CİLT 32, SAYI 2, 2022


Kazuo Ishiguro’s The Unconsoled: An Interdisciplinary Analysis

Peter Shaffer’s Equus and Equine-assisted Psychotherapy (EAP)

Tracing the Image of Turks in Travel Writing through Translation

The Landscape of Middle English Focusing on the Adverb Even

Çeviri Eğitiminde Kavram Haritalarının Kullanımı

SAYI 2CİLT 32, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.