Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/TUDED2022-1182558   IUP :10.26650/TUDED2022-1182558    Tam Metin (PDF)

18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm

Yasemin Karakuş

Osmanlı edebiyatı yüzyıllar boyu devam eden bir gelenek içerisinde manzum ve mensur verimlerden oluşan iki ana koldan ilerlemiştir. Osmanlı edebiyatı ve tahkiye geleneği çerçevesinde, bir hikâyeye bağlı anlatıları esas alan ve aşk, kahramanlık, ahlak, din ve tasavvuf gibi muhtelif konularda pek çok mensur hikâye yazılmıştır. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü’ne T1854 numara ile kayıtlı olan Câlibü’s-sürûr ve Dâfièu’l-Gumûm isimli eser, XVIII. yüzyılın başlarında yazılmış olan ve müellifi bilinmeyen mensur bir hikâye örneğidir. Tiryakiler ve sarhoşlar arasındaki tükenmek bilmeyen mücadeleleri anlatan ve dönemin Eflak voyvodası İskerletzâde Nikolay’a sunulan bu eser, onun küçük yaştaki oğlunu eğlendirme amacıyla yazılmıştır. Sade bir dil ve mizahi bir üslupla yazılan hikâyenin arka planında mükeyyifatın insan sağlığına zararlarına dikkat çekilmekte, eserde kullanılan kalıp ifadeler aracılığıyla da tarih ve savaş konulu eserlerin üslubunu öğretme gayesi güdülmektedir. Bu çalışmada çok yönlü bir eser olan Câlibü’s-sürûr ve Dâfièu’l-Gumûm tanıtılacak ve bu eserin belirgin hususiyetlerine dikkat çekilecektir.

DOI :10.26650/TUDED2022-1182558   IUP :10.26650/TUDED2022-1182558    Tam Metin (PDF)

An 18th-Century Prose Story: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm

Yasemin Karakuş

Classical Turkish literature progressed from the two primary branches of verse and prose in a tradition that has continued for centuries. Many prose stories have been written within the framework of Ottoman literature and narrative tradition based on story-related narratives covering a variety of topics such as love, heroism, morality, religion, and mysticism. Câlibü's-sürûr ve Dâfièu'l-Gumûm was written at the beginning of the 18th century by an unknown author and is an example of a prose work. It is cataloged under number T1854 in the Turkish Manuscripts Division of the Rare Books Library of Istanbul University. This work describes the endless struggles between drunkards and opium addicts and was presented to Nikolas Mavrocordatos, the hospodar [Governor of Wallachia and Moldavia under the Ottoman Porte] of the period for his young son’s entertainment. The story was written with a simple language and humorous style and draws attention through its background to the harmful effects of pleasure-indulging substances on human health, with the main aim being to teach the style of works on history and war through the stereotypical expressions used in the work. This study will introduce the versatile work titled Câlibü's-sürûr ve Dâfièu'lGumûm and draw attention to its distinctive features.


PDF Görünüm

Referanslar

 • Artan, T. (1995). Fener. Türkiye diyanet vakfı islam ansiklopedisi. Retrieved from https://islamansiklopedisi. org.tr/fener google scholar
 • Canım, R. (2000). Tezkiretü’ş-şu’arâ ve tabsıratü’n nuzemâ. Ankara: AKM Press. google scholar
 • Elçin, Ş. (1969). Kitabî, mensur, realist İstanbul halk hikâyeleri. Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 1, 74-107. google scholar
 • Işın, E. (2001). More than a beverage: A social history of coffee and coffeehouses. S. Özpalabıyıklar (Ed). Coffee, pleasures hidden in a bean (pp. 10-44). İstanbul: Yapı Kredi Press. google scholar
 • İsen, M. (2017). Künhü’l-ahbâr’ın tezkire kısmı. Ankara: Kültür Bakanlığı Press. google scholar
 • Kafadar, C. (2002). A history of coffee. 13. ekonomi tarih kongresi (pp. 51-59). Arjantin: Buenos Aires. google scholar
 • Karpat, K. (1982). Millets and nationality: the roots of the incongruity of nation and state in the postOttoman era. Braude B. and Lewis B. (Eds). Christians and jews in the Ottoman empire (pp. 141-171). New York : Holmes-Meier Publishers. google scholar
 • Kavruk, H. (2016). Eski Türk edebiyatında mensur hikâyeler. Ankara: MEB Press. google scholar
 • Kılıç, F. (2010). Meşâ‘irü’ş-şu‘arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Press. google scholar
 • Mattthews, B. (1907). The short-story: specimens illustrating its development. New York: American Book Company. google scholar
 • Redhouse, J.W. (1978) Turkish and English lexicon. İstanbul: Çağrı Press. google scholar
 • Sezer, E. (2015). The oral and the written in Ottoman literature: the reader notes on the story of Fîrûzşâh. İstanbul: Libra Books. google scholar
 • Sözen, Z. (2000). Fenerli beyler 110 yılın öyküsü (1711-1821). İstanbul: Aybay Press. google scholar
 • Steingass, F. (1970). Persian-English dictionary. Beirut: Librairie Du Liban. google scholar
 • Tosun, M. (2019). Coffee, coffeehouses and cultural life in late 17th century Ottoman Istanbul. İstanbul: Libra Books. google scholar
 • Uluskan, M. (2013). İstanbul'da bir afyonlu macun işletmesi: berş-i Rahîkî macunhanesi (1783-1831). Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. (29), 77-106. google scholar
 • Yazıcı, H. (2004). The short story in modern Arabic literature. Cairo: G.B.O. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Karakuş, Y. (2022). 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 62(2), 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


AMA

Karakuş Y. 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 2022;62(2):407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


ABNT

Karakuş, Y. 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, [Publisher Location], v. 62, n. 2, p. 407-422, 2022.


Chicago: Author-Date Style

Karakuş, Yasemin,. 2022. “18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 62, no. 2: 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Chicago: Humanities Style

Karakuş, Yasemin,. 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 62, no. 2 (Sep. 2023): 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Harvard: Australian Style

Karakuş, Y 2022, '18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm', Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 62, no. 2, pp. 407-422, viewed 30 Sep. 2023, https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Harvard: Author-Date Style

Karakuş, Y. (2022) ‘18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm’, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 62(2), pp. 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558 (30 Sep. 2023).


MLA

Karakuş, Yasemin,. 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 62, no. 2, 2022, pp. 407-422. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558


Vancouver

Karakuş Y. 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi [Internet]. 30 Sep. 2023 [cited 30 Sep. 2023];62(2):407-422. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558 doi: 10.26650/TUDED2022-1182558


ISNAD

Karakuş, Yasemin. 18. Yüzyılda Yazılmış Bir Mensur Hikâye: Câlibü’s-Sürûr ve Dâfi'u’l-Gumûm”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 62/2 (Sep. 2023): 407-422. https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182558ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim30.09.2022
Kabul02.01.2023
Çevrimiçi Yayınlanma05.01.2023

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.