CHAPTER


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.17   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.17    Full Text (PDF)

Renewed Infection Control Methods in Dentistry Practice with COVID-19 Pandemic

Merve DemirKıvanç Bektaş Kayhan

Coronavirus disease (COVID-19) has affected our country and the whole world in a short time and has become a major health problem all over the globe. COVID-19, which spread rapidly following the first cases reported in China in December 2019, was declared to be a pandemic by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. It has been reported that the disease is transmitted from person to person through droplets, that it causes high fever in individuals, that the symptoms of the disease are a cough and shortness of breath in the airways and that it is a disease that can affect the health of some individuals to the point of death. With the rising numbers of cases in our country, a variety of information has started to be shared regarding the protection of individuals at risk, especially healthcare professionals. It is reported that dentists are in a high risk group for disease transmission and cross-infection, due to the inability in dental practices to maintain the required social distance for the prevention of the spread of the disease and the high probability of the transmission of SARS-CoV-2 responsible for COVID-19 through aerosols and droplets during clinical procedures. Therefore, it is critical for dental professionals working during the COVID-19 epidemic to know and apply all necessary precautions to prevent the spread of the disease. In this article, infection control measures to be taken in dentistry practice during the COVID-19 epidemic were presented by compiling the current literature, including difficulties that may be encountered in this period and suggestions to dentists. 


DOI :10.26650/BB/CH22.2020.008.17   IUP :10.26650/BB/CH22.2020.008.17    Full Text (PDF)

COVID-19 Pandemisi ile Diş Hekimliği Pratiğinde Yenilenen Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri

Merve DemirKıvanç Bektaş Kayhan

Kısa sürede ülkemizi ve tüm dünya nüfusunu etkileyen koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. İlk defa 2019 yılının Aralık ayında Çin’de bildirilen vakaların ardından hızla yayılan COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi (küresel salgın) olarak tanımlanmıştır. Hastalığın bulaş yolunun bireyler arası temas ve havadaki damlacık partikülleri olduğu, bireylerde yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomlarına sebep olarak sağlığı ölümcül düzeyde etkileyebildiği bildirilmiştir. Vakaların ülkemizde tanımlanmasının ardından sağlık personeli dahil yüksek risk grubundaki bireylerin ve toplumdaki tüm bireylerin korunmasına yönelik birçok mecradan konuyla ilgili bilgiler paylaşılmaya başlanmıştır. Oldukça bulaşıcı olan bu virüsten korunmak için önemli bir husus olan sosyal mesafe, diş hekimliği pratiğinde yeterince sağlanamamaktadır. Ayrıca klinik işlemler ile oluşabilecek aerosol ve damlacık kaynaklı SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasının artabileceği ve bu nedenle diş hekimlerinin hastalığa yakalanmada ve çapraz enfeksiyon oluşturmada yüksek risk grubunda olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, COVID-19 küresel salgını sürecinde diş hekimliği personelinin virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için enfeksiyon kontrol ve koruma yöntemlerini bilmesi ve uygulaması oldukça önemlidir. Bu makalede küresel salgın sürecinde ve gelişebilecek yeni küresel salgınlarda diş hekimliğinde bilinmesi ve uygulanması gereken enfeksiyon kontrol yöntemleri ve bu süreçte gelişebilecek zorlukları tanımlayarak öneriler sunan güncel literatür bilgileri derlenmiştir.References

 • 1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020; 382 (8): 727-33. google scholar
 • 2. Word Health Organisation. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it (cited 2020 July 14). Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/naming-thecoronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it google scholar
 • 3. Spagnuolo G, Vito DD, Rengo S, Tatullo M. COVID-19 Outbreak: An Overview on Dentistry. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(6): 2094. google scholar
 • 4. Cascella M, Rajnik M, Cuomo A, Dulebohn SC, Di Napoli R. Features, Evaluation, and Treatment of Coronavirus. 2020 Oct 4. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. google scholar
 • 5. Lai C, Liu YH , Wang CY , Wang YH, Hsueh SC, Yen MY, et al. Asymptomatic carrier state, acute respiratory disease, and pneumonia due to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Facts and myths. J Microbiol Immunol Infect. 2020; 53(3): 404-12. google scholar
 • 6. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395 (10223): 497-506. google scholar
 • 7. Wang D, Hu B, Hu C , Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020; 323(11): 1061-9. google scholar
 • 8. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet. 2020; 395: 507-13. 164 COVID-19 Pandemisi ile Diş Hekimliği Pratiğinde Yenilenen Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri google scholar
 • 9. Chan JfW, Yuan S, Kok KH, To KKW, Chu H, Yang J, Xing F, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet. 2020; 395(10223): 514-23. google scholar
 • 10. Eenewseurope: High speed imaging video shows how far a Covid-19 sneeze reaches (cited 2020 July 17). Available from:https://www.eenewseurope.com/ news/high-speed-imaging-video-shows-how-far-COVID19-sneeze-reaches google scholar
 • 11. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci. 2020; 12(1): 9. https: //doi.org/10.1038/s41368-020-0075-9. google scholar
 • 12. Lu CW, Liu XF, Jia ZF. 2019-nCoV transmission through the ocular surface must not be ignored. Lancet. 2020; 395(10224): e39. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30313-5. google scholar
 • 13. Belser JA, Rota PA, Tumpey TM. Ocular tropism of respiratory viruses. Microbiol Mol Biol Rev. 2013; 77(1): 144-56. google scholar
 • 14. Xie X, Li Y, Sun H, Liu L. Exhaled droplets due to talking and coughing. J R Soc Interface. 2009; S6: S703-14. google scholar
 • 15. Harrel SK, Molinari J. Aerosols and splatter in dentistry: a brief review of the literature and infection control implications. J Am Dent Assoc. 2004; 135(4): 429–37. google scholar
 • 16. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and its inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020; 104 (3): 246-251. google scholar
 • 17. Volgenant CMC, de Soet JJ. Cross-transmission in the dental office: does this make you ill? Curr Oral Health Rep. 2018; 5(4): 221-8. google scholar
 • 18. To KKW, Tsang OT, Yip CCY, Chan KH, Wu TC, Chan JMC, et al. Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva. Clin Infect Dis. 2020; 71(15): 841-43. google scholar
 • 19. Halk Sagligi Genel Müdürlügü. COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi. Bilim Kurulu Çalismasi. Ankara: Saglik Bakanligi (cited 2020 April 14). Available from: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/ COVID-19_Rehberi.pdf google scholar
 • 20. TDB Bilim Kurulu. Covid-19 Salgini Döneminde Dis hekimliginde Acil Durum Ve Acil Servis Ihtiyaci Için Durum Yönetimi Rehberi (cited 2020 June 16). Available from: http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/Cesitli/ Covid_Doneminde_Acil_Durum_Yonetimi_Rehberi_06.pdf google scholar
 • 21. TC Sağlık Bakanlığı. Diş Hekimliği Uygulamalarındaki Acil ve Zorunlu Hizmetler. In Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi Ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri. 2020. Available from: https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39076/0/ covid-19saglikkurumlarindacalismarehberiveenfeksiyonkontrolonlemleripdf.pdf google scholar
 • 22. TC Saglik Bakanligi. Halk Sagligi Genel Müdürlügü. Dis Hekimligi Uygulamalarindaki Acil ve Zorunlu Hizmetler (cited 2020 June 16). Available from: http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/SB_Halk_Sagligi_Gen _Mud_157 google scholar
 • 23. Türk Dishekimleri Birligi Bilim Kurulu. COVID-19 Salgini Döneminde Dishekimliginde Acil Durum ve Acil Servis Ihtiyaci Için Durum Yönetimi Rehberi. Ankara: Türk Dishekimleri Birligi (cited 2020 April 19). Available from : http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/yayinlar/Cesitli/Covid_Doneminde_Acil_Durum_Yonetimi_Rehbe¬ri_06.pdf google scholar
 • 24. Peker I, Pamukcu U, Taka K, Uçok O. Diş Hekimliği Pratiğinde Koronavirüs Salgınına Karşı Alınması Gereken Önlemler. Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences. 2020. doi: 10.5336/dentalsci.2020-75270 google scholar
 • 25. van Doremalen N, Bushmaker T, Morris D, Holbrook M, Gamble A, Williamson B, et al. Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1. medRxiv. 2020. doi: 10.1101/2020.03.09.20033217 google scholar
 • 26. Celik H, Celik ZC, Yanıkoglu F, Tagtekin D, Hidiroglu S. The Importance of Novel Coronavirus 2019 (COVID-19) for Oral and Dental Professionals and Treatments. Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences. 2020. doi: 10.5336/dentalsci.2020-75465 google scholar
 • 27. Yalçın, S. COVID-19 Pandemisinde Çene Cerrahisi, Cerrahi Tedavilerde Hasta Seçimi ve Alınacak Önlemler, İstanbul: Quintessence Yayıncılık; 2020 google scholar
 • 28. Türk Dishekimleri Birligi. Covid-19 Salgini Nedeniyle Kliniklerde Uyulmasi Gereken Dental Islemler Prosedürü (cited 2020 .June 6). Available from: http://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=3422 google scholar
 • 29. Meng L, Hua F, Bian Z. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Emerging and future challenges for dental and oral medicine. J Dent Res. 2020; 99(5): 481-7. google scholar
 • 30. T.C. Saglik Bakanligi Covid-19 Bilgilendirme Sayfasi (cited 2020). Available from: https://covid19bilgi.saglik. gov.tr/depo/tedavi/COVID19TemasiOlanSaglikCalisanlarininDegerlendirilmesi.pdf Demir, Kayhan 165 31. World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected: interim guidance (cited 2020 June 16). Available from: https://www.who. int/publicationsdetail/ clinical-management-of-severe-acute-respiratory- infection-when-novel-coronavirus- (ncov)- infection-is-suspected google scholar
 • 32. Yan Y, Chen H, Chen L, Chen B, Diao P, Dong L, et al. Consensus of Chinese experts on protection of skin and mucous membrane barrier for health-care workers fighting against coronavirus disease 2019. Dermatol Ther. 2020; 33(4): e13310. doi: 10.1111/dth.13310 google scholar
 • 33. Yalçın S. Diş Hekimliğinde Yeni Dönem COVID-19 Pandemisi ve Alınacak Önlemler.İstanbul: Quintessence Yayıncılık; 2020. google scholar
 • 34. Topcuoglu N. Public Health Emergency of International Concern: Coronavirüs Disease 2019 (COVID-19). The Open Dentistry Journal 2020; 71(15): 841-3. google scholar
 • 35. Centers for Disease Control and Prevention. Infection Prevention & Control Guidelines & Recommendations. Atlanta: CDC (cited 2020 April 12). Available from: https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/ guidelines/index.htm google scholar
 • 36. Sabino-Silva R, Jardim ACG, Siqueira WL. Coronavirus COVID-19 impacts to dentistry and potential salivary diagnosis. Clin. Oral Investig. 2020; 24 (4): 1619-21. google scholar
 • 37. Bartoszko JJ , Farooqi MAM, Alhazzani W, Loeb M. Medical masks vs N95 respirators for preventing COVID-19 in healthcare workers: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. Influenza Other Respir Viruses. 2020; 14(4): 365-73. google scholar
 • 38. Centers for Disease Control and Prevention. Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in Healthcare Settings (cited 2020 July 07). Available from: https://www. cdc.gov/niosh/topics/ hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html google scholar
 • 39. Shah AF, Tangade P, Batra M, Kabasi S. Ergonomics In Dental Practice. Int J Dent Health Sci. 2014; 1(1): 68-78. google scholar
 • 40. Kairova LG, Ivanov I, Ivano M, Pejcheva K. “Ergonomization” of the working environment and building up of healthy working posture of dental students. J of IMAB. 2012; 18(4): 243-50. google scholar
 • 41. Akar S. Diş Hekimi Asistanlığı - Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri İçin Klinik Pratiğine Yönelik Rehber. Istanbul: Quintessence Yayıncılık; 2018. google scholar
 • 42. Samaranayake LP, Peiris M. Severe acute respiratory syndrome and dentistry: A retrospective view. J Am Dent Assoc. 2004; 135(9): 1292-302. google scholar
 • 43. Eggers M, Koburger-Janssen T, Eickmann M, Zorn J. In vitro bactericidal and virucidal efficacy of povidoneiodine gargle/mouthwash against respiratory and oral tract pathogens. Infect Dis Ther. 2018; 7(2): 249-59. google scholar
 • 44. Kariwa H, Fujii N, Takashima I. Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine, physical conditions, and chemical reagents. Dermatology. 2006; 212 (Suppl 1): 119-23. google scholar
 • 45. Rahimi S, Lazarou G. Late-onset allergic reaction to povidone-iodine resulting in vulvar edema and urinary retention. Obstet Gynecol. 2010; 116 (Suppl 2): 562-4. google scholar
 • 46. Kanagalingam J, Feliciano R, Hah JH, Labib H, Le TA, Lin JC. Practical use of povidone‐iodine antiseptic in the maintenance of oral health and in the prevention and treatment of common oropharyngeal infections. Int J Clin Pract. 2015; 69(11): 1247-56. google scholar
 • 47. Carrouel F, Conte MP , Fisher J , Gonçalves LS, Dussart C , Llodra JC , et al. COVID-19: A Recommendation to Examine the Effect of Mouthrinses with β-Cyclodextrin Combined with Citrox in Preventing Infection and Progression. J Clin Med. 2020; 9(4): 1126. google scholar
 • 48. Cochran MA, Miller CH, Sheldrake MA. The efficacy of the rubber dam as a barrier to the spread of microorganisms during dental treatment. J Am Dent Assoc. 1989; 119: 141-4. google scholar
 • 49. Li RWK, Leung KWC, Sun FCS, Samaranayake LP. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) and the GDP. Part II: Implications for GDPs. Br Dent J. 2004; 197(3): 130-4. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.