Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/TUDED2019-0029   IUP :10.26650/TUDED2019-0029    Tam Metin (PDF)

Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi

Halim Kara

Bu çalışma Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Beyatlı’nın ölümünden kısa bir süre sonra yayımlanan Yahya Kemal başlıklı monografisini tartışmayı amaçlıyor. Tanpınar’ın şairin şahsiyeti, mizacı, düşünce dünyası ve şiir estetiğini inceleme ve onu Türk edebiyatı tarihinde konumlandırma çabasına odaklanarak bu çabanın kültürel, siyasi ve yazınsal imalarını tartışıyor. Makale daha özelde edebiyat çalışmalarında hayat ve eser modeli yani tek bir sanatçının hayat ve eserine adanmış metin olarak tanımlanan monografi kavramı bağlamında, Tanpınar’ın Yahya Kemal’in fikriyatını bir yandan Batı Avrupa modern düşünce tarihindeki son cereyanlarla karşılaştırarak değerlendirmesini ele alıyor; diğer yandan ise şairin şiirsel üretimini yine başta Fransız edebiyatı olmak üzere dönemindeki dünya edebiyatlarıyla, Osmanlı-Türk edebî modernleşmesi ve klasik şiir geleneğiyle kurduğu münasebetler üzerinden inceliyor. Bu doğrultuda, Tanpınar’ın Yahya Kemal’i Tanzimat’tan sonraki Osmanlı-Türk kültürel ve siyasi modernleşmesi içine yerleştirdiği monografisinde, özellikle şairin şahsiyeti ve edebî üretiminin kendinden önceki ve kendi kuşağındaki Türk şair ve yazarlardan farklılığını, özgünlüğünü ve emsalsizliğini ortaya koymayı amaçladığını ileri sürüyor. Tanpınar’ın Yahya Kemal’i doğrudan Türkiye’de ulus inşası sürecinin ve modern Türk şiirinin merkezine yerleştirerek şairin etkileşimde bulunduğu yerli ve Batı Avrupalı kültürel ve yazınsal kaynaklarını modern Türk ulusunun ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyerek dönüştürüp millileştirme becerisinin altını çizdiğini iddia ediyor. Son tahlilde Tanpınar’ın monografiyi, klasik Osmanlı şiiriyle girdiği yaratıcı diyalogla Tanzimat modernleşmesiyle sekteye uğrayan ulusun geçmiş edebiyatını bugünkü edebiyata bağlayan Yahya Kemal’i doğrudan milletleşme sürecinin şairi olarak icadının bir anlatısına dönüştürdüğünü gösteriyor.

DOI :10.26650/TUDED2019-0029   IUP :10.26650/TUDED2019-0029    Tam Metin (PDF)

Invention of the Poet of the Nation-Building Era: Ahmet Hamdi Tanpınar’s Yahya Kemal Monograph

Halim Kara

This study aims to discuss Ahmet Hamdi Tanpınar’s monograph Yahya Kemal, published shortly after the poet Yahya Kemal’s death. It focuses on Tanpınar's attempt to examine Yahya Kemal’s personality, character, worldview, poetic aesthetics, and position him in the history of Turkish literature. In addition, this study discusses the cultural, political and literary implications of this attempt. Using the discussions on the concept of the monograph, it investigates Tanpınar's evaluation of Yahya Kemal's ideas by comparing them with modern trends in the history of Western European modern thought. It also considers his poetic production in relation to world literatures, in order to show the singularity and uniqueness of Yahya Kemal’s personality and literary productions in relation to other Turkish authors from both his own and the previous generation. It argues that in directly placing Yahya Kemal at the center of the Turkish nation-building process and modern Turkish poetry, Tanpınar underlines the poet’s skillfulness in the nationalization and domestication of Western European cultural and literary traditions, in which he interacts according to the needs of the modern Turkish nation. The article thus demonstrates that Tanpınar transforms his monograph into a narrative that invents Yahya Kemal as the poet of the nation-building process by reconnecting the current literature of the Turkish nation through his creative dialogue with classical Ottoman poetry.


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET


This study examines Ahmet Hamdi Tanpınar’s monograph Yahya Kemal, published shortly after the poet Yahya Kemal’s death in 1958. It focuses on Tanpınar’s attempt to discuss Yahya Kemal’s personality, character, worldview, and poetic aesthetics, and to position him in the history of Turkish literature. In order to analyze the political, cultural and literary implications of Tanpınar’s work, it explores how Tanpınar approaches Yahya Kemal’s life and work, in order to show the singularity of his self-identity and poetic aesthetics in the period of transition from Ottoman Empire to the Turkish nation-state in the early twentieth century. More specifically, relying on the concept of the monograph, this article investigates Tanpınar’s evaluation of Yahya Kemal’s ideas, by comparing them with modern intellectual and philosophical debates in the history of Western European modern thought. It also considers Yahya Kemal’s poetic production in relation to world literatures, in order to show the uniqueness of his personality and literary productions in relation to other Turkish authors from both his own and the previous generation. The study contends that in directly locating Yahya Kemal at the center of the Turkish nation-building process and modern Turkish poetry, Tanpınar attempts to underline the poet’s exceptional skill in the appropriation and domestification of Western ideas and cultures, according to the needs of the modern Turkish nation, by engaging with recent intellectual and literary movements in Europe. In this way, Tanpınar transforms his monograph into a narrative that invents Yahya Kemal as the poet of the nation-building process by reconnecting the current literature of the Turkish nation through effective negotiation with classical Ottoman poetry. In examining the complex nature of this monograph, the article provides a close reading of its opening pages, in which Tanpınar describes his first encounter with Yahya Kemal when he was a college student at the University of Istanbul during the Turkish War of National Independence. Carefully analyzing the narrative techniques, vocabulary, and details used by the author in the portrayal of Yahya Kemal, the article shows how this rendering serves for Tanpınar to challenge the thematic and structural conventions of the classic monograph, generally devoted to a single author’s life and his/her work. In this first scene, the monograph successfully intertwines both the narrative techniques of autobiography and prose fiction in his portrayal of Yahya Kemal, thus creating an aesthetic enchantment, as defined Rita Felski, on the reader. This shows how even in the opening passages Tanpınar transgresses the established thematic and formal conventions of the classic monograph. The opening passage also lays the groundwork for the complex and multilayered composition and theme of Tanpınar’s monograph that simultaneously incorporates various literary genres and scholarly methods. This unusual approach greatly contributes to the layering, pluralization, and complexity of Tanpınar’s book in terms of its narration, composition, theme, and discourse, thus essentially transforming it into a network of multiple narratives and artistic genres. In addition, the article critically examines the political, literary and discursive implications of Tanpınar’s monograph. It argues that he wrote this monograph to underline the singularity of Yahya Kemal’s individual self-identity and poetic creation by locating his life and work in the context of the Turkish nation-building process between 1912 and 1922. In this regard, Tanpınar focuses especially on Yahya Kemal’s ability to engage with Europe and the Ottoman past. This helped Yahya Kemal appropriate and localize modern European intellectual and philosophical movements, and also revitalize Ottoman poetry in a new Turkish context. It also contributed to his imagination of a modern Turkish identity, based upon the premises of a united Turkish language, culture, and literature produced in Anatolia and the Balkans since the arrival of the Turks in the eleventh century. According to Tanpınar, Yahya Kemal thematically and linguistically reconnected the new Turkish literature with classical Ottoman poetry, that had been separated from one another following the rapid literary changes in the Ottoman Empire from the mid-nineteenth century. Yahya Kemal achieved this by producing poetry in the traditional Ottoman aruz meter, while using a common Turkish language by means of creative communication with classical Ottoman poetry. The article concludes that Tanpınar’s book on Yahya Kemal often challenges the thematic scope and formal conventions of the traditional monograph, while also showing how Yahya Kemal essentially renovated Turkish poetry during the nation-building period in Turkey.


PDF Görünüm

Referanslar

  • Eralp, H. V. (1999). Eserin basılışı hakkında birkaç söz. A. H. Tanpınar, Yahya Kemal içinde (s. 157). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
  • Felski, R. (2010). Edebiyat ne işe yarar? (E. Ayhan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
  • Guercio, G. (2006). Art as existence: The artist’s monograph and its Project. Cambridge, MA: MIT Press. google scholar
  • Kaplan, M. (2010). Kitap hakkında birkaç söz. A. H. Tanpınar, Yahya Kemal içinde (s. 11-16). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
  • Okay, O. (2008). Kırk yıllık dostluğun hikâyesi: Tanpınar ve Yahya Kemal. K. Yetiş (Ed.), Yahya Kemal Beyatlı: Ölümünün 50. Yılı içinde (s. 80-93). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. google scholar
  • Öztürk, V. (2006). Tanpınar’da sanatın meşrulaşması. Parşömen: Edebiyat Eleştiri Dergisi, 4/1, 1-21. google scholar
  • Uçman, A. (1999). Kitap üzerine birkaç söz. A. H. Tanpınar, Yahya Kemal içinde (s. 7-11). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
  • Tanpınar, A. H. (1999). Önsöz. Yahya Kemal içinde (s. 13-14). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. google scholar
  • Tanpınar, A. H. (2018). Yahya Kemal. İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar
  • Tanpınar, A. H. (1977). Yahya Kemal için. Z. Kerman (Ed.), Edebiyat üzerine makaleler içinde (s. 345347). İstanbul: Dergâh Yayınları. google scholar

Atıflar

Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


DIŞA AKTARAPA

Kara, H. (2019). Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 59(2), 315-332. https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029


AMA

Kara H. Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. 2019;59(2):315-332. https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029


ABNT

Kara, H. Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, [Publisher Location], v. 59, n. 2, p. 315-332, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Kara, Halim,. 2019. “Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59, no. 2: 315-332. https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029


Chicago: Humanities Style

Kara, Halim,. Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59, no. 2 (Jul. 2024): 315-332. https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029


Harvard: Australian Style

Kara, H 2019, 'Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi', Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 59, no. 2, pp. 315-332, viewed 14 Jul. 2024, https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029


Harvard: Author-Date Style

Kara, H. (2019) ‘Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi’, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 59(2), pp. 315-332. https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029 (14 Jul. 2024).


MLA

Kara, Halim,. Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol. 59, no. 2, 2019, pp. 315-332. [Database Container], https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029


Vancouver

Kara H. Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi [Internet]. 14 Jul. 2024 [cited 14 Jul. 2024];59(2):315-332. Available from: https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029 doi: 10.26650/TUDED2019-0029


ISNAD

Kara, Halim. Milletleşme Dönemi Şairinin İcadı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal Monografisi”. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 59/2 (Jul. 2024): 315-332. https://doi.org/10.26650/TUDED2019-0029ZAMAN ÇİZELGESİ


Gönderim08.11.2019
Son Revizyon24.11.2019
Kabul24.11.2019

LİSANS


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


PAYLAŞ
İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.