Research Article


DOI :10.26650/ihid.644402   IUP :10.26650/ihid.644402    Full Text (PDF)

Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”

Eren Solmaz

This study was prepared in order to convey the contribution of the European Court of Human Rights judgements’ to the protection of personal data. Although there is no direct provision in the European Convention on Human Rights for the protection of personal data, the ECHR has cited a legal value for the protection of personal data as a result of its assessments under Article 8 of the Convention. As a matter of fact, the ECHR judgments have made significant contributions to the European Union Law and to the legal regulations in the internal law of the member states in order to define the protection of personal data as a legally protected “right”.

DOI :10.26650/ihid.644402   IUP :10.26650/ihid.644402    Full Text (PDF)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları’nın “Kişisel Verilerin Korunması”na Katkısı

Eren Solmaz

Bu çalışma, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının kişisel verilerin korunması hakkına sağladığı katkıları aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin doğrudan bir hüküm olmamasına rağmen AİHM, Sözleşme’nin 8. maddesi kapsamında yaptığı değerlendirmeler sonucunda kişisel verilerin korunmasına bir hukuki değer atfetmiştir. Nitekim AİHM kararları, kişisel verilerin korunmasının hukuken korunan bir “hak” olarak tanımlanması bakımından Avrupa Birliği Hukukuna ve üye ülkelerin iç hukukundaki yasal düzenlemelere önemli katkılar sunmuştur.


PDF View

References

 • Asinari, M. Verónica Pérez : Legal Constraints for the Protection of Privacy and Personal Data in Electronic Evidence Handling, International Review of Law, Computers & Technology, 18:2, 2004. google scholar
 • Başalp, Nilgün : Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara, Yetkin Yayınları, 2004. google scholar
 • Bygrave, Lee A. : Data Privacy Law, Oxford, Oxford Üniversity Press, 2014. google scholar
 • Bygrave, Lee : “Where have all the judges gone? Reflections on judicial involvement in developing data protection law”, Privacy Law and Policy Reporter, Y. 2000, C. 7, s. 11-14, 33-36. google scholar
 • Carey, Peter : Data Protection, 2. ed., Oxford, Oxford University Press, 2004. google scholar
 • Gölcüklü, Feyyaz/ : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Gözübüyük, A. Şeref, 9.b., Ankara, Turhan Kitabevi, 2011. google scholar
 • Kaya, Cemil : İdare Hukukunda Bilgi Edinme Hakkı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005. google scholar
 • Kaya, Cemil : “Avrupa Toplulukları Adalet Divanının PNR Kararının Tahlili”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. II, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s. 2027-2039. google scholar
 • Kaya, Cemil : Avrupa Birliği veri Koruma Direktifi Ekseninde Hassas (Kişisel) Veriler ve İşlenmesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 69, S. 1-2, 2011, s. 317-334. google scholar
 • Kuner, Christopher : European Data Protection Law, 2. ed., Oxford, Oxford University Press, 2007. google scholar
 • Küzeci, Elif : Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, Turhan Kitabevi, 2010. google scholar
 • McCullagh, Karen : “Protecting ‘privacy’ through control of ‘personal’ data processing: A flawed approach”, International Review of Law, Computers & Technology, Vol. 23, Nos. 1-2, March-July 2009, s. 13-24. google scholar
 • Özdemir, Hayrunnisa : Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara 2009. google scholar
 • Sözüer, Eren: Unutulma Hakkı, İstanbul, On iki levha Yayıncılık, 2017. google scholar
 • Şimşek, Oğuz : Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul, Beta Basım, 2008. google scholar
 • Yüksel, Saadet : Özel Yaşamın Bir parçası Olarak Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Gizliliğine Önleyici Denetimle Müdahale, İstanbul, Beta Basım, 2012. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Solmaz, E. (2019). Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”. Journal of Administrative Law and Administrative Sciences, 18(1), 61-78. https://doi.org/10.26650/ihid.644402


AMA

Solmaz E. Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”. Journal of Administrative Law and Administrative Sciences. 2019;18(1):61-78. https://doi.org/10.26650/ihid.644402


ABNT

Solmaz, E. Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”. Journal of Administrative Law and Administrative Sciences, [Publisher Location], v. 18, n. 1, p. 61-78, 2019.


Chicago: Author-Date Style

Solmaz, Eren,. 2019. “Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”.” Journal of Administrative Law and Administrative Sciences 18, no. 1: 61-78. https://doi.org/10.26650/ihid.644402


Chicago: Humanities Style

Solmaz, Eren,. Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”.” Journal of Administrative Law and Administrative Sciences 18, no. 1 (Jun. 2023): 61-78. https://doi.org/10.26650/ihid.644402


Harvard: Australian Style

Solmaz, E 2019, 'Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”', Journal of Administrative Law and Administrative Sciences, vol. 18, no. 1, pp. 61-78, viewed 3 Jun. 2023, https://doi.org/10.26650/ihid.644402


Harvard: Author-Date Style

Solmaz, E. (2019) ‘Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”’, Journal of Administrative Law and Administrative Sciences, 18(1), pp. 61-78. https://doi.org/10.26650/ihid.644402 (3 Jun. 2023).


MLA

Solmaz, Eren,. Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”.” Journal of Administrative Law and Administrative Sciences, vol. 18, no. 1, 2019, pp. 61-78. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ihid.644402


Vancouver

Solmaz E. Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data”. Journal of Administrative Law and Administrative Sciences [Internet]. 3 Jun. 2023 [cited 3 Jun. 2023];18(1):61-78. Available from: https://doi.org/10.26650/ihid.644402 doi: 10.26650/ihid.644402


ISNAD

Solmaz, Eren. Contribution of European Court of Human Rights Judgements’ to “The Protection of Personal Data””. Journal of Administrative Law and Administrative Sciences 18/1 (Jun. 2023): 61-78. https://doi.org/10.26650/ihid.644402TIMELINE


Submitted28.11.2017
Accepted15.08.2018

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.