CİLT 80, SAYI 4, 2022


Belirli Mal Bırakmada Yarar ve Hasarın Geçişi (TMK m. 518/I)

Roma Hukukunda Mirasçılık Vasfının Şartları

Şok Zarara Uğrayan Kişi Tazminat İsteminde Bulunulabilir Mi?

Ceza Muhakemesinde Temyiz Sebeplerinin Gösterilmesine İlişkin Zor(unlu)luk


SAYI 4CİLT 80, 2022

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.