CİLT 81, SAYI 2, 2023


Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda İddia Pazarlığı Kurumu

Cezai Mirasçılıktan Çıkarma Sebepleri

Fransa’da Çocuk Hakları

SAYI 2CİLT 81, 2023

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.