEMS OF JOSÉ DE ESPRONCEDA ACCORDING TO THE THEORY OF SYMBOLIC IMAGINATION

Uğur Tuyun

Carl Gustav Jung in the field of Analytic Psychology and Gilbert Durand under the title of Imaginary’s Structures with their works have left a legacy of a catalogue of symbols and archetypes to their successors. In this study, our aim is by benefitting from this catalogue to analyse the semantic worlds of the poems “The Chant of the Pirate” and “The Chant of the Death” of José de Espronceda who is with his opuses, one of the pioneers in Spain of the Age of Romanticism to which he belongs. During this analysis, also it has been exemplified a number of semantic alterations of symbols in distinct civilizations or through the centuries. Besides, for each poem, it has been given one example about Jung’s archetypes.


PDF Görünüm

Referanslar

  • Chevalier, J. (1986) Diccionario de los Simbolos, yay. haz. Alain Gheerbrant, Editorial Herder, Barcelona. google scholar
  • Durand, G. (1981) Las Estructuras Antropológicas de lo Imaginario, çev. Mauro Armiño, Taurus Ediciones, Madrid. google scholar
  • Durand, G. (1998) Sembolik İmgelem, çev. Ayşe Meral, İnsan Yayınları, İstanbul. google scholar
  • Durand, G. (2001) La imaginación simbólica, Amorrortu editores, Buenos Aires. google scholar
  • Ferber, M. (2007) A Dictionary of Literary Symbols, Cambridge Univesity Press, New York. google scholar
  • Fordham, F. (2015) Jung Psikolojisinin Ana Hatları, çev. Aslan Yalçıner, 9. Baskı, Say Yayınları, İstanbul. google scholar
  • Horozcu, Ü. (2015) Din Psikolojisi Ders Kitabı, Rağbet Yayınları, İstanbul. google scholar
  • İlgürel, M. (2016) Julio Cortázar’ın Öykülerinin Sembolik İmgelemi, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul. google scholar
  • Jennings, G. (2011) Azteca, çev. María de los Ángeles Correa, 21. Baskı, Editorial Planeta Mexicana, Mexico. google scholar
  • Présentation - Organisation (27 Temmuz 2016), Centre de recherche sur l’imaginaire, http://cri.univ-grenoble-alpes.fr/fr/presentation/organisation/, erişim: 10 Haziran 2017. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Tuyun, U. (2013). JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 26(2), 45-62. https://doi.org/null


AMA

Tuyun U. JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2013;26(2):45-62. https://doi.org/null


ABNT

Tuyun, U. JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 26, n. 2, p. 45-62, 2013.


Chicago: Author-Date Style

Tuyun, Uğur,. 2013. “JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26, no. 2: 45-62. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Tuyun, Uğur,. JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26, no. 2 (Feb. 2023): 45-62. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Tuyun, U 2013, 'JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 2, pp. 45-62, viewed 4 Feb. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Tuyun, U. (2013) ‘JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 26(2), pp. 45-62. https://doi.org/null (4 Feb. 2023).


MLA

Tuyun, Uğur,. JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 26, no. 2, 2013, pp. 45-62. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Tuyun U. JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 4 Feb. 2023 [cited 4 Feb. 2023];26(2):45-62. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Tuyun, Uğur. JOSÉ DE ESPRONCEDA’NIN İKİ ŞİİRİNDEKİ İMGELERİN SEMBOLİK İMGELEM KURAMINA GÖRE İNCELENMESİ”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 26/2 (Feb. 2023): 45-62. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2013

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.