ÖNE ÇIKAN


Ulusun Yeniden İlanı: Kölelik ve Amerikan Devrimi

Yunan İlkokul Edebiyat Kitaplarında Türk İmajı

A Pale View of Hills di Kazuo Ishiguro. Empatia e non detto

Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek

Lehçede Söz Türetme Yöntemlerine Genel Bir Bakış

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.