CHAPTER


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.030   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.030    Full Text (PDF)

Islam and the Ottoman Empire in Greek Geography Books during the 18th-19th Centuries

George N. Vlahakis

Geography is a science which if properly used may give us the most accurate picture of the world or part of it, not only now but also in the past. In this sense geography is a historical science. In that sense we argue that geographical information in books or journals could be valuable, though usually ignored, sources of details concerning the image of “the other” in a context close to the notion of otherness as has been proposed by M. Bakhtin. In fact, Greek geography books of the 18th-19th centuries could be used as vehicles for a dialogue between the Christian and Muslim populations in the Ottoman Empire during the aforementioned period. In the present paper we aim to give an account of the way Islam and the Ottoman Empire is described in the Greek geography books before and after the establishment of the independent Greek state. We argue that through this comparison we may understand not only the value of geography as a discipline but also the role that textbooks of geography and maps can play in the rhetoric, political and ideological, in different periods and how sometimes the content of such books is based not only on scientific data but also on interpretations related to the political situation. 


DOI :10.26650/PB/AA08.2020.001.030   IUP :10.26650/PB/AA08.2020.001.030    Full Text (PDF)

18. ve 19. Yüzyıllarda Yunan Coğrafya Kitaplarında İslam ve Osmanlı İmparatorluğu

George N. Vlahakis

Coğrafya uygun bir şekilde kullanıldığında sadece içerisinde bulunduğumuz dünyanın en gerçeğe yakın resmini bize sunmaz, aynı zamanda onun geçmişi ile ilgili de bilgi sağlar. Dolayısıyla coğrafya bir tarihi disiplindir. Bu noktadan hareketle kitaplarda ve süreli yayınlarda sunulan coğrafya bilgisi her ne kadar genellikle göz ardı ediliyorsa da M. Bakhtin’in ifade ettiği üzere ötekilik düşüncesine yakın bir şekilde “ötekinin” imgesine yönelik detaylara sahip değerli bir kaynaktır. Gerçekte, 18. ve 19. yüzyıllara ait coğrafya kitapları söz konusu dönemde Osmanlı İmparatorluğunda bulunan Hıristiyan ve Müslüman nüfusları arasındaki diyaloğu anlayabilmek için araçlar olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada bağımsız Yunan Devleti’nin kurulmasının öncesi ve sonrasında ait Yunan coğrafya kitaplarında İslam ve Osmanlı İmparatorluğunun ne şekilde sunulduğunu incelemeyi amaçlıyoruz. Yapılacak olan karşılaştırma ile sadece coğrafyanın bir disiplin olarak değeri anlaşılmakla kalınmayacak, coğrafya kitapları ile haritaların farklı dönemlerde retorik, politik ve ideolojik anlamda üstlenebilecekleri rol de görülecektir. Aynı zamanda da ilgili kitapların içeriklerinin sadece bilimsel bir veri olmadığını dönemin politik durumuna ilişkin yorumları da ihtiva ettiği anlaşılmaktadır. References

  • Harvey, D. (1984). On the history and present condition of geography: An historical materialist Manifesto. The Professional Geographer, 36(1), 1–11. doi: 10.1111/j.0033-0124.1984.00001.x google scholar
  • Meletios Mitros. (1807). Γεωγραφία παλαιά και νέα (Geography old and new) (A. Gazis, Ed. to second edition). Venice. google scholar
  • Tsiotras V. (1999). Η ανέκδοτη πραγματεία Περί αστρολάβου του Θεοφίλου Κορυδαλλέως. (The unpublished treatise on astrolabe by Theophilos Korydalleas). Ο Ερανιστής/ The Glaneur, 22, 5–28. doi:10.12681/er.178 google scholar
  • Vlahakis G.N. (1993), A note for the penetration of Newtonian scientific thought in Greece, Nuncius, 2/1993, pp. 645-656. google scholar
  • Vlahakis G.N. (1998), The introduction of classical physics in Greece. The role of the Italian universities and publications. In History of Universities (pp. 157-180). google scholar
  • Withers, C. W. (1993). Geography in its time: geography and historical geography in Diderot and d’Alembert’s Encyclopédie. Journal of Historical Geography, 19(3), 255–264. google scholar
  • Βλαχάκης, Γ. (1995). Η θεμελίωση της γεωγραφίας κατά τη Νεοελληνική επιστημονική αναγέννηση (1750-1821): Κείμενα-Κριτήρια-Ιδεολογικές Προσεγγίσεις. Πανελλήνια και Διεθνή Γεωγραφικά Συνέδρια, Συλλογή Πρακτικών, 712–725. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.