Mehmet Akif and National Anthem on the 100th Anniversary of Its Adoption

DOI :10.26650/B/AA007.2022.011   
EditorArzu TerziSinem Serin

İstiklâl Marşı düşman ordularının Anadolu içlerine kadar yayıldığı, Millî Mücadele’nin ve meclisin en hararetli ve heyecanlı zamanlarını geçirdiği bir dönemde gündeme gelmiştir. Dolayısıyla bu süreçte aynı duyguları yoğun olarak yaşayan mütefekkir Mehmed Âkif’in paylaşım mahsulüdür. İstiklâl Marşı, gerek tekniği gerekse muhtevası bakımından herhangi bir millî marş güftesinin çok ilerisinde Türk edebiyatının en güzel lirik-hamâsî şiirlerindendir. Milletin iradesine ve Allah’ın müminlere vaad ettiği zaferin er geç gerçekleşeceğine inanan Mehmed Âkif’in İstiklal Marşı’nın güftesindeki özelliklerinin en önemlisi millî ve ulvî değerlerle dinî motifleri dengeli bir şekilde kıtalara yerleştirmesidir. Bayrak, hilâl, yıldız, hak, hürriyet, istiklâl, yurt, millet, ırk, vatan, kahramanlık gibi millî kavramlarla iman, şahâdet, helâl, cennet, hudâ, ezan, mâbed, vecd gibi dinî motifler birbiriyle uyum halinde zengin bir belâgatla kullanılmış, böylece Millî Mücadele’yi gerçekleştiren halkın ruhunda mevcut iki önemli kavram İstiklâl Marşı’nın da iki temel temasını oluşturmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’mizin bağımsızlık sembollerinden olan İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 100. yılı vesilesiyle İstiklal Marşı’nın, yazıldığı ortamın ve bir mütefekkir olarak Mehmed Âkif’in düşünce sisteminin yeni argümanlarla ele alınarak millî tespit ve söylemlerle manevî düşünce dinamiklerini hatırlamak ve yorumlamaya vesile olmak amacıyla oluşturulan bu eserde, sahalarında uzman yirmi üç yazarın kaleme aldığı çalışmalara yer verilmiştir. İlk dokuz yazıda İstiklal Marşı’nın ortaya çıktığı süreçteki siyasî gelişmeler, marşın arka planındaki inanç ve fikrî alt yapı ve dilbilimi açısından önemli tespitler yapılmıştır. Odak noktası Mehmet Âkif olan on dört yazıda ise; mütefekkirin ilim ve sanatı, kimliğinin oluşmasında etkili olan unsurlar, millî meselelerdeki hassasiyet ve yakın tarihimizde oynadığı önemli roller ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Kuşkusuz böyle bir çalışma destek ve yardımlarla ortaya çıkabilmektedir. Bu cümleden olarak kitabın hazırlanmasından basımına kadar geçen süreçteki destekleri için İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak’a ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Haluk Alkan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca baskı hazırlıkları sırasındaki yardımları için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlilerinden Dr. Selin Önder Kaddar, Aslı Tuna ve Özlem Arslan’a teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Millî Mücadele’nin kahramanlarını ve Mehmet Âkif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

SubjectsHistory

TABLE OF CONTENTS AND LIST OF CONTRIBUTORS


Mehmed Âkif and Coffee Culture


Poems on Mehmet Akif ErsoyINFORMATION


ISBN978-605-07-1290-2
E-ISBN978-605-07-0999-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date13.12.2022
Cover (PDF)
Front Pages (PDF)
Full Text (PDF)

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.