Research Article


DOI :10.26650/annales.2019.68.0001   IUP :10.26650/annales.2019.68.0001    Full Text (PDF)

The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law

Taner Ayanoglu

Today, sport has important functions which are not limited to human biology but also reflected in social, cultural, psychological, economic and many other activities. Sport activities, which are an indispensable activity in the life of individuals, must be accepted among the fundamental rights and freedoms protected by the legal order. The right to sport includes, on the one hand, the right and freedom of persons to exercise, and on the other hand, requests from the State to take measures to improve physical and mental health. Although this right is not explicitly regulated in the Constitution, the right to sport is considered to be a constitutional right and freedom, since the various rights and freedoms regulated and guaranteed by the Constitution include the right to sport. The right to sport, however, is not an unlimited right and freedom in either dimension. The right to sport may be restricted due to special restrictions in the Constitution. 

DOI :10.26650/annales.2019.68.0001   IUP :10.26650/annales.2019.68.0001    Full Text (PDF)

Türk Hukukunda Spor Hakkının Kapsam ve Sınırları

Taner Ayanoglu

Günümüzde spor, insanın biyolojisi ile sınırlı kalmayan, aynı zamanda sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik ve diğer birçok alandaki faaliyetlerine de yansıyan önemli işlevlere sahiptir. Kişilerin yaşamında vazgeçilmez bir etkinlik olan sportif faaliyetlerin, hukuk düzeni tarafından korunan temel hak ve özgürlükler arasında kabulü zorunlu olmaktadır. Spor hakkı, bir yandan kişilerin spor yapma hak ve özgürlüğüne sahip olmalarını, öte yandan da kişilerin Devletten beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almasına ilişkin talepte bulunmalarını içermektedir. Bu hak, Anayasa’da açıkça düzenlenmemiş olmakla, Anayasa düzenlenen ve güvence altına alınan çeşitli hak ve özgürlükler spor hakkını da içermekte olduğundan, spor hakkının anayasal bir hak ve özgürlük olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, spor hakkı her iki boyutuyla da sınırsız bir hak ve özgürlük değildir. Anayasada yer alan özel sınırlama sebepleriyle spor hakkı sınırlanabilir. 


PDF View

References

  • Necdet Azak, “Spor Hukuku I”, Beden Terbiyesi ve Spor, Ankara-İstanbul, Iss. 24, 1940. google scholar
  • Ramazan Çağlayan, Spor Hukuku, Asil, Ankara, 2007. google scholar
  • Nuray Ekşi, Spor Tahkim Hukuku [Sports Arbitration Law], Beta, İstanbul, 2015. google scholar
  • Atilla Erdemli, “Spor nedir?”, Spor Hukuku Dersleri, (Editor: Kısmet Erkiner), Kadir Has University Press, İstanbul, 2007. google scholar
  • Atilla Erdemli, “Temel İnsan Hakları ve Spor”, Spor Hukuku Dersleri, (Editor: Kısmet Erkiner), Kadir Has University Press, İstanbul, 2007. google scholar
  • Seref Ertaş/Hasan Petek, Spor Hukuku, 3th Edition, Yetkin, Ankara, 2017. google scholar
  • Kadir Gürten/S. Ege Erenel, “Lex Sportiva: Spor Hukukunun Küreselliği”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol.3, Iss.1, 2012. google scholar
  • Bilge Öztan/Michael R. Will, “Türkiye'de Müstakbel Spor Hukuku”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Vol.II, Ankara, 2010. google scholar
  • Hatice Özdemir Kocasakal, Sportif Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümü ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Vedat, İstanbul, 2013. google scholar
  • Mustafa Yaşar Şahin/A. Faik İmamoğlu, “Akademisyenlerin ve Milletvekillerinin Spor Siyaset Etkileşimine Yönelik Görüşleri”, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Vol. XVI, Iss. 2, April 2011 (p.25-44). google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORT



APA

Ayanoglu, T. (2019). The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), 1-14. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001


AMA

Ayanoglu T. The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul. 2019;0(68):1-14. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001


ABNT

Ayanoglu, T. The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, [Publisher Location], v. 0, n. 68, p. 1-14, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Ayanoglu, Taner,. 2019. “The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68: 1-14. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001


Chicago: Humanities Style

Ayanoglu, Taner,. The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0, no. 68 (Mar. 2021): 1-14. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001


Harvard: Australian Style

Ayanoglu, T 2019, 'The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law', Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, pp. 1-14, viewed 2 Mar. 2021, https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001


Harvard: Author-Date Style

Ayanoglu, T. (2019) ‘The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law’, Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, 0(68), pp. 1-14. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001 (2 Mar. 2021).


MLA

Ayanoglu, Taner,. The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law.” Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul, vol. 0, no. 68, 2019, pp. 1-14. [Database Container], https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001


Vancouver

Ayanoglu T. The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul [Internet]. 2 Mar. 2021 [cited 2 Mar. 2021];0(68):1-14. Available from: https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001 doi: 10.26650/annales.2019.68.0001


ISNAD

Ayanoglu, Taner. The Scope and Limits of the Right to Sport in Turkish Law”. Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul 0/68 (Mar. 2021): 1-14. https://doi.org/10.26650/annales.2019.68.0001



TIMELINE


Submitted28.11.2019
Accepted10.01.2020

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE




Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.