CİLT 29, SAYI 2, 2019


A Pale View of Hills di Kazuo Ishiguro. Empatia e non detto

Sprachliche Innovation im deutschen Migrationsdiskurs

Lehçede Söz Türetme Yöntemlerine Genel Bir Bakış

SAYI 2CİLT 29, 2019

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.