Araştırma Makalesi


Sexisme Dans Les Anglicismes

Francis Crequi Ngoyi Tshimanga

Bu çalışma, Fransızca'daki ingilizceleştirmeleri, taşıdıkları cinsiyetçi altyapı üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Makalemiz ingilizceleştirme olgusu üzerine eğilmeden önce, ilk olarak kelime devşirme konusunu açımlamaktadır. Çalışmamız, yöntemsel sorunları göz ardı etmeden, nicel ve nitel yaklaşımları ele almaktadır: İngilizceleştirmelerin, iç yapılarını ve anlamlarını gösterecek şekilde biçim-anlambilimsel çözümlemesi; ardından da erkek veya kadın gerçekliğine işaret eden ingilizceleştirmelerin kullanım sıklığı. Makale aynı zamanda "Critical Discourse Analysis" (CDA) (Fairclough, 1995, 2003) üzerinde de durarak, dilin neden bazı bakış açılarına, diğerlerinin zararına olacak şekilde öncelik tanıdığını açıklamayı amaçlamaktadır.

Sexisme Dans Les Anglicismes

Francis Crequi Ngoyi Tshimanga

.

Sexisme Dans Les Anglicismes

Francis Crequi Ngoyi Tshimanga

This paper investigates into Anglicisms in French with a view to pointing out their sexist load. It first and foremost sketches the phenomenon of borrowing before focussing on the exploration of Anglicisms. With regards to methodological issues, it draws on qualitative and quantitative approaches: morpho-semantic analysis of Anglicisms with a view to pointing out their internal structure and meaning; and the frequency of Anglicisms in denoting male- or female-specific reality. The paper also draws on Critical Discourse Analysis (CDA) (Fairclough 1995, 2003), in order to spot out how and why language privileges some viewpoints to the detriment of others.


PDF Görünüm

Referanslar

  • Bourdieu, Paul (1992) Language & Symbolic Power, Polity Press, Cambridge. google scholar
  • Capuz, G. Juan (1997) “Towards a Typological Classification of Linguistic Borrowing (Illustrated with Angelicisms in Romance Languages)” in Revista Alicantina de Estudios Ingleses, 10, 1997, Universitat de Valencia, 81-94. google scholar
  • Chasley, P. (2010) “Lexical Borrowings in French: Anglicisms as a Separate Phenomenon”, in French Language Studies, 20, 2010, Cambridge, CUP, 231-251. google scholar
  • Crystal, David and Derek Davy (1969) Investigating English Style, London, Longman. google scholar
  • Dictionnaire universel (1997) Paris, Hachette, Edicef. google scholar
  • Dubois, Jean et Lagane, René (1973) La nouvelle grammaire du français, Paris, Larousse. google scholar
  • Fairclough, Norman (1995) Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language, Longman Group Limited, Essex. google scholar
  • Fairclough, Norman (2003) Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research, Routledge, New York. google scholar
  • Goosse, André (1986) Le bon usage. Grammaire française, Duculot, Paris. google scholar
  • Geenbaum, Sidney. (Ed.) (1985) The English Language Today, Pergamon Press, Oxford. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Tshimanga, F. (2012). Sexisme Dans Les Anglicismes. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 25(2), 1-31. https://doi.org/null


AMA

Tshimanga F. Sexisme Dans Les Anglicismes. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2012;25(2):1-31. https://doi.org/null


ABNT

Tshimanga, F. Sexisme Dans Les Anglicismes. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 25, n. 2, p. 1-31, 2012.


Chicago: Author-Date Style

Tshimanga, Francis Crequi Ngoyi,. 2012. “Sexisme Dans Les Anglicismes.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25, no. 2: 1-31. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Tshimanga, Francis Crequi Ngoyi,. Sexisme Dans Les Anglicismes.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25, no. 2 (Mar. 2024): 1-31. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Tshimanga, F 2012, 'Sexisme Dans Les Anglicismes', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 1-31, viewed 1 Mar. 2024, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Tshimanga, F. (2012) ‘Sexisme Dans Les Anglicismes’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 25(2), pp. 1-31. https://doi.org/null (1 Mar. 2024).


MLA

Tshimanga, Francis Crequi Ngoyi,. Sexisme Dans Les Anglicismes.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 2, 2012, pp. 1-31. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Tshimanga F. Sexisme Dans Les Anglicismes. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 1 Mar. 2024 [cited 1 Mar. 2024];25(2):1-31. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Tshimanga, Francis Crequi Ngoyi. Sexisme Dans Les Anglicismes”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25/2 (Mar. 2024): 1-31. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2012

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.