Research Article


DOI :10.5222/j.child.2017.163   IUP :10.5222/j.child.2017.163    Full Text (PDF)

Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis

Nagehan KatipoğluŞebnem ÇalkavurÖzgür OlukmanKıymet ÇelikTimur Meşe

Objective: Supraventricular tachycardia (SVT) is the most frequently encountered symptomatic tachyarrythmia in the neonatal period. Since it may onset during fetal life and show a severe clinical course, early diagnosis and immediate treatment is important. Material and Method: Clinical signs and symptoms, laboratory findings, accompanying diseases, treatment methods applied, responses to treatment and factors that affect treatment response in newborns that received the diagnosis of SVT in the neonatal intensive care unit of our hospital between September 2009 and August 2013 were retrospectively evaluated. Results: Median postnatal age of 17 infants that received the diagnosis of SVT was 16 hours (2-625), and 9 infants (52,9%) had congestive heart failure at admission. Four infants (23,5%) were diagnosed as Wolf-Parkinson White Syndrome and 4 (23,5%) had a history of fetal SVT. Seven infants (41,2%) responded to adenosin treatment, whereas 5 infants (29,4%) required combined medical treatment to turn back to normal sinus rythm. Five infants (29,4%) unresponsive to medical treatment required synchronized cardioversion. Four infants (23,5%) were found to have an underlying congenital heart disease. Conclusion: Neoanatal SVT can manifest antenatally, present with nonspecific signs and symptoms and show a severe clinical course. Therefore, both prenatal and postnatal early diagnosis and immediate treatment is important in terms of prognosis.  

DOI :10.5222/j.child.2017.163   IUP :10.5222/j.child.2017.163    Full Text (PDF)

Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler

Nagehan KatipoğluŞebnem ÇalkavurÖzgür OlukmanKıymet ÇelikTimur Meşe

Amaç: Yenidoğanlarda en sık karşılaşılan semptomatik taşiaritmi supraventriküler taşikardi (SVT)’dir. Fetal dönemde başlayabilmesi ve ağır klinik seyri nedeniyle hızlı tanı ve tedavi yaklaşımı önemlidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Eylül 2009-Ağustos 2013 tarihleri arasında hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde SVT tanısı alan yenidoğanların klinik ve laboratuvar bulguları, eşlik eden hastalıkları, uygulanan tedavi yaklaşımları, tedaviye yanıtlar ve yanıtı etkileyen faktörler retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: SVT tanısı alan 17 hastanın median yaşı 16 saat (2-625) olup, 9 (%52,9)’unda başvuruda kalp yetmezliği bulguları vardı. Dört (%23,5) hastada Wolf-ParkinsonWhite sendromu, 4 (%23,5) hastada fetal SVT öyküsü olduğu görüldü. Adenozin tedavisine yanıt 7 (%41,2) hastada görülürken, 5 (%29,4) hastanın kombine ilaç tedavisi ile sinüs ritmine döndüğü görüldü. Medikal tedavilere yanıtsız 5 (%29,4) hastaya senkronize kardiyoversiyon yapılması gerekti. Dört (%23,5) hastada ise konjenital kalp hastalığı saptandı. Sonuç: Antenatal dönemde başlangıç gösterebilmesi, nonspesifik semptomları olması ve yenidoğan döneminde ağır klinik seyri nedeniyle SVT’li hastaların prenatal ve postnatal dönemde erken tanı ve tedavisi, hastalığın prognozu açısından önemlidir.


PDF View

References

 • 1. Moak JP. Supraventricular tachycardia in the neonate and infant. Prog Pediatr Cardiol 2000;11:25-38. https://doi.org/10.1016/S1058-9813(00)00033-3 google scholar
 • 2. Bolat F, Uslu S, Cömert S, Dindar A, Bülbül A, Nuhoğlu A. Yenidoğanda supraventiküler taşikardi vakası: Güncel tedavi yaklaşımı. Çocuk Dergisi 2010;10:51-4. google scholar
 • 3. Stambach D, Bermet V, Bauersfeld U. Clinical Recognition and tretment of atrial ectopic tachycardia in newborns. Swiss Med Wkly 2007;137:402-6. google scholar
 • 4. Park MK. Cardiac arrhytmias. In: Park MK. Pediatric Cardiology for Practitioners. 5th ed. Philedelphia, USA: Mosby Elsevier Pres, 2008:417-44. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-04636-7.50034-4 google scholar
 • 5. Gilljam T, Jaeggi E, Gow RM. Neonatal supraventricular tachycardia: outcomes over a 27-year period at a single institution. Acta Paediatr 2008;97:1035-9. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00823.x google scholar
 • 6. Hrtánková M, Biringer K, Siváková J, Šumichrastová P, Lukáč P, Danko J. Fetal magnetocardiography: a promising way to diagnose fetal arrhytmia and to study fetal heart rate variability? Ceska Gynekol 2015;80: 58-63. google scholar
 • 7. Kothari DS, Skinner JR. Neonatal tachycardias: an update. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91:136-44. https://doi.org/10.1136/adc.2004.049049 google scholar
 • 8. Oudijk MA, Visser GH, Meijboom EJ. Fetal tachyarrhythmia - Part 1: diagnosis. Indian Pacing Electrophysiol J 2004;4:104-13. google scholar
 • 9. Cuneo BF, Strasburger JF. Management strategy for fetal tachycardia. Obstet Gynecol 2000;96:575-81. google scholar
 • 10. Canpolat E, Korkmaz A, Yurdakök M, Çeliker A, Önderoğlu L, Özer S ve ark. Neonatal aritmiler: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002;46:187- 94. google scholar
 • 11. Zielinsky P, Dillenburg RF, de Lima GG, Zimmer LP. Fetal supraventricular tachyarrhythmias: experience of a fetal cardiology referral center. Arq Bras Cardiol 1998;70:337-40. google scholar
 • 12. Lupoglazoff JM, Denjoy I. Practical attitude toward arrhythmia in the neonate and infant. Arch Pediatr 2004;11:1268-73. https://doi.org/10.1016/j.arcped.2004.02.010 google scholar
 • 13. Deal B. Supraventricular tachycardia mechanisms and natural history. In. Deal B, Wolff G, Gelbrand H, editors. Current concepts in diagnosis of arrhythmias in infants and children, Futura Armonk, New York, 1998: 117-43. google scholar
 • 14. Satar M, Narlı N, Özbarlas N, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Küçükosmanoğlu O, Özlü F ve ark. Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilmesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:107- 11. google scholar
 • 15. Strasburger JF, Cheulkar B, Wichman HJ. Perinatal arrhythmias: diagnosis and management. Clin Perinatol 2007;34:627-52. https://doi.org/10.1016/j.clp.2007.10.002 google scholar
 • 16. Etheridge SP, Judd VE. Supraventricular tachycardia in infancy: evaluation, management, and follow-up. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153:267-71. https://doi.org/10.1001/archpedi.153.3.267 google scholar
 • 17. Perry JC, Fenrich AL, Hulse JE, Triedman JK, Friedman RA, Lamberti JJ. Pediatric use of intravenous amiodarone: efficacy and safety in critically ill patients from a multicenter protocol. J Am Coll Cardiol 1996;27:420-7. https://doi.org/10.1016/0735-1097(95)00591-9 google scholar
 • 18. Adamson PC, Rhodes LA, Saul JP, Dick M 2nd, Epstein MR, Moate P, et al. The pharmacokinetics of esmolol in pediatric subjects with supraventricular arrhythmias. Pediatr Cardiol 2006;27:420-7. https://doi.org/10.1007/s00246-006-1162-1 google scholar
 • 19. Lundberg A. Paroxysmal atrial tachycardia in infancy: Longterm follow-up study of 49 subjects. Pediatrics 1982;70:638-42. google scholar
 • 20. Salerno JC, Garrison MM, Larison C, Seslar SP. Case fatality in children with supraventricular tachycardia in the United States. Pacing Clin Electrophysiol 2011;34:832-6. https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2011.03073.x google scholar
 • 21. Özden T, Bedir A, Betul G, Berna A, Soner S, Ziya Y. Supraventriküler taşikardide tedavi yaklaşımı: İki vaka, iki farklı klinik seyir. The Journal of Pediatric Research 2014;1:158-60. google scholar
 • 22. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Part 13: Neonatal Resuscitation: Circulation 2015;132:543-60. google scholar

Citations

Copy and paste a formatted citation or use one of the options to export in your chosen format


EXPORTAPA

Katipoğlu, N., Çalkavur, Ş., Olukman, Ö., Çelik, K., & Meşe, T. (2017). Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis. Journal of Child, 17(4), 163-168. https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163


AMA

Katipoğlu N, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Çelik K, Meşe T. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis. Journal of Child. 2017;17(4):163-168. https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163


ABNT

Katipoğlu, N.; Çalkavur, Ş.; Olukman, Ö.; Çelik, K.; Meşe, T. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis. Journal of Child, [Publisher Location], v. 17, n. 4, p. 163-168, 2017.


Chicago: Author-Date Style

Katipoğlu, Nagehan, and Şebnem Çalkavur and Özgür Olukman and Kıymet Çelik and Timur Meşe. 2017. “Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis.” Journal of Child 17, no. 4: 163-168. https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163


Chicago: Humanities Style

Katipoğlu, Nagehan, and Şebnem Çalkavur and Özgür Olukman and Kıymet Çelik and Timur Meşe. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis.” Journal of Child 17, no. 4 (Feb. 2023): 163-168. https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163


Harvard: Australian Style

Katipoğlu, N & Çalkavur, Ş & Olukman, Ö & Çelik, K & Meşe, T 2017, 'Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis', Journal of Child, vol. 17, no. 4, pp. 163-168, viewed 2 Feb. 2023, https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163


Harvard: Author-Date Style

Katipoğlu, N. and Çalkavur, Ş. and Olukman, Ö. and Çelik, K. and Meşe, T. (2017) ‘Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis’, Journal of Child, 17(4), pp. 163-168. https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163 (2 Feb. 2023).


MLA

Katipoğlu, Nagehan, and Şebnem Çalkavur and Özgür Olukman and Kıymet Çelik and Timur Meşe. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis.” Journal of Child, vol. 17, no. 4, 2017, pp. 163-168. [Database Container], https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163


Vancouver

Katipoğlu N, Çalkavur Ş, Olukman Ö, Çelik K, Meşe T. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis. Journal of Child [Internet]. 2 Feb. 2023 [cited 2 Feb. 2023];17(4):163-168. Available from: https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163 doi: 10.5222/j.child.2017.163


ISNAD

Katipoğlu, Nagehan - Çalkavur, Şebnem - Olukman, Özgür - Çelik, Kıymet - Meşe, Timur. Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis”. Journal of Child 17/4 (Feb. 2023): 163-168. https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163TIMELINE


Submitted07.10.2017
Accepted04.01.2018

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.