CİLT 28, SAYI 2, 2018


Nathalie Sarraute’un Çocukluk Anlatısında Bellek


SAYI 2CİLT 28, 2018

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Editör(ler)
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞ



İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.