CİLT 24, SAYI 2, 2023


Pisanello’da Ası (İdam)

Cumhuriyet Dönemi Trahom Mücadelesi ve Malatya Örneği

Osmanlı-Türk Psikiyatrisinde Kraepelin

Modern Bilimin Küresel Kökenleri

SAYI 2CİLT 24, 2023

BİLGİPAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.