CİLT 33, SAYI 1, 2023


Mythopoeic Image of the City in T. S. Eliot’s The Waste Land

Doctor Who’s Ecocritical Revisit to Narnia


SAYI 1CİLT 33, 2023

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.