CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS30.2020.004.05   IUP :10.26650/B/SS30.2020.004.05    Full Text (PDF)

Anti-communism in Turkish Education and Childhood in the 1950s

Güven Gürkan ÖztanElif Çağlı Kaynak

The roots of anti-communism and conservative family ideology are well-founded aspects of national education in Turkey as a reflection of the country’s joining the U.S-led Western bloc during the Cold War and the ideological as well as educational policies of the bloc at the end of the 1940s. When the Democrat Party (DP) came to power in Turkey in 1950, it pursued a program that synthesizes capitalist development, liberal economic rights and conservative values. In a context where anti-Communism became the state’s official policy, the increasing role of religion in education and the tightening control in schools appeased the political and ideological concerns of the DP government. Looking at these measures was crucial not only to understand the major changes that took place in the Turkish education system but also to analyze the social and political dynamics of the entire period. This article aims to find answers to the following questions: “How did Turkey’s childhood policy evolve in the 1950s? Which ideological values and tools were used effectively in this process?” What were the differences and similarities between the U.S educational policies and the practices of the Turkish government with regards to education? In order to answer these questions, we will ponder the role of anti-Communism in education together with the role of experts from America in designing the education system in Turkey. Subjects such as religious education, schooling, educational institutions, and anti-Communism that played a role in the political construction of childhood will be analyzed. Debates in the Turkish parliament, comments in newspapers, and journals such as Yeni Okul, Forum, and İlk Öğretim (New School, Forum and Primary Education), published for educators, are the main sources used in this research.References

 • (1950a). TBMM Tutanak Dergisi [Turkish National Assembly Report Journal], 9(1), 31, 184-186. google scholar
 • (1950b). TBMM Tutanak Dergisi [Turkish National Assembly Report Journal], 9(2), 65, 78, 79 google scholar
 • (1955). TBMM Tutanak Dergisi [Turkish National Assembly Report Journal], 10(5), 281. google scholar
 • (1951). Milli Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu [Ministry of National Education Annual Report], Ankara. google scholar
 • (1952). Korkuyu Unutan Hemşire [The Nurse that Forgets Fear], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (346), 14. google scholar
 • (1953). Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Milletimize Hitabı [President Celal Bayar’s Speech], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 19 (364), 11-12. google scholar
 • (1955). Maarif Vekilimiz Celal Yardımcı’nın 1955-56 Ders Yılını Açılış Nutukları [Opening Speeches of Celal Yardımcı Deputy Minister of Education, for the 1955-56 Academic Year], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 21 (393), 1-2 google scholar
 • (1956a). Köy Enstitüleri Yıldönümü [Anniversary of Village Institutes], Forum Dergisi [Forum Journal], 5(50), 5-6. google scholar
 • (1956b). Eğitim ve Kültürde Kaybedilen Hedef [Lost Target in Edıucation and Culture], Forum Dergisi [Forum Journal], 5 (59), 6. google scholar
 • (1957). Altıncı Maarif Surası [6th Council of Education], Forum Dergisi [Forum Journal], 6 (73), 7-8. google scholar
 • (1957). 1957- 1958 Öğrenim Yılının Başlaması Münasebetiyle Maarif Vekilimizin Radyo Konuşmaları [Radio Speeches of Minister of Education for 1957- 1958 New Academic Year], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 23(425), 2-4. google scholar
 • (1958) Öğretmen Rehberi [Guide for Teachers], Ankara: Ayyıldız Matbaası google scholar
 • Fransa’da Komünist Talebeler [Communist Students at France], (1950, July 31), Milliyet, p. 5. google scholar
 • İnkılap Tarihimiz İçin Alınan Kararlar [Decisions about Our Revolution History], (1951, February 08), Milliyet, p. 5. google scholar
 • Komünizm ve Turancılık Hakkında DP’nin Görüşü [DP’s View about Communism and Turanism], (1951, January 18), Milliyet, 18.01.1951, p. 1 google scholar
 • Terbiye Kongresi [Taming Congress], (1951, April 24), Milliyet, p. 3 google scholar
 • Öğretmen Okullarında Din Dersi [Religion Course in Teacher’s School], Milliyet, (1951, October 09), p. 2. google scholar
 • Kırklareli’nde Komünist Propagandası Yapan Bir Öğretmen Yakalandı, Milliyet, (1951, February 12), p. 2; google scholar
 • Komünist Öğretmen Mahkum Oldu [Communist Teacher was Sentenced], Milliyet, (1956, June 08), p. 1. google scholar
 • Milli Eğitim Bakanlığının Hassasiyeti [Sensivity of Ministry of Education], (1952, October 10), Milliyet, p. 2 google scholar
 • Din Mevzuunda DP’nin Görüşü [Democratic Party’s View about Religion], (1952, May 25), Milliyet, p. 7 google scholar
 • Öğrencilere Gönderilen Zararlı Neşriyat [Harmful Books That Was Sent to Students], (1952, April 22), Milliyet, p. 7 google scholar
 • Yabancı Talebeler Arasında Komünist Ajanlar mı Var? [Are There Communist Agents among Foreign Students?], (1954, May 28), Milliyet, p. 1 google scholar
 • Bazı Kitapların Toplatılmasına Karar Verildi [Ban about Some Books], (1954, July 05), Milliyet, p. 2. google scholar
 • Abdullah Aytemiz Şeriat Hükümlerinin Tatbikini İstiyor [Abdullah Aytemiz Wants the Practice of Religious Law], (1955, February 20), Milliyet google scholar
 • Bir Okul Kitabı Toplatılıyor [A School Book Was Banned], (1955, March 09), Milliyet, p. 1 google scholar
 • Küçük Esnaf Gelir Vergisi Vermeyecek (1956, January 08), Milliyet, p. 7. google scholar
 • Bu Sene Orta Okullarda Din Dersi Okutulacak [There Will be a Religious Course at Middle Schools in This Year], (1956, September 09) Milliyet, p. 1. google scholar
 • Türk Kahramanlığına Dair Bir Konferans Verilecek [There Will be a Conference about Turkish Heroism], (1957, April 11), Milliyet, p.2 google scholar
 • Gençler Yabancı Talebe Davet Edemeyecek [Young People Won’t Invite Foreign Students], (1958, January 27), Milliyet, p. 2. google scholar
 • Yüksek İslam Enstitüsü Öğretime Açıldı [High Institute for Islam Was Opened], (1959, December 20), Milliyet, p. 5. google scholar
 • Alpan, N. (1952). Amerikan Pedagojisinin Ana Hatları [Basic Pedagogy of American], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (343), 5-7. google scholar
 • Alpan, N. (1953). Demokrasinin Gerçek Manası ve Okulun Vazifesi [The Real Meaning of Democracy and Duty of School], Yeni Okul, [New School], 3(?), google scholar
 • Anıl, M.N. (1952). Köy Okulları ve Devam İşleri [Village Schools and Continuity Works], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 17 (238), 13-14. google scholar
 • Arslan, H. (1952). Öğretmen Yetiştirme Programı [Teacher Training Program], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 17 (238), 5-7. google scholar
 • Arslan, H. (1953). Amerika’da Öğretmen Yetiştirme Problemi [Teacher Training Problem in America], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (350), 5-6. google scholar
 • Atabay, M. (2005). II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Milliyetçilik Akımları [Nationalism Trends in Turkey at Second World War]. İstanbul, Turkey: Kaynak Yayınları. google scholar
 • Belen, H. (1953). Fatih Sultan ve İstanbul’un Fethi, [Fatih Sultan and Conquer of İstanbul] ], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (356-357) google scholar
 • Binbaşıoğlu, C. (1952). Köy Okullarımızın Öğretim Amacı [ Educational Purpose of Our Village Schools], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (345), .2-3. google scholar
 • Binbaşıoğlu, C. (1953a). Köy Okullarımızın Öğretim Programı [Education Schedule of Our Village Schools], 19 (365), 2-4. google scholar
 • Binbaşıoğlu, C. (1953b). Eğtimde İş ve Bir İş Dersi Uygulaması [Work in Education and Practice of a Work Lesson], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (360), 2-4. google scholar
 • Binbaşıoğlu, C. (1956). Köy Okullarımızın Yakın Çevresi [Close Environment of Village Schools], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 21 (408), 4-5. google scholar
 • Boran, C. (1953). Fetih’ten Önce İstanbul, [İstanbul Before Conquery], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (356-357), 2-4. google scholar
 • Ciritli, H. (1953). Maarifimizin Alınyazısı [The Ordinance of Our System of Education]. Yeni Okul [New School], 3(26) google scholar
 • Cizrel, T. (1957). Orta Öğretimde Başarı Dereceleri ve Sebepleri, Forum Dergisi [Forum Journal], 7(84), 20- 21. google scholar
 • Çelik, A. (1952). Köylerde Tahsil Çağını Aşanların Okur- Yazar Hale Getirilmesi [Making the Literate of Exceeding the Age of Collection in Villages], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 17 (238), 15-16. google scholar
 • Demirel, T. (2011). Türkiye’nin Uzun On Yılı: Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi [Turkey’s Long Decade: The ruling Democratic Party, 27 May Coup], İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları google scholar
 • Durgun, S. (2013). Cultural Cold War at the İzmir International Fair: 1950s-60s. In C. Örnek & Ç. Üngör, Turkey in the Cold War Ideology and Culture (pp.67-86). United Kingdom: Palgrave Macmillan google scholar
 • Durmaz, M. (1954). Prof. Wofford’un Türkiye Köy Okulları Hakkındaki Raporu [ Professor Wofford’s Report on Turkey’s Rural Schools], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 20 (381), 11-14. google scholar
 • Gevgilili, A. (1987) Yükseliş ve Düşüş [Rise and Fall], İstanbul: Bağlam Yayınları google scholar
 • Garlitz, R. (2013). Land- Grant Education in Turkey: Atatürk University and American Technical Assistance, 1954-68. In C. Örnek & Ç. Üngör (Eds.), Turkey in the Cold War Ideology and Culture (pp.177-197). United Kingdom: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Godwin, W.P. & Akman, E. H (1952). Avusturalya’da Öğretim [Education in Australia], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18(343), 11-12. google scholar
 • Göktan, H. [1954], Köy Enstitüleri İçin [For Village Schools], Yeni Okul [New School Journal], 3(32) google scholar
 • Hartman, A. (2008). Education and the Cold War: The Battle for the American School, New York: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Kaplan, İ. (2005). Türkiye’de Milli Eğitim İdeolojisi [National Education Ideology in Turkey], İstanbul: İletişimYayınları google scholar
 • Karagöz,N. (1954a). Köy Eğitimcisi Prof. Wofford’un Ardından [Following Village Educator Prof. Wofford], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 20 (381), 10. google scholar
 • Karagöz, N. (1954b). Amerika Mektupları: Okul Öncesi Eğitimi [American Letters: Pre-School Education], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 20 (378), 5-6. google scholar
 • Kınalı, F. (1995). Çocuk Kütüphaneleri ile Okul ve Sınıf Kütüphaneleri [Child Libraries and School and Class Libraries], İstanbul: Maarif Yayınları. google scholar
 • Kurtuluş, İ. (1952). Kalkınmış Bir Köyden Notlar [Notes from Developed Village], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 17 (238), 16-18. google scholar
 • Kolçak, S. (1953). İşte Gidilecek Yol [The Way That Should be Gone], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (348), 4. google scholar
 • Mardin, Ş. (1956). Din İptidaliği [Primary Religion], Forum Dergisi [Forum Journal], 10-11. google scholar
 • Mickenberg, J. L. (2006). Learning from The Left: Children’s Literature, the Cold War and Radical Politics in United States, New York: Oxford University Press. google scholar
 • Nal, S. (2005). Demokrat Parti’nin 1950-54 Dönemi Din Siyaseti [Democratic Party’s Religion Politics in 1950- 54], Ankara Üniversitesi SBF Dergisi [Ankara University Faculty of Political Science Jorunal], 60 (3), 138-169. google scholar
 • Orhan, T. (1954). 26 Ağustos’tan 29 Ekim’e From 26 August to 29 October], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 20(378) p.3. google scholar
 • Orhan, T. (1955). Kore Dağlarında Yatan Şehitler [Martries at Mountain of Korea], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 20 (392), p.6 google scholar
 • Örnek, C. & Güngör, Ç. (2013). Introduction: Turkey’s Cold War: Global Influences Local Manifestions. In C. Örnek & Ç. Üngör (Eds.), Turkey in the Cold War Ideology and Culture (pp.1-18). United Kingdom: Palgrave Macmillan google scholar
 • Öymen, A. (2009). Öfkeli Yıllar [Angry Years], İstanbul: Doğan Kitap. google scholar
 • Özcan, G. (2013). Savaş ve Okul: Kore’de Türk Askerlerine Öğretmen ve Öğrencilerden Mektuplar [War and Schools: Letters from Teachers and Studenst to Turkish Soldiers at Korea]. In M. A. Tuğtan (Ed), Kore Savaşı [Korean War] (pp.187-201), İstanbul: Bilgi Üniveritesi Yayınları google scholar
 • Öztan, G.G. (2012). Fetih’in Cazibesi: Çocuk Edebiyatında İstanbul’un Fethi ve Çağrıştırdıkları [The Charm of Conquest: The Conquest of Istanbul in Children’s Literature]. In G.G Öztan & İ. Ö. Kerestecioğlu (Eds.), Türk Sağı, Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri [Turkish Right, Myths, Fetishes and Enemy Images], (pp. 345-375), İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Öztan, G.G. (2014). Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda [Militarism in Turkey: Mind, Practice and Propaganda], İstanbul:İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları google scholar
 • Özgür, İ. (1952). Halk Eğitim Uzmanı Dickerman’ın Türkiye’deki Çalışmaları [ Public Education Specialist’s Dickerman’s Studies in Turkey]. İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 17 (340), 11-13. google scholar
 • Öztürk, H. (1952). Kişiliğin Teşekkülünde Okulun Rolü [The Role of School in Formation of Personality], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (341), 7-8. google scholar
 • Safa, P. Bu Telaş Ne? [Why is This Fuss?], (15 January, 1956), Milliyet, 2. google scholar
 • Seyhan, A. (1953). V. Mili Eğitim Şurasında Ele Alınan Konulardan: İlkokul Müfredat Programının İncelenmesine Ait İntibalar [ Topics That Has Evaluated in 5th National Education Congress: An Observation About Primary School’s Curriculum], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18(351), 2-4. google scholar
 • Sürer, M. (1953). Fetih ve Devrinin Kısa Kronolojisi Osmanlı Devleti’ni Bir İmparatorluk Yapan Fatih’in Otuz Seneye Sığdırdığı İcraat [Conquest and Brief Chronology of the Age of the Ottoman Empire as an Empire Conquered by the Conqueror Fifty Years of Execution], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (356-357), 13-14. google scholar
 • Şahin, M. C. (2012). Demokrat Parti Türkiye’sinde Din, Siyaset ve Eğitim İlişkileri [ Religion, Politics and Education Affairs at the Period of Democratic Party in Turkey], Toplum Bilimleri Dergisi [ Journal of Society Sciences], 6(12), 31-54. google scholar
 • Tompkins, E. (1955). İki Maarif Arkadaşı: Türkiye ve Amerika [Two School Friends: Turkey and USA], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 20 (385), 78. google scholar
 • Tuncor, F.R. (1957). VI. Maarif Şurası (6TH Council of Education), İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 22(421), 11-13. google scholar
 • Tütengil, C.O. (1956). Milli Eğitimimizin Köy Enstitüsü Denemesinden Kazançları [The Benefits of Our National Education from the Village Institute Trial], Forum Dergisi [Forum Journal], 5(58), 19-21. google scholar
 • Tütengil, C.O. (1957a). Milli Eğitimimizin Birkaç Meselesi [Some Problems of Our National Education], Forum Dergisi [Forum Journal], 6(72), 21-22. google scholar
 • Tütengil, C. O. (1957b). Öğretmen’in Okul Dışındaki Çalışmaları [Teacher’s Works Outside School], Forum Dergisi [Forum Journal], 6 (68), 20-21. google scholar
 • Ülkümen, O. (1953a). Amerika’da Birleşik Sınıflı Bir Köy Okulunda Geçirilen Bir Gün [A Day in a United Classroom Village School in the United States], İlk Öğretim Dergisi [Primary Education Journal], 18 (351), 5-6. google scholar
 • Ülkümen, O. (1953b). Amerika‘da Demokrat Vatandaş Nasıl Yetiştiriliyor? [How Is Democratic Citizen Educated in America?], Yeni Okul [New School], 3(?) google scholar
 • Üstel, F. (2005). “Makbul Vatandaş”ın Peşinde [ In Pursuit of Obedient Citizen], İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
 • Yalçın, A. (1956). Köyü Kalkındırma Muamması [The Problem of Developing the Village], Forum Dergisi [Forum Journal], 4(43), 13-14. google scholar
 • Yıldırmaz, S. (2011). İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Muhafazakâr Müdahale: Türk Düşüncesi Dergisi [Conservative Intervention in the Post- War Period: The Türk Düşüncesi Journal], Toplum ve Bilim [Society and Science], 121, 100-133. google scholar
 • Yılmaz E. & Bilgin, P. (2005-2006). “Constructing Turkey’s Western Identity During the Cold War”, International Journal, 61(1), 39-59. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.