CİLT 32, SAYI 1, 2022


Susan Evance’in Melankoliye Sonesinde Melankolik Karakter

Le parcours de l’abbé Pierre

Emotion en tant que sensation et sentiment dans La Peur de Maupassant

Asta Nielsen Filmvorführungen in Istanbul

Poesía española del exilio: crónica sentimental de un destierro

1940’lı Yılların Türkiye’sinde Batı Edebiyatına Adımlar


SAYI 1CİLT 32, 2022

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.