CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.05   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.05    Full Text (PDF)

Evaluating State-of-the-art Digital Banking Usage Considering The Potential and Disadvantaged Groups

Tutku Tuncalı YamanÖzlem Özarslan Saydar

The chapter discusses the novel concepts and recent developments in digital banking and financial services in general. Without a doubt, the popularity of digital banking is increasing due to its ease, speed, and flexibility, enabling customers to perform banking tasks from anywhere and at any time. In this context, to examine an example case from Turkey focused on a recent regulation that allows remote customer acquisition was also provided. According to official statistics, despite over 77 million active digital banking customers, only 44% of people in Turkey use internet banking from any device. This could be due to the poor operability of the service or a lack of digital competence among potential customers. It is seen that the characteristics of both the active user group and disadvantaged groups without digital proficiency should be used to determine potential new customers. According to the current state, in terms of the digital financial services offered like remote acquisition, banks need to develop new methods to reach potential customers and provide ease of use and access.


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.05   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.05    Full Text (PDF)

Dijital Bankacılık Uygulamaları Kullanımının Potansiyel ve Dezavantajlı Gruplar Açısından Değerlendirilmesi

Tutku Tuncalı YamanÖzlem Özarslan Saydar

Bu bölümde genel olarak dijital bankacılık ve finansal hizmetlerdeki yeni kavramlar ve son gelişmeler tartışılmaktadır. Dijital bankacılık, müşterilerin bankacılık işlemlerini zaman ve mekandan bağımsız gerçekleştirmelerini sağlayarak kolaylığı, hızı ve esnekliği sayesinde her geçen gün popülaritesini artırmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, kısa zaman önce hayata geçen uzaktan müşteri edinimine olanak sağlayan düzenleme ele alınarak Türkiye’den örnek bir vakanın incelemesi yapılmıştır. Resmi istatistiklere göre Türkiye’de 77 milyondan fazla aktif dijital bankacılık müşterisi bulunmasına rağmen bunların sadece %44’ü herhangi bir cihazdan internet bankacılığı kullanmaktadır. Bunun nedeni, hizmetin operasyonel açıdan zayıf olması veya potansiyel müşterilerin dijital yetkinliğinin eksik olması olabilir. Potansiyel müşterilerin belirlenmesinde hem aktif kullanıcı grubunun hem de dijital yeterliliği olmayan dezavantajlı grubun özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerektiği görülmektedir. Mevcut durumda sunulan uzaktan müşteri edinimi gibi dijital finansal hizmetler açısından bankaların potansiyel müşterilere ulaşmak, kullanım ve erişim kolaylığı sağlamak için yeni yöntemler geliştirmesi gerektiği açıktır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.