CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.00   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.00    Full Text (PDF)

Gönüllülüğün Tarihsel ve Toplumsal Bağlamı

Murat Şentürk

Bugün dünyanın hemen her yerinde binlerce insan hiçbir maddi karşılık beklemeden bilgilerini, becerilerini, zamanlarını, maddi ve manevi potansiyellerini dünyayı daha yaşanabilir bir yer hâline getirebilmek ve toplumsal fayda sağlayabilmek için gönüllü olmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin varlığını sürdürmesi, yoksulluğun artması, çevrenin ve ekolojik dengenin bozulması, afetlerin ve savaşların yaşanması, göçlerin insani krizlere dönüşmesi, suçun ve bağımlılıkların yaygınlaşması vb. sorunların tamamı gönüllülük faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu açıdan gönüllülük gündelik hayatın birçok alanında önemli bir işlev üstlenmeye devam etmektedir. Bu işlevin gelecek yıllarda çok daha hayati anlamlar kazanacağı ve gönüllülüğün yaygınlaşmasına daha çok ihtiyaç duyulacağı açıktır. Ancak gönüllülüğün toplumsal bağlamının tarihsel ve eleştirel bir perspektifte anlaşılmaması hem doğru konumlandırılmasını engellemekte hem de toplumsala, değerlere, inançlara ve yaşama kültürüne içkin doğasının dönüşmesine yol açabilmektedir. Bu bölümde gönüllülük sosyolojik bir perspektifle ele alınarak siyasal, ekonomik ve kültürel boyutları tartışılmaktadır. Ayrıca gönüllülükle ilişki temel meseleler açıklanmakta ve sosyolojik düşünme biçiminden hareketle söz konusu meselelere dair eleştirel boyutlara yer verilmektedir.References

  • Butcher, J. (2017). Volunteering: A Complex Social Phenomenon. Perspectives on Volunteering: Voices from the South. (Editors: Butcher, J., Einolf, C. Cham). Springer google scholar
  • Görgün Baran, A. 2019. Türkiye’de Gençlerin Gönüllülük Faaliyetlerine Katılım Durumu. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7, 5-26. google scholar
  • Holmes, K. (2009). Volunteering, Citizenship and Social Capital: A Review of UK Government Policy. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events, 1(3), 265–269. google scholar
  • Janoski, T., Musick, M., Wilson, J. (1998). Being Volunteered? The Impact of Social Participation and Pro-social Attitudes on Volunteering, Sociological Forum, 13, 495–519. google scholar
  • Kabakcı, E. (2020). Sosyolojiyi Kurmak: Mostesquieu, Tocqueville, Comte, Durkheim. İstanbul: Vadi. google scholar
  • Marshall, G. (1999). Sosyoloji Sözlüğü (çev. O. Akınhay ve D. Kömürcü), Ankara: Bilim ve Sanat. google scholar
  • Rochester, C. (2006). Foreword. In: Making Sense of Volunteering A Literature Review. http://practicalwisdomr2z. co.uk/consultancy/wp-content/uploads/2011/05/Making-sense-of-volunteering-ROCHESTER-2006.pdf Son erişim tarihi: 14 Mart 2022. google scholar
  • Tocqueville, A. (2016). Amerika’da Demokrasi. İstanbul: İletişim. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.