CİLT 80, SAYI 2, 2022


Genetik Babanın Türk Soybağı Hukukundaki Yeri

1921 Anayasasının Türkiye’nin Mali Hukuk Düzenine Yansımaları

Cezalandırılmayan Önceki Hareketler


SAYI 2CİLT 80, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.