Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/oba.1244175   IUP :10.26650/oba.1244175    Tam Metin (PDF)

Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922)

Eyüp Talha Kocacık

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki eczacıların mesleki örgütlenmesi 6 Kasım 1863 tarihinde Société de Pharmacie de Constantinople (Cemiyet-i Eczacıyan der Asitâne-i Aliyye, Dersaadet Eczacı Cemiyeti) isimli derneğin kurulmasıyla başlamıştır. Ülkedeki sivil eczacıların büyük çoğunluğu gayrimüslim olduğundan, eczacı dernekleri de gayrimüslimlerin idaresinde gelişmiştir. İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra eczacılar içerisinde dernekleşme faaliyeti farklı bir safhaya geçmiş, 20 Ağustos 1908 tarihinde Türk ve Müslüman eczacılar tarafından İstanbul’da, Osmanlı Eczacı İttihad Cemiyeti ismiyle bir dernek kurulmuştur. İstanbul dışında dernekleşme daha geç başlamıştır. İkinci Meşrutiyet’in (1908) ilanı ile birlikte Selanik’te, Edirne’de, İzmir’de, Samsun’da ve Trabzon’da birer eczacı derneği kurulmuştur. Bu makalede 1922 yılında Samsun’da, Sivas 3. Kolordu Başeczacısı Yarbay Eyüp Sabri’nin [Bülgin] başkanlığında kurulmuş olan Anadolu Türk Eczacı Birliği incelenecektir. Birliğin kuruluş amacı, yapısı ve çalışmaları incelenmiş, kurucularının biyografileri ve derneğin yayın organı olan Genç Eczacı dergisi üzerine bilgiler verilmiştir.

DOI :10.26650/oba.1244175   IUP :10.26650/oba.1244175    Tam Metin (PDF)

A Pharmacist Association Established in Samsun During the Turkish War of Independence: The Turkish Pharmacists Union of Anatolia (1922)

Eyüp Talha Kocacık

Pharmacists in the Ottoman Empire organized for the first time on November 6, 1863 and established the Société de Pharmacie de Constantinople (Cemiyet-i Eczacıyan der Asitâne-i Aliyye, Dersaadet Eczacı Cemiyeti). These Ottoman pharmacist associations flourished under the control of civilian pharmacists, with the vast majority in the Empire being non-Muslim. After the declaration of the Second Constitutional Monarchy in 1908, societal activities among pharmacists reached a new stage, and Turkish and Muslim pharmacists leagued together to found the Osmanlı Eczacı İttihad Cemiyeti [Society for the Union of Ottoman Pharmacists] in Istanbul on August 20, 1908. The establishment of pharmaceutical societies outside Istanbul had started, albeit rather late. The proclamation of the Second Constitution paved the way for the establishment of pharmacist associations in Thessaloniki, Edirne, İzmir, Samsun, and Trabzon. This article will focus on the Anadolu Türk Eczacı Birliği [Turkish Pharmacists Union of Anatolia], which was established in Samsun in 1922 during the Turkish War of Independence. Its founding president was Lieutenant Colonel Eyüp Sabri Bülgin, Chief Pharmacist of the Third Army Corps in Sivas. The present study will provide information on its activities and introduce its founders, as well as its journal, Genç Eczacı [Young Pharmacist].


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


Pharmacies were first established in Samsun in the 1880s by non-Muslim Ottoman pharmacists. Samsun’s first Turkish pharmacist, Ali Rahmi Taşan, didn’t open the pharmacy called Osmanlı Şifa Eczanesi until 1908. Following the proclamation of the Constitutional Monarchy, a pharmaceutical society was established in 1910 in Samsun, which had 20 pharmacies. It was called Osmanlı Eczacılar İttihad Cemiyeti [Society for the Union of Ottoman Pharmacists]. The society decided that pharmacies would be closed on Sundays and would implement shift work.

In the later years of the Turkish War of Independence (1919-1923), more precisely on October 5, 1922, pharmacists in Samsun leagued together once again to establish the Anadolu Türk Eczacı Birliği [Turkish Pharmacists Union of Anatolia]. The Turkish War of Independence, which had started in 1919, should have encouraged its establishment. The founding President of the Union was Lieutenant Colonel Eyüp Sabri Bülgin, Chief Pharmacist of the Third Army Corps in Sivas. Its Secretary General was pharmacist Emin Refik Bey. Having Anatolia and Turkish embedded in the name of the union was done to support the initiatives that had been undertaken toward becoming a nation-state. Emphasis was placed on having the association involve all Turkish pharmacists in Anatolia. Any pharmacist with a diploma could become a member without discrimination, regardless of if one was a freelance, public, or warehouse pharmacist. The union also had a representative in Istanbul.

Soon after the union’s founding, Fridays were declared a holiday, and shift work was introduced. Requests were made to the Ministry of Health and Social Welfare on issues concerning all the pharmacists in Anatolia. The union aimed to increase pharmacists’ professional knowledge in light of scientific developments and to develop the rules members of the profession were to follow. In order to serve this purpose, a publication was launched in May 1923 titled Genç Eczacı (Young Pharmacists). At least four issues of this monthly were published. The publisher and director of the periodical was Emin Refik Bey, the founding Secretary General of the Union. The headquarters of the monthly was Kamer Eczanesi [The Pharmacy of Kamer] and was owned by Ahmet Cevat Akıska, who would later be elected Secretary General.

Founded in 1909 in Istanbul, Devlet-i Osmaniye Eczacılar Cemiyeti [Pharmacists’ Society of the Ottoman Empire] had not been shut down during the Balkan Wars or World War I, but was unable to operate. After the Turkish Pharmacists Union of Anatolia was founded in Samsun, the members of the society in Istanbul changed its name in 1922 to Türkiye Eczacıları Cemiyeti [Pharmacists’ Society of Türkiye] in nationalistic solidarity as a result of the expansion of the Turkish War of Independence. The change in name started a legitimacy discussion between the Turkish Pharmacists’ Union of Anatolia and the Pharmacists’ Association of Türkiye. The main issue of the discussion was which association represented all pharmacists in Türkiye. Despite heavy correspondence and bilateral meetings, members were unable to reach a definitive conclusion. As these discussions went on, Turkish pharmacists in Izmir founded an association called Türk Eczacılar Cemiyeti [Society of Turkish Pharmacists] on June 1, 1923. The pharmacists of İzmir may have taken the union founded in Samsun as an example. The society in İzmir fostered ideas similar to the unions that had been established in Samsun and İstanbul.

Whether the Turkish Pharmacists’ Union of Anatolia was shut down or not is unknown. According to local newspapers in Samsun, however, the association is known to have been active in 1926, with no information after this date being found. The establishment of Türk Farmakoloğ Birliği [Turkish Union of Pharmacology] was established in 1930 and involved pharmacists from all over the country. It functioned as a professional association for a while, which indicates that the Turkish Pharmacists’ Union of Anatolia had stopped its activities between 1926-1930.

The Turkish Pharmacists’ Union of Anatolia was the first pharmacist association founded solely by Turkish pharmacists, as well as the first pharmaceutical association bearing the epithet of Turkish in its name. According to its regulations, the association stipulated that only Turkish pharmacists could become members. Also, all Turkish pharmacists with a diploma in Turkey were welcomed as members.


PDF Görünüm

Referanslar

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), İstanbul google scholar
 • Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO) 3479/260899, 4 Muharrem 1327 [26 Ocak 1909]. google scholar
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA), Ankara 30-11-1-0/ 161-14-13, 10 Temmuz 1943. google scholar
 • Eyüp Talha Kocacık Koleksiyonu, Sakarya google scholar
 • Ahmet Cevat Akıska’nın fotoğrafı (‘Oftalmin Cevat’ adlı müstahzar için yaptırılmış efemeral belgeden); Anadolu Türk Eczacı Birliği’nin Başlığı, Anadolu Türk Eczacı Birliği’nin Mührü, Eczacı 1, 1 (1327), Genç Eczacı 1, 4 ([1]339), Kamer Eczahanesi Mührü, Kamer Eczahanesi’ne Ait Fatura Örneği, Türkiye Eczacıları Cemiyeti’nin Başlığı. google scholar
 • Emre Dölen Koleksiyonu, Sakarya google scholar
 • Genç Kimyager 1, 8 (1328). google scholar
 • İstanbul Ermeni Patrikliği Kütüphanesi, İstanbul google scholar
 • Mezburyan, Arto. Ermeni ve Ermeni Kökenli Eczacılar, Kimyagerler. (El yazması, yayınlanmamış) google scholar
 • Baylav, Naşit. Eczacılık Tarihi. İstanbul: Yörük Matbaası, 1968. google scholar
 • Baytop, Turhan. “Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Eczacılık Cemiyetleri.” Osmanlı İlmî ve Meslekî google scholar
 • Cemiyetleri. Yayına hazırlayan Ekmeleddin İhsanoğlu içinde, 143-154. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve IRCICA, 1987. google scholar
 • ———. Eczâhâne’den Eczane’ye Türkiye’de Eczaneler ve Eczacılar (1800-1923). İstanbul: Bayer, 1995. google scholar
 • ———. Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Abdi İbrahim, 2000. google scholar
 • ———. Türk Eczacılık Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1985. google scholar
 • “Birliğin Fevka’l-âde İçtimaı.” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 30 (1339): 26. google scholar
 • Cervati, Raphael C. Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie, de l’Administration et de la Magistrature. Constantinople: E. Pallamary, 1909. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie, de l’Administration et de la Magistrature. Constantinople: J. Pallamary, 1894. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie, de l’Administration et de la Magistrature. Constantinople: J. Pallamary, 1890. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie, de l’Administration et de la Magistrature. Constantinople: J. Pallamary, 1893. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental du Commerce de l’Industrie, de l’Administration et de la Magistrature. Constantinople: J. Pallamary, 1896. google scholar
 • ———. L’Indicateur Ottoman Annuaire Almanach du Commerce et de l’Industrie. Constantinople: J. Pallamary, 1880. google scholar
 • ———. L’Indicateur Ottoman Annuaire Almanach du Commerce et de l’Industrie. Constantinople: J. Pallamary, 1885. google scholar
 • ———. L’Indicateur Ottoman. Annuaire Almanach du Commerce de l’Industrie, de l’Administration et de la Magistrature. Constantinople: J. Pallamary, 1883. google scholar
 • Çapa, Mesut. Çiçek, Rahmi. Yirminci Yüzyıl Başlarında Trabzon’da Yaşam. Trabzon: Serander Yayınları, 2004. google scholar
 • “Daimi Hey’et-i Tahrîriye.” Genç Eczacı 1, 4 ([1]339): 66+I. google scholar
 • Derman, Hasan. “General Eyüp Sabri Bülgin.” Farmakoloğ 13, 4-6 (1943): 86-88. google scholar
 • ———. “General Eyüp Sabri Bülgin.” Farmakoloğ 16, 7-9 (1946): 115-116. google scholar
 • [Derman], Hasan Mehmet. “Meslek Teşekkülü Nasıl Olmalıdır?” Farmakoloğ 1, 7 (1931): 181-186. google scholar
 • Develioğlu, Ferit. Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları, 2010. google scholar
 • Dölen, Emre. “Genç Kimyager Dergisi Üzerine Bir İnceleme.” Bilim-Felsefe-Tarih 1, 1 (1991): 9-50. google scholar
 • Eczacı Nahid. “İhtilafı Kim Çıkarıyor.” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 30 (1339): 6-8. google scholar
 • Etker, Şeref. “Eczacılıkta Hat Örnekleri.” VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı (5-7 Haziran 2002; İstanbul) Bildiriler. Editör Afife Mat içinde 335-341. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2003. google scholar
 • ———. “Eczacı Hamdi Bey Hangi Tarihte Öldü?” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 23, 2 (2022): 425-430. google scholar
 • Farmakoloğ. “Farmakoloğ Ahmet Cevat Bey.” Farmakoloğ 3, 3-4 (1933): 645. google scholar
 • ———. “General Eyüp Sabri Bülgin’i Kaybettik.” Farmakoloğ 16,7-9 (1946): 110-112. google scholar
 • ———. “Mesleğimizin Türkiye’deki Tarihçesi.” Farmakoloğ 3, 7 (1933): 696-706. google scholar
 • “Hey’et-i İdare Raporu.” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 30 (1339): 27-30. google scholar
 • Hey’et-i Tahrîriye. “Çok Yazık İhtilafı Kim Çıkarıyor.” Genç Eczacı 1, 4 ([1]339): 50-55. google scholar
 • İ. T. [İlhami Tez]. “Geçmiş Günlerimiz: Türkiye’de Eczacı Cemiyetlerinin Tarihi-III.” Farmakoloğ 21, 4 (1951): 172-175. google scholar
 • İstanbul Müzayede 26. Müzayede Kataloğu. İstanbul: Bilnet Matbaacılık ve Reklam A.Ş., 2012. google scholar
 • İzmir Türk Eczacılar Cemiyeti Nizamnamesi. İzmir: İleri Matbaası, 1935. google scholar
 • “Kendi Âlemimizde Olup Bitenler ve Piyasa Haberleri.” Farmakoloğ 18, 6 (1948): 193. google scholar
 • Kocacık, Eyüp Talha. “Bilinmeyen Bir Eczacılık Cemiyeti: Türk Eczacılar Cemiyeti (İzmir).” Eczacı 17, 189 (2021): 20-21. google scholar
 • --. “Comite Pharmaceutique / Eczacılar Meclisi ve Lağvediliş Süreci, 1880-1882.” Journal of Turkish Studeis 55 (2021): 179-196. google scholar
 • ———. “Cumhuriyetin İlk Eczacı Generali: Eyüp Sabri Bülgin.” Eczacı 18, 199 (2022): 24-25. google scholar
 • ———. “Genç Kimyager Dergisi Üzerine Bir İnceleme.” X. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı (6-8 Haziran 2012; İstanbul) Bildiriler (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 5198, 2014),189-197. Editör google scholar
 • ———. “İstanbul ve Anadolu Eczanelerinde Mesai Saatleri ve Nöbet Uygulamaları: Bir Tarihçe.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 22, 1 (2021): 139-198. google scholar
 • ———. “İstiklal Caddesiden Yüzler: Eczacı Kimyager Ahmed Cevad Akıska ve Galatasaray Eczanesi.” Eczacı 18, 197 (2022): 22-23. google scholar
 • ———. Farmakoloğ Dergisinin Özetli Bibliyografyası ve İncelemesi. İstanbul: Eczacılık Tarihi Araştırma Derneği, 2016. google scholar
 • ———. “Osmanlı İttihad Cemiyeti’nin (Union Pharmaceutique Ottomane) Kuruluşu ve Nizamnamesine Göre Yapısı.” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 23, 1 (2022): 137-199. google scholar
 • Kocaer, Remzi. Türkiye Eczacılar Almanağı 1949. İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi, 1949. google scholar
 • ———. Türkiye Eczacılar Almanağı 1966. İstanbul: Kulen Basımevi, 1966. google scholar
 • “Kongre Zabıtları.” Farmakoloğ 1, 10 (1931): 275-289. google scholar
 • “Meslek Haberleri.” Farmakoloğ 3, 1-2 (1933): 618. google scholar
 • “Meslek Haberleri.” Farmakoloğ 5, 5-7 (1935): 1044. google scholar
 • Muzaffer. “Eczacı Birliği.” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 27 (1339): 6-7. google scholar
 • Muzaffer. “Eczacı Birliği-2.” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 29 (1339): 6-7. google scholar
 • Muzaffer, “Samsundaki Türk Eczacı Birliğine” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 30 (1339): 23-24 (‘Eczacı İlave’si içinde). google scholar
 • Rizzo, Alfred. Annuaire Oriental, Oriental Directory. Commerce, Industrie, Administration, Magisture. Constantinople: Imprimerie de l’Annuaire Orinetal, 1921. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental, Oriental Directory. Commerce, Industrie, Administration, Magisture. Constantinople: Imprimerie de l’Annuaire Orinetal, 1922. google scholar
 • “Samsun Eczacı Birliğinden 15 Haziran 39 tarih 54 umumi, 3 hususi numero ile mevrud tahrîrat suretidir.” Resimli Eczacı Gazetesi 13, 30 (1339): 16. google scholar
 • Sandalcı, Mert. Belgelerle Türk Eczacılığı I. İstanbul: Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, 1997. google scholar
 • ———. Belgelerle Türk Eczacılığı I-2. İstanbul: Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, 2002. google scholar
 • ———. Belgelerle Türk Eczacılığı III. İstanbul: Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, 1999. google scholar
 • ———. Belgelerle Türk Eczacılığı V. İstanbul: Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, 2006. google scholar
 • ———. Eskişehir Eczacılık Tarihi. İstanbul: Eskişehir Eczacı Odası, 2013. google scholar
 • “Societe Anonyme Turque d’Etudes de Publications et d’Entreprises Economiques”, Annuaire Commercial Turc - Türk Ticaret Salnamesi 1924-1925. Constantinople, 1925. google scholar
 • Sarısakal, Baki. Samsun Sağlık Tarihi Samsun Araştırmaları-4. Samsun: Barış Gazetesi Yayınları, 2005. google scholar
 • “Tayin.” Genç Eczacı 1, 4 ([1]339): 66. google scholar
 • “Türkiye Eczacıları Cemiyetinin Farmakoloğ Birliğine İltihakı Hakkında Her İki Teşekkül Mümessilleri Arasında Kararlaştırılan Maddeler.” Farmakoloğ 1, 11 (1931): 304. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1925-1926. İstanbul: Matbaa-ı Amire, 1926. google scholar
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi 1926-1927. Ankara: Matbuat Müdüriyet Umumisi, 1927. google scholar
 • Tekiner, Halil. “Samsun’da Çıkan Genç Eczacı Dergisinin Yeni Bulunan Bir Sayısı (1923).” X. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı (6-8 Haziran 2012; İstanbul) Bildiriler. Editörler Afife Mat ve Halil Tekiner içinde 199205. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, 2014. google scholar
 • The Annuaire Oriental Ltd. Annuaire Oriental, Commerce, Industrie, Administration, Magisture de l’Empire Ottoman. Constantinople: E. Pallamary, 1912. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental, Commerce, L’Industrie, L’Administration, Magisture de l’Orient. Constantinople: E. Pallamary, 1913. google scholar
 • ———. Annuaire Oriental, Commerce, L’Industrie, L’Administration, Magisture de l’Orient. Constantinople: E. Pallamary, 1914. google scholar
 • “Tıp Ailesi Yardımlaşma Cemiyeti Nizamnamesi.” Farmakoloğ 13, 4-6 (1943): 90-96. google scholar
 • Türkiye Eczacıları Cemiyeti Nizamnamesi. İstanbul: Hüsnütabiat Basımevi, 1954. google scholar
 • Türkiye Eczacıları Cemiyeti Nizamnamesi. İstanbul: Yeni Matbaa, 1340. google scholar
 • Yazıcıoğlu, Ergin. “Samsun’da Yayınlanan Genç Eczacı Dergisi Hakkında (A Propos du Journal Genç Eczacı / Le Jeune Pharmacien Publie a Samsun).” I. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı (11 Mayıs 1990, İstanbul) Özet Bildiriler içinde 37-38. İstanbul: Mustafa Nevzat Eczacılık, Tıp ve Kültür Evi Yayınları, 1990. google scholar
 • Akaypharma. “Tarihçemiz.” Erişim 22 Haziran 2022. https://akaypharma.com/icerik/tarihcemiz google scholar
 • Kocacık, Eyüp Talha. “Comite Pharmaceutique / Eczacılar Meclisi.” Eczacı Dergisi, 23 Ekim 2021. Erişim 20 Şubat 2023. https://www.eczacidergisi.com.tr/comite-pharmaceutique-eczacilar-meclisi/ google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kocacık, E.T. (2023). Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 24(2), 877-908. https://doi.org/10.26650/oba.1244175


AMA

Kocacık E T. Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922). Osmanlı Bilimi Araştırmaları. 2023;24(2):877-908. https://doi.org/10.26650/oba.1244175


ABNT

Kocacık, E.T. Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, [Publisher Location], v. 24, n. 2, p. 877-908, 2023.


Chicago: Author-Date Style

Kocacık, Eyüp Talha,. 2023. “Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 24, no. 2: 877-908. https://doi.org/10.26650/oba.1244175


Chicago: Humanities Style

Kocacık, Eyüp Talha,. Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları 24, no. 2 (Mar. 2024): 877-908. https://doi.org/10.26650/oba.1244175


Harvard: Australian Style

Kocacık, ET 2023, 'Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922)', Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol. 24, no. 2, pp. 877-908, viewed 3 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/oba.1244175


Harvard: Author-Date Style

Kocacık, E.T. (2023) ‘Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922)’, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 24(2), pp. 877-908. https://doi.org/10.26650/oba.1244175 (3 Mar. 2024).


MLA

Kocacık, Eyüp Talha,. Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922).” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 877-908. [Database Container], https://doi.org/10.26650/oba.1244175


Vancouver

Kocacık ET. Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922). Osmanlı Bilimi Araştırmaları [Internet]. 3 Mar. 2024 [cited 3 Mar. 2024];24(2):877-908. Available from: https://doi.org/10.26650/oba.1244175 doi: 10.26650/oba.1244175


ISNAD

Kocacık, EyüpTalha. Milli Mücadele Döneminde Samsun’da Kurulmuş Bir Eczacı Derneği: Anadolu Türk Eczacı Birliği (1922)”. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 24/2 (Mar. 2024): 877-908. https://doi.org/10.26650/oba.1244175ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim27.02.2023
Kabul25.04.2023
Çevrimiçi Yayınlanma06.07.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.