“Cumhuriyetin 100. Yılı” Özel Sayısı


Değerli okurlarımız,

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi’nin Aralık 2023 tarihli sayısının yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısı ile “Cumhuriyetin 100. Yılı” konulu özel sayı yayımlanacaktır. Söz konusu özel sayıda “Cumhuriyetin 100. Yılı” konusu ile ilgili araştırma makalelerinizi ve değerlendirme yazılarınızı 1 Ekim 2023 tarihine kadar bekler, saygılar sunarız.

Konu alt başlıkları;

YENİ TÜRK EDEBİYATI

-Cumhuriyet devri Türk edebiyatını hazırlayan siyasî, sosyal ve edebî gelişmeler

-Türkiye’de yaşanan değişimin edebiyata yansıması

-Şiir ve nesir türlerinde yaşanan gelişmeler

-Edebiyat toplulukları, akımlar ve hareketler

-Kanon teşebbüsleri

-Edebiyat tartışmaları

-Edebiyat araştırmalarında başvurulan yöntemler

-Edebiyat tarihinde dönemlendirme meselesi, alternatif ve tamamlayıcı öneriler

-Dün ve bugün dikkate alındığında gölgede kaldığı düşünülen isimler, eserler

-Süreli yayınlar ve edebiyat

-Edebiyat ve diğer güzel sanatlar

-Cumhuriyet döneminde klasik edebiyat, halk edebiyatı ve modern edebiyat ilişkisi

- Belagat ve Dilbilim bağlamında söz sanatlarına bakış

ESKİ TÜRK EDEBİYATI

- Cumhuriyet döneminde klasik edebiyat çalışmalarına bakış

- Eski-Yeni tartışmalarının dünü, bugünü ve yarını

- Değişim ve dönüşüm bağlamında Cumhuriyet döneminde klasik edebiyat ürünlerine bakış

TÜRK HALK EDEBİYATI

-Cumhuriyet dönemi yeniliklerinin anlatılmasında âşıklar / âşık edebiyatı

-Cumhuriyet Türkiyesi’nde folklor çalışmaları

-Cumhuriyet devri Türk edebiyatında halk kültürünün etkisi

ESKİ TÜRK DİLİ

-Cumhuriyet döneminde Türk dili tarihçiliğinin ulaştığı aşama

-İslamiyet öncesi Türk dili üzerine çalışmaların genel durumu

-Eski ve Orta Türkçe dönemi eserlerin Cumhuriyet’in dil ideolojisindeki yeri

-Eski ve Orta Türkçe eserlerin yeni isim ve soy isimlerin oluşmasında etkisi

-Türk dili ve edebiyatı müfredatlarında Köktürk Yazıtları’na yaklaşım şekli

-Eski ve Orta Türkçe eserlerin orta öğretim gençlerine öğretilmesi meselesi

-Eski ve Orta Türkçe dönemlerinin kapsamı ve tarihlendirilmesi üzerine tartışmalar

-Eski ve Orta Türkçe eserlerin söz varlığı ve öz Türkçecilik hareketi

-Türk Dil Kurumunun yayın politikasında Eski ve Orta Türkçe eserlerin yeri

-Üniversitelerde Eski ve Orta Türkçe üzerine yapılan çalışmalarda metot ve yaklaşım

-Eski Türkçe ve Yeni Medya: Tarihî Türkçe bugünün insanına nasıl anlatılmalı?

-Eski Türkçe, Orta Türkçe ve Yeni Türkçe kavramlarına dair yeni değerlendirmeler

-Etimoloji sözlüklerinde uzmanlık, özgün veri, yöntem ve analiz sorunları

-Eski ve Orta Türkçe üzerine çalışmalarda yeni veri, özgün bilgi ve karşılaştırmalı inceleme

-Eski Türk dili alanında saha araştırmalarının mevcut durumu

-Çağatay Türkçesi üzerine araştırmalarda ulaşılan seviye

-Eski ve Orta Türkçe araştırmalarında modern dilbilim metotları

YENİ TÜRK DİLİ

-Cumhuriyet’in yüzüncü yılında Türkçenin durumu

-Cumhuriyet devrinde dil çalışmaları

-Cumhuriyet’ten sonra dilin farklı alanlardaki gelişmesi:

-Matbuat dili

-Siyaset dili

-Edebiyat dili (Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro, sinema vs. alanlarda Türkçenin seyri)

-Dil siyaset ilişkisi

-Eğitim, bilim, felsefe dili olarak Türkçenin yüzyıllık seyri

-Türkçenin Dünya dilleriyle ilişkisi

-Bilim alanı olarak Türk dili ve edebiyatı araştırmaları

-Ağız, şive ve lehçe çalışmaları

-Özel diller, argo


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.