CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS10.2023.016.30   IUP :10.26650/B/SS10.2023.016.30    Full Text (PDF)

Türkiye’de Covid-19 Döneminde Uygulanan Maliye Politikalarının Bütçe Üzerindeki Etkisi

Hüseyin Burak Özgül

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2019 yılında başlayan Covid-19 pandemisi, Dünya’daki birçok ülkeyi etkisi altına alarak başladığı günden günümüze 6,7 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Söz konusu süreçte iş gücü, yatırımlar, toplam arz ve talep gibi makro iktisadi değişkenlerin negatif etkilenmesiyle birlikte neredeyse tüm ülkeler krize doğru sürüklenmiştir. Krizin etkilerini azaltabilmek için ülkeler ve uluslarüstü kuruluşlar iktisadi politikaları devreye sokmuşlardır. Birçok ülke para politikasının yanında hanehalkı yardımları, sağlık harcamaları, işsizliğe yönelik harcamalar ve vergi harcamaları gibi maliye politikaları uygulamalarıyla krizin etkilerini hafifletmeye çalışmıştır. Türkiye de diğer ülkeler gibi krizin etkilerini hafifletmek için genişletici maliye politikası uygulamalarına başvurmuştur. Buradan hareketle bu çalışmada Türkiye’de Covid-19 döneminde uygulanan maliye politikalarının bütçe üzerindeki etkileri incelenecektir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.