CİLT 61, SAYI 1, 2021


Bilge Karasu’nun Metinlerinde Birey ve Kaçış Arzusu

Ali Ekrem Bolayır’ın Bilinmeyen Bir Hikâyesi: Te’ehhül

Vizeli Behiştî ve Bursa Şehrengizi


SAYI 1CİLT 61, 2021

BİLGİ


Sayı TürüRegular
Tarih29.06.2021
Editör(ler)Mehmet Şerif Eskin
Kapak (PDF)
Ön Sayfalar (PDF)

PAYLAŞİstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.