Araştırma Makalesi


Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia

Ellen Patat

Pier Paolo Pasolini ve Alberto Moravia, Hindistan'dan iki unutulmaz röportaj ile, sırasıyla "L'odore dell'India" ve "L'idea dell'India", yaygın ve sınırsız seyahat edebiyatına katkıda bulunmaktadır. Hindistan, yazarların eleştirel mercekleri aracılığıyla, yüzleşme ve yansıma için önemli bir kaynaktır. Aşırı nüfus, sosyal tabakalaşma, kültürel ve dini miras, sefalet ve hızlı gelişme gibi unsurlar batılı gezginleri hem büyülemekte hem de tedirgin etmekte ciddi bir rol oynamaktadır. Geçmişin ve şimdiki zamanın buluştuğu "dünyanın beşiği"ne gerçekleşen bu yolculukta, gazeteci ve arkadaş olan iki İtalyan aydın, kendi deneyimlerini birbirini tamamlayıcı bir şekilde sunmaktadırlar. Pasolini, Öteki ile sosyal ya da duygusal filtreler olmadan karşılaşarak, Üçüncü Dünya ülkesinin içinde dalıyor; Moravia, ise, Ötekilik ve Öteki'ye daha mantıklı bir tutum ile yaklaşıyor. Gerçekliğinin yapısını söküp var olduğu konumundan uzaklaştıran Pasolini "seyyah-karakter", Moravia ise "seyyah-anlatıcı" rolünü üstlenmektedir. Yazma stilleri kendi yaklaşımlarım yansıtmaktadır. "L'Odore", öznellik ile yoğrulmuş bir "seyahat-gezi"; "L'idea", ise, felsefi, dini ve ideolojik düşünceler ile zenginleştirilmiş bir "seyahat-inceleme" eseri olarak değerlendirilebilir. Bu çalışma, anahtar terimi olan "seyahat" ve onun yazılı kayıtlarının özlü bir tanımından sonra, Hindistan hakkında genel gözlemler sunmakta ve özellikle 1960'farda Hindistan'ın büyüleyici ama rahatsız edici portresini yansıtarak iki kitabın analizi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia

Ellen Patat

Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia

Ellen Patat

Pier Paolo Pasolini and Alberto Moravia contribute to the widespread and everlasting travel writing genre with two memorable reportages from India, respectively "The Scent of India" and "The Idea of India". India, through the writers' critical lenses, becomes the means for confrontation and reflection. Overpopulation, social stratification, cultural and religious heritage, pauperism and the sought progress are all key elements that play an extensive, dual role in fascinating and unsettling the Western travelers. The two Italian intellectuals, reporters and friends in this trip to the "cradle of the world" where past and present meet, interpret and present their experiences in two complementary ways: Pasolini plunges into the Third World country encountering the Other without social or emotional filters; whereas, Moravia approaches the Otherness and the Other with a more rational attitude. Deconstructing and decontextualizing their reality, Pasolini becomes the "traveler-character" and Moravia the "traveler-narrator". Their styles of writing reflect their approaches, "The Scent" becomes a "journey-itinerary" imbued with subjectivity and ''The Idea" a "journey-treatise" enriched with philosophical, religious and ideological considerations. This paper, after a concise definition of the key term "travel" and its accounts, provides some general observations about the India of those times and mainly concentrates on the analysis of the two books which convey a captivating but disquieting portrait of India in the 1960s.


PDF Görünüm

Referanslar

  • Blanton, Casey (2002) Travel Writing. The Self and the World, Routledge, New York & London. google scholar
  • Brilli, Attilio (2004) Viaggi in corso, II Mulino, Bologna. google scholar
  • Cobalti, Antonio (2010) India, Quaderno 51. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Università degli Studi di Trento. google scholar
  • Corbridge, Stuart (2009) “The Political Economy of Development in India since Independence”. İn Paul Brass (ed.). Handbook of South Asian Politics, Routledge, London, 318-336. google scholar
  • D’Aquino, Alida (2006) L’Io e L’Altro. Il viaggio in India da Gozzano a Terzani, Avagliano Editore, Catania. google scholar
  • De Pascale, Gaia (2001) Scrittori di Viaggio. Narratori e poeti italiani del Novecento in giro per il mondo, Bollati Boringhieri, Torino. google scholar
  • Haeckel, Ernst H. (1892) Lettere di un Viaggiatore dell’India. Traduz. Lessona Michele, Unione Tipografo Editrice, Torino. google scholar
  • Hume, Peter, e Tim Youngs (2002) Travel Writing, Cambridge University Press, Cambridge. google scholar
  • Iannone, Roberta, Emanuele Rossi, & Mario P. Salani (2005) Viaggio ne viaggio. Appunti per una sociologia del viaggio. Meltemi, Roma. google scholar
  • Moravia, Alberto (2010) Un’Idea dell’India, Bompiano, Bologna. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Patat, E. (2012). Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 25(2), 33-52. https://doi.org/null


AMA

Patat E. Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi. 2012;25(2):33-52. https://doi.org/null


ABNT

Patat, E. Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, [Publisher Location], v. 25, n. 2, p. 33-52, 2012.


Chicago: Author-Date Style

Patat, Ellen,. 2012. “Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25, no. 2: 33-52. https://doi.org/null


Chicago: Humanities Style

Patat, Ellen,. Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25, no. 2 (Dec. 2023): 33-52. https://doi.org/null


Harvard: Australian Style

Patat, E 2012, 'Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia', Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 2, pp. 33-52, viewed 11 Dec. 2023, https://doi.org/null


Harvard: Author-Date Style

Patat, E. (2012) ‘Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia’, Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, 25(2), pp. 33-52. https://doi.org/null (11 Dec. 2023).


MLA

Patat, Ellen,. Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia.” Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol. 25, no. 2, 2012, pp. 33-52. [Database Container], https://doi.org/null


Vancouver

Patat E. Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi [Internet]. 11 Dec. 2023 [cited 11 Dec. 2023];25(2):33-52. Available from: https://doi.org/null doi: null


ISNAD

Patat, Ellen. Un viaggio in india: L'odore di pasolini e L'idea di moravia”. Litera: Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi 25/2 (Dec. 2023): 33-52. https://doi.org/nullZAMAN ÇİZELGESİ


Çevrimiçi Yayınlanma01.12.2012

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.