Araştırma Makalesi


DOI :10.26650/ihid.19.001   IUP :10.26650/ihid.19.001    Tam Metin (PDF)

Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış

Süha Göney

Bu çalışma daha önce tarafımdan yayınlanan Şehir Coğrafyası I. ve II. cildinde temas edilen bazı konuların, yeniden değerlendirilmesini teşkil etmektedir. Osmanlı imparatorluğu döneminde, Kırım’dan Mısır’a ve kuzey Afrika’ya, BosnaHersek’ten Basra Körfezine kadar uzanan geniş bir coğrafyada yerleşmiş bulunan Türk-Osmanlı şehirleri ile konutlarının, kendine özgü bir mimarî üslûbu bulunuyordu. Kuşkusuz farklı coğrafî muhitlerde, meskenlerin inşasında kullanılan yapı malzemelerinde değişiklikler olabilirdi. Fakat yapıların mimarî tarzları hiç değişmez ve imparatorluğun her köşesinde aynı yapı üslubu müşahede edilirdi. Zira şehirlerin ve yapıların mimarî özellikleri, bir merkezden ve uzun araştırmalar sonucunda varılan mutabakata göre, tesbit ediliyor ve kararlılıkla uygulanıyordu. Genellikle mahallelerin ortasına tesadüf eden küçük bir meydanda camii, han, hamam, dükkânlar, sıbyan mektebi, çeşme, kuyu ve kahvehanenin çevresinden etrafa ışınsal bir tarzda ve biribirinden gittikçe uzaklaşan ivicaclı cadde ve sokak sistemleriyle bunların kenarında bahçeler içinde çeşitli ağacların arasında, adeta kendini gizlemiş konutlarla bütünleşen ve anlam kazanan şehirlerimizin çok büyük bir kısmı, maalesef artık ortadan kaldırılmıştır. Yerine; kuleleşme veya bloklaşma şeklinde bir betonlaşma yahut yapı ve kullanma izni olmadan inşa ve iskân edilmiş gecekondulaşma ikame edilmiştir. Şüphesiz bunlar, şehirlerimiz ile ikametgâhlarımızın yozlaşmış iki ucunu teşkil etmektedir. Nerede eski şehirlerimizin nasılsa ayakta kalmış bir kısmına rastlasak; hayranlıkla izliyor, sessiz ve sakin, ağaclar ve çiçekler arasındaki bu mahalleleri kültür mirası olarak tescil ediyor ve “sakin şehir” ilan ediyoruz. Eski ile yeni şehirlerimiz arasındaki bu aleyhte yapısal değişiklik, mutlaka durdurulmalı ve sadece imar kanunu ve afet kanunu (kentsel dönüşüm) ile yönetmeliklere değil, bizatihi şehir planlamasının ve konut tasarımının, mutlaka bir merkezden ve çeşitli disiplinlere mensup yetkililer tarafından; coğrafî muhit özelliklerimize uygun kalınarak yeniden değerlendirilmesi ve kararlılıkla uygulanması gerekmektedir. Bu yazı, bu maksatla kaleme alınmış bulunmaktadır. 

DOI :10.26650/ihid.19.001   IUP :10.26650/ihid.19.001    Tam Metin (PDF)

An Overview of the Main Problems in Our Cities

Süha Göney

This article, which is based on an earlier self-publication, offers a reassessment of some of the issues touched upon in the I. and II. volumes of “Urban Geography”. In the times of the Ottoman Empire, a unique architectural style marked the Turkish-Ottoman cities and houses, sprawling over a wide territory ranging from Crimea to Egypt, North Africa, Bosnia-Herzegovina and Persian Gulf. It is beyond doubt that the building materials used for the construction of settlements varied in different geographies. Nonetheless, the architectural styles of these buildings were never changed; an identical structural style was observed in every part of the empire. Also, the architectural characteristics of cities and constructions were determined and applied precisely from a single centre - after reaching a consensus over long debates. The old city structure had small squares, which most of the time coincided with the middle of neighbourhoods; consisting of a mosque, inn, bath, shops, primary school, fountain, well and coffeehouses that spread radially from its center to its sides and gradually moved away from each other; that is, usually extended by irregular avenue and street systems with side gardens of various types of trees. Unfortunately, these kinds of settlements had been almost completely destroyed. Instead of these, massive concrete structures like high rise buildings, or slums without a residential usage licence were built and inhabited. Beyond question, these kind of constructions represent two degenerate ends of our cities and dwellings. Wherever we come across remnant parts of our old cities that have somehow survived, we regard them with admiration and register those sites as cultural heritage. We declare these quiet and calm sites surrounded by various trees and flowers, as “slow cities”. This disadvantageous structural change between our old and new cities must be halted by all means. Not only by regulations on zoning law and disaster law (urban transformation), but also the city planning and housing design must be re-evaluated by a center and relevant interdisciplinary officials; and it must be decisively applied in accordance with our geographical environmental features. This article is written with this specific objective. 


PDF Görünüm

Referanslar

  Atıflar

  Biçimlendirilmiş bir atıfı kopyalayıp yapıştırın veya seçtiğiniz biçimde dışa aktarmak için seçeneklerden birini kullanın


  DIŞA AKTAR  APA

  Göney, S. (2020). Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 0(19), 1-25. https://doi.org/10.26650/ihid.19.001


  AMA

  Göney S. Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi. 2020;0(19):1-25. https://doi.org/10.26650/ihid.19.001


  ABNT

  Göney, S. Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, [Publisher Location], v. 0, n. 19, p. 1-25, 2020.


  Chicago: Author-Date Style

  Göney, Süha,. 2020. “Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 0, no. 19: 1-25. https://doi.org/10.26650/ihid.19.001


  Chicago: Humanities Style

  Göney, Süha,. Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 0, no. 19 (Aug. 2022): 1-25. https://doi.org/10.26650/ihid.19.001


  Harvard: Australian Style

  Göney, S 2020, 'Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış', İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol. 0, no. 19, pp. 1-25, viewed 17 Aug. 2022, https://doi.org/10.26650/ihid.19.001


  Harvard: Author-Date Style

  Göney, S. (2020) ‘Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış’, İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, 0(19), pp. 1-25. https://doi.org/10.26650/ihid.19.001 (17 Aug. 2022).


  MLA

  Göney, Süha,. Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış.” İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, vol. 0, no. 19, 2020, pp. 1-25. [Database Container], https://doi.org/10.26650/ihid.19.001


  Vancouver

  Göney S. Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi [Internet]. 17 Aug. 2022 [cited 17 Aug. 2022];0(19):1-25. Available from: https://doi.org/10.26650/ihid.19.001 doi: 10.26650/ihid.19.001


  ISNAD

  Göney, Süha. Şehirlerimizin Başlıca Meselelerine Bir Bakış”. İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 0/19 (Aug. 2022): 1-25. https://doi.org/10.26650/ihid.19.001  ZAMAN ÇİZELGESİ


  Gönderim13.12.2017
  Kabul13.12.2017
  Çevrimiçi Yayınlanma30.12.2020

  LİSANS


  Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

  This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


  PAYLAŞ
  İstanbul Üniversitesi Yayınları, uluslararası yayıncılık standartları ve etiğine uygun olarak, yüksek kalitede bilimsel dergi ve kitapların yayınlanmasıyla giderek artan bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. İstanbul Üniversitesi Yayınları açık erişimli, ticari olmayan, bilimsel yayıncılığı takip etmektedir.