CİLT 32, SAYI 2, 2022


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Mahmut KarakuşÖzlem Karadağ


CİLT 32, SAYI 1, 2022


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)Mahmut KarakuşBülent Çağlakpınar
METRİKLER


12
29
291
291

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.