CİLT 79, SAYI 4, 2021


Jeremy Waldron ve Prosedürel Hukuk Devleti Anlayışı

Siyasi Parti Kapatma Davalarının Hukuki Niteliği

Türk İdare Hukukunda Arkeolojik Sit Alanı Kararı


SAYI 4CİLT 79, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih31.12.2021
Editör(ler)Ömer EkmekçiAli Paslı
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.