CİLT 33, SAYI 3, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)İsmet Aslan


CİLT 33, SAYI 2, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)İsmet Aslan


CİLT 33, SAYI 1, 2023


Sayı Türü

Regular

Editör(ler)İsmet Aslan
METRİKLER


25
126
1155
1155

İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.