CİLT 79, SAYI 2, 2021


Tıbbi Müdahalelerde Onam Hakkının Sınırı Olarak Üstün Yarar

Yeni Bir Siyasi Parti Türü Olarak Elektronik Siyasi Partiler


SAYI 2CİLT 79, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih29.07.2021
Editör(ler)Ömer EkmekçiAli Paslı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.