YAZI KURULU KARARI


19.07.2023 tarihli Yazı Kurulu kararı doğrultusunda lisans bitirme, yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makaleler dergiye kabul edilmeyecektir.


TÜM DUYURULARİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.