CİLT 80, SAYI 3, 2022


Konkordatoda Yabancı Para Alacakları

Tüketici Sözleşmelerinde Erken İfa

Türk Medeni Hukukunda Evliliğin Nisbi Butlanı Sebeplerinden Korkutma

Vergi Hukuku Bakımından İyi Yönetişim İlkesi


SAYI 3CİLT 80, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.