Eczacılık Tarihi Araştırmaları

DOI :10.26650/APB/AA8.2022.131   
EditorAfife Mat

Ülkemizde toplu eczacılık öğretimi Osmanlı İmparatorluğu döneminde. 1839 yılında Mekteb i Tıbbiye-i Adliye-i Şahanede açılan "Eczacılık Sınıfı" ile başlamıştır. "Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi” dersi ilk defa 1945 yılında İstanbul Eczacı Okulunun programında yer almıştır. Aynı yıl bu okuldan mezun olan Prof.Dr. Turhan Baytop eczacılık tarihi konusuna ilgi duymuş ve bu yıllarda kaynak ve materyel toplamaya başlamıştır. Turhan Baytop’un gayretleriyle ilk "Türk Eczacılık Tarihi Müzesi" 1960 yılında İstanbul Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bu müzenin nüvesini Turhan Baytop’un şahsi koleksiyonu oluşturmuştur. 1985 yılında "Türk Eczacılık Tarihi" konulu kitabını yayınlayan Turhan Baytop aynı yıl "Eczacılık Tarihi ve Deontolojisi" dersini vermeye başlamıştır. 1990 yılında ise bu konuda çalışan araştırıcıları bir araya getirmek amacıyla Turhan Baytop tarafından ilk bilimsel toplantı düzenlenmiştir. 11 Mayıs 1990 tarihinde gerçekleştirilen bu toplantı arlık gelenek haline gelmiş olup 2 yılda bir Eczacılık Fakülteleri tarafından sırayla düzenlenmektedir.
Fakültemizin ev sahipliği yaptığı ikinci toplantı olan VI. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısında (5-7 Haziran 2002) 27 sözlü 6 poster olmak üzere toplam 33 bildiri sunulmuştur. Prof.Dr.Turhan Baytop Hocamız Türk Eczacılık Tarihi toplantılarına simge olarak kaplumbağa şeklini önermiştir. Toplantımızda kaplumbağa simgesi kullanılmış ve bu toplantının kurucusu olan Turhan Baytop'a altın kaplumbağa rozeti takdim edilmiştir. Gene bu toplantıda Prof.Dr. Turhan Baytop. Türk Eczacılık Tarihi çalışmalarını özendirmek amacıyla ünlü eczacı Haindi Bey adına "ECZACI HAMDI BEY ÖDÜLÜ” isimli bir ödül teklif etmiş ve bu ödülün birincisi Mert ve Gülnur Sandalcı ya verilmiştir.
Türk Eczacılık Tarihinin çeşitli konularında yapılmış araştırmaları içeren bu kitap Eczacılık Fakültesi öğrencileri için bir yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmıştır.
Araştırıcılara ve öğrencilere yararlı bir kaynak olacağını ümit ettiğimiz bu kitabın yayınlanmasına olanak sağlayan İstanbul Üniversitesi Yayın Komisyonuna ve basımda emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ederim.

SubjectsHistory & Philosophy of Science

INFORMATION


ISBN975-404-679-4
E-ISBN978-605-07-1237-7
PublisherIstanbul University Press
Publish Date20.07.2003
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.