Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/LITERA2018-0007   IUP :10.26650/LITERA2018-0007    Tam Metin (PDF)

Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek

Emel Özkaya

Yeni Roman’ın gerçek öncülerinden biri olan Nathalie Sarraute’un Çocukluk anlatısı iki sesli bir otobiyografidir. 1983 yılında yayımlanan Çocukluk anlatısıyla, yazar otobiyografi türüne yeni bir boyut kazandırır. Sonradan Nathalie Sarraute olan Natacha Tcherniak’ın hayatının Fransa ile Rusya arasında, altı-on iki yaş arasındaki çocukluğunun ilk yılları anlatılır. Kronolojik bir anlatımın olmadığı anılar, bir çocuğun bakış açısıyla dile getirilir. İlk sesin birinci tekil kişi ile verildiği çocuk, anlatıcı ses konumundadır. Dış nedene bağlı temel tepkimeyle, çocuk, bilinçaltındaki yaşamından, ilkokulundan, ebeveynlerinin ayrılığından, Paris’teki yaşamından bahseder. İkinci ses ise, yetişkin anlatıcının vicdanının sesidir. Yetişkin rolü oynayan ikinci ses, anıların bağlantılarıyla belleğin kusurlarını telafi etmeye çalışır. İkinci ses, şüphe uyandıran sözcüklerin doğruluğunun garantörüdür. Kadın anlatıcı ve onun iç sesi, çocukluk döneminde gömülü kalmış duyumları kelimelerle yaşatmaya devam eder. “Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek” isimli bu çalışmada, hatırlama ve öykü zamanından, aile içindeki ve dışındaki kişilerin bellekteki rolünden bahsedilecek, anıların belirli bir zaman içine yayılması ele alınacaktır. Çocuk ve yetişkin arasında mesafeden hareketle anlatıcı-yazar, çocukluktan kalma izlenimleri şimdiki durumun görüngüsünden dile getirir. Anlatıcı bahsettiği çocuğa ne derece yakındır? Anılarda gerçek olarak kimden bahsedilmektedir? Bellek rolünden hareketle, bu sorunsallara Genette’in anlatıbilimsel yöntemiyle cevap verilmeye çalışılacaktır.

DOI :10.26650/LITERA2018-0007   IUP :10.26650/LITERA2018-0007    Tam Metin (PDF)

Memory in Nathalie Sarraute’s Childhood

Emel Özkaya

Childhood narrative by Nathalie Sarraute, one of the forerunners of the New Novel, is a two-voice autobiography. Published in 1983, the author has brought a new dimension to the autobiography genre. Sarraute born Nathalie Tcherniak describes her childhood in France and Russia between the ages of 6 and 12. The memories, which are not in chronological order, are voiced from a child’s point of view. She talks about her inner life, her primary school experiences, her parents’ separation, and her life in Paris. The second voice is the voice of the adult narrator’s conscience. It tries to compensate for the inconsistencies of memory flaws through the connections of memories and is the guarantor of the rightness of doubtful words. The female narrator and her inner voice continue to keep the perceptions hidden in the childhood alive with words. In this current work, the issues of memory, the perception of time, and people’s roles in and out of the family in the memories will be examined, and the spread of the memories within a specific time will be discussed. Despite the age difference between the child and the adult, the narrator expresses her impressions of her childhood. How close is the adult narrator to the child? Who is actually mentioned in the memories? Based on the role of memory, these issues will be answered by using Genette’s narratological method.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


‘Childhood,’ by Nathalie Sarraute, is an autobiographical narrative work based on the author’s childhood memories until the age of twelve. Throughout the narrative, the use of two narrative voices in conversation lends the work freshness and originality. One of these voices represents the sound of her childhood, and the other represents a more conscious critique that controls memories and prevents the misinterpretation of facts. Thanks to these two voices, the author who writes her memories in the form of a conversation creates a new autobiographical narrative type by changing the traditional structure of the novel. This text-oriented study attempted to analyze the internal structure of Childhood, published by Nathalie Sarraute at the age of eighty-three by following Paul Ricoeur’s methods of “verification search” (la quête véritative) that makes up the memory and the “cognitive recognition” (le processus cognitif) process. One of the most important pioneers of the New Novel, Sarraute reflects her inner conversations in memory with these two voices in conversation. Sarraute was 83 years old when she published this work and tried to find the memories of her childhood. Her childhood is narrated in two voices by two first-person narrators. The purposes of this study are to indicate that memory does not only consist of memoirs, and to find out how memory and forgetting affect one’s identity and the social status of the main character in Nathalie Sarraute’s Childhood. The narrator recalls the events that she experienced in the past as far back as she can. The narrative is about the memories of a child who has suffers because of her parents’ divorce. The father is sensitive to the child, while the mother is indifferent to her. The narrator, through psychoanalysis, gives place to emotional images in her memoirs. The narrator also combines the results by supporting the points that she does not remember with images and narratives. Memory is not just the recollection of things done and said; it is also a recall of the past as a whole and the application of the past that leads to conclusions today.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Barthes, R. (1964). Essais critiques. Paris, FR: Seuil. google scholar
 • Freud, S. (2004). Introduction à la psychanalyse. Paris, FR: Payot. google scholar
 • Genette, G. (1972). Figures III. Paris, FR: Seuil. google scholar
 • Lejeune, P. (1980). Je est un autre. Paris, FR: Seuil. google scholar
 • Lejeune, P. (1988). Les Brouillons de soi. Paris, FR: Seuil. google scholar
 • Poulet, G. (1958). Études sur le temps humain 2. La distance intérieure. Paris, FR: Plon. google scholar
 • Ricoeur, P. (2000). La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli. Paris, FR: Seuil. google scholar
 • Sarraute, N. (1996). Çocukluk. (G. Devrim, Çev.), İstanbul, Turkey: Can Yayınları. google scholar
 • Sarraute, N. (1983). Enfance. Paris, FR: Gallimard. google scholar
 • Tadié, J. Y. (1990). Le roman au XXème siècle. Paris, FR: Pierre Belfond. google scholar
 • Pierre Boncenne ile yapılan röportaj, Lire Dergisi, sayı 94, yıl 1983. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Özkaya, E. (2018). Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 28(2), 201-214. https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007


AMA

Özkaya E. Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2018;28(2):201-214. https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007


ABNT

Özkaya, E. Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 28, n. 2, p. 201-214, 2018.


Chicago: Author-Date Style

Özkaya, Emel,. 2018. “Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28, no. 2: 201-214. https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007


Chicago: Humanities Style

Özkaya, Emel,. Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28, no. 2 (Jun. 2023): 201-214. https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007


Harvard: Australian Style

Özkaya, E 2018, 'Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 201-214, viewed 7 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007


Harvard: Author-Date Style

Özkaya, E. (2018) ‘Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 28(2), pp. 201-214. https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007 (7 Jun. 2023).


MLA

Özkaya, Emel,. Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 28, no. 2, 2018, pp. 201-214. [Database Container], https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007


Vancouver

Özkaya E. Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 7 Jun. 2023 [cited 7 Jun. 2023];28(2):201-214. Available from: https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007 doi: 10.26650/LITERA2018-0007


ISNAD

Özkaya, Emel. Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 28/2 (Jun. 2023): 201-214. https://doi.org/10.26650/LITERA2018-0007ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim26.09.2018
Kabul24.10.2018
Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2018

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.