Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/tjbc.20190003   IUP :10.26650/tjbc.20190003    Tam Metin (PDF)

Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri

Çiğdem Çelik

Bu çalışmada Istranca Deresi’nde yaşayan tatlısu kefali [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] populasyonunun büyüme biyolojisi incelenmiştir. Mart 2012 ile Haziran 2013 tarihleri arasında dere üzerindeki 6 istasyondan aylık olarak elektroşok cihazı yardımıyla avcılık gerçekleştirilmiştir. Elde edilen S. cephalus bireylerinin boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımları ve oranları, yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, von Bertalanffy parametreleri, fulton kondisyon faktörü değerleri incelenmiştir. Türün yaş dağılımının 0 ile VII yaş grupları arasında değiştiği gözlenmiştir. Total boy değerleri tüm bireylerde 2,6-30,1 cm; ağırlık değerleri ise 0,14-352,50 g arasında değişmiştir. Dişi-erkek oranı 1:2,76 olarak saptanmıştır. Tüm bireylerde; boy-ağırlık ilişkisi W=0,0078TL3,15 olarak, von Bertalanffy büyüme parametreleri L∞, W∞, K ve t0 sırasıyla 42,18 cm, 1023,97 g, 0,137 ve -0,576 olarak belirlenmiştir. Tüm bireylerde aylara göre fulton kondisyon faktörü değeri en düşük 2013 Şubat ayında (0,908), en yüksek ise 2012 Haziran ayında (1,222) bulunmuştur.

DOI :10.26650/tjbc.20190003   IUP :10.26650/tjbc.20190003    Tam Metin (PDF)

Length, Weight and Age Characteristics of Chub [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] in the Istranca Brook (İstanbul)

Çiğdem Çelik

In this study, growth biology of chub [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] population living in Istranca Brook has been studied. Sampling was carried out monthly in 6 sites on the stream by electrofishing between March 2012 and June 2013. Length, weight, age, sex distribution and ratios, age-length, age-weight, length-weight relationships, von Bertalanffy parameters, fulton condition factor values of S. cephalus individuals were investigated. Age distribution of the species varied between 0 and VII. Total length and weight values of all individuals varied between 2.6-30.1 cm and 0.14-352.50 g respectively. The femalemale ratio was 1:2.76. Length-weight relationship and von Bertalanffy growth parameters in all individuals were determined as W=0.0078TL3.15 and L∞, W∞, K and t0 as 42.18 cm, 1023.97 g, 0.137 and -0.576, respectively. Monthly fulton condition factor value in all individuals was lowest in February 2013 (0.908) and highest in June 2012 (1.222).


PDF Görünüm

Referanslar

 • Bagenal, T. (1978). Methods for Assessment of Fish Production in Freshwaters. Blackwell Scientific Publications, London, 365p. Bertalanffy, L.V. (1957). Quantitative Lows in Metabolism and Growth. O. Rev. Biology, 32 (3), 217-231. google scholar
 • Berg, L.S. (1949). Freshwater Fishes of the U.S.S.R. and Adjacent Countrie. Academy of Science of the U.S.S.R. (Translated from Russian, Israel Program for Scientific Translations, Jerusselam, 1963, Vol.2, 496 p. google scholar
 • Caffrey, M., Acevedo, S., Gallagher, K. & Britton, R. (2008). A New Potentially Invasive Fish Species in Ireland. Aquatic Invasions, 3 (2), 201-209. google scholar
 • Cragg-Hine, D. & Jones, J.W. ( 1969). The Growth of Dace Leuciscus leuciscus (L.), Roach Rutilus rutilus (L.) and Chub Squalius cephalus (L.) in Willow Brook, Northamptonshire. Journal of Fish Biology, 1 (1), 59-82. google scholar
 • DPT, Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu.(2003). SÜMAE YUNUS Araştırma Bülteni, 3: 2, Haziran 2003. google scholar
 • Fricke, R., Eschmeyer, W. N. & Van der Laan, R. (eds) .(2019). ESCHMEYER'S CATALOG OF FISHES: GENERA, SPECIES, REFERENCES. (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp). Electronic version accessed 05 FEB 2019. google scholar
 • Hamwi, N.I., Raikowa-Petrova, G. N. & Petrov, I.K. (2005). Age and Size Composition of Chub (Leuciscus cephalus L.) in the Middle Stream of the Iskar River, Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 57, 363-370. google scholar
 • Hamwi, N.I., Raikowa-Petrova, G. N. & Petrov, I.K. (2007). Growth Rate, Condition and Mortality of Chub (Leuciscus cephalus) from the Middle Stream of the Iskar River (Bulgaria) and a Comparison with Populations from Another Water Bodies. Acta Zoologica Bulgarica, 59 (3), 325-335. google scholar
 • Hellawell, J.M. (1971). The autecology on the chub, Squalius cephalus (L.), of the River Lugg and the Afon Llynfi. Freshwater Biology, 1 (1), 29-60. google scholar
 • King, M. (2007). Fisheries Biology, Assesment and Management. Fishing News Book, Blackwell Publishing Ltd, Singapore. 978-1-4051-5831-2. google scholar
 • Le Cren, E.D. (1951). The Lenght-Weight Relationships and Seasonal Cycle in Gonad Weight and Condition in Perch (Percafluviatilis). J. Anim. Ecol., 20, 210-219. google scholar
 • Özuluğ, M. & Freyhof, J. (2011). Revision of the genus Squalius in Western and Central Anatolia, with description of four new species (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters, 22 (2), 107-148. google scholar
 • Philippart, J.Cl.(1972). Age Et Croissance Du Chevaine Leuciscus cephalus (L.) Dans L’ourthe Et La Berwine. Extrait des Annales de la Société Royale Zoologique de Belgique, 102 (1-2), 47-82. google scholar
 • Raikowa-Petrova, G., Hamwi, N., & Petrov, I. (2012). Spawning, Sex Ratio and Relationship between Fecundity, Length, Weight and Age of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Middle Stream of Iskar River (Bulgaria). Acta Zoologica Bulgarica, 64 (2), 191-197. google scholar
 • Saç, G. & Özuluğ, M. (2014). Five new records for the fish fauna of Durusu Lake Basin (İstanbul). Journal of Fisheries Sciences.com, 8 (4), 291–297. google scholar
 • Sedaghat, S. & Ahangari, W.D.P. (2012). Age and Growth of Chub, Squalius cephalus (Bonaparte, 1837), in Gamasiab River of the Hamadan Province, Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences, 4 (6), 550-553. google scholar
 • Slastenenko, E. (1956). Karadeniz Havzası Balıkları. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, pp. 711. google scholar
 • Şen, F. & Saygın, F. (2008). Biological Properties of Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) in Karasu Stream (Muş/Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advences,7 (8), 1034-1037. google scholar
 • Treer, T., Sprem, N., Torcu-Koç, H., Sun, Y. & Piria, M. (2008). Lenght-Weight Relationships of Freshwater Fishes of Croatia. Journal of Applied Ichthyology, 24, 626-628. google scholar
 • Vlach, P., Dusek, J., Svatora, M. & Moravec, P. (2005). Growth analysis of chub, Leuciscus cephalus (L.), and dace, Leuciscus leuciscus (L.), in the Upor stream using growth data of recaptured marked fish. Czech Journal of Animal Science, 50, 329-339. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Çelik, Ç. (2019). Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Bioscience and Collections, 3(1), 11-18. https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003


AMA

Çelik Ç. Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Bioscience and Collections. 2019;3(1):11-18. https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003


ABNT

Çelik, Ç. Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Bioscience and Collections, [Publisher Location], v. 3, n. 1, p. 11-18, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Çelik, Çiğdem,. 2019. “Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri.” Turkish Journal of Bioscience and Collections 3, no. 1: 11-18. https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003


Chicago: Humanities Style

Çelik, Çiğdem,. Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri.” Turkish Journal of Bioscience and Collections 3, no. 1 (Mar. 2024): 11-18. https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003


Harvard: Australian Style

Çelik, Ç 2019, 'Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri', Turkish Journal of Bioscience and Collections, vol. 3, no. 1, pp. 11-18, viewed 2 Mar. 2024, https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003


Harvard: Author-Date Style

Çelik, Ç. (2019) ‘Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri’, Turkish Journal of Bioscience and Collections, 3(1), pp. 11-18. https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003 (2 Mar. 2024).


MLA

Çelik, Çiğdem,. Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri.” Turkish Journal of Bioscience and Collections, vol. 3, no. 1, 2019, pp. 11-18. [Database Container], https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003


Vancouver

Çelik Ç. Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri. Turkish Journal of Bioscience and Collections [Internet]. 2 Mar. 2024 [cited 2 Mar. 2024];3(1):11-18. Available from: https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003 doi: 10.26650/tjbc.20190003


ISNAD

Çelik, Çiğdem. Istranca Deresi (İstanbul)’ndeki Tatlısu Kefalinin [Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)] Yaş ve Büyüme Özellikleri”. Turkish Journal of Bioscience and Collections 3/1 (Mar. 2024): 11-18. https://doi.org/10.26650/tjbc.20190003ZAMAN ÇİZELGESİ


Kabul26.02.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.