ABOUT0
0
0
0
İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi
EISSN2717-6215
Tarih Dergisi
EISSN2619-9505
Maliye Çalışmaları Dergisi
EISSN2757-6728
Siyasal: Journal of Political Sciences
EISSN2618-6330
Şarkiyat Mecmuası
EISSN2717-6916
Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi
EISSN2651-4060
4. BOYUT Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi
EISSN2822-6623
Journal of Data Applications
EISSN
Herbarium Turcicum
EISSN2822-4256

Mevlevilik, Mevlana ve Şeyh Galip Üzerine İncelemeler
EISBN978-605-07-0959-9
Üç Devir Bir Fakülte
EISBN978-605-07-0932-2
Volunteerism and Working with Volunteers
EISBN978-605-07-0931-5
Gönüllülük ve Gönüllülerle Birlikte Çalışmak
EISBN978-605-07-0825-7
Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Kalitesi: Covid-19 Sürecinde İstanbul Üniversitesi Örneği
EISBN978-605-07-0889-9
Havacılık Psikolojisi: Kavramlar, Araştırmalar, Uygulamalar
EISBN978-605-07-0841-7
The United Nations and its Conflict Resolution Role
EISBN978-605-07-0701-4
Kaizen Philosophy in a Modern Day Business
EISBN978-605-07-0689-5
Golden Hun Treasures and Blessed Meanings
EISBN978-605-07-0722-9
The Effects of Technological Innovations on Competitiveness and Economic Growth
EISBN978-605-07-0721-2
Emigration of Science
EISBN978-605-07-0715-1
34. International Public Finance Conference
EISBN978-605-07-0704-5

Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.