CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS25.2019.001.08   IUP :10.26650/B/SS25.2019.001.08    Full Text (PDF)

The Bosnia-herzegovina Crisis and The Un’s Dispute Resolution

İbrahim Kamil

During the Cold War years, the Socialist Federal Republic of Yugoslavia stayed away from the Eastern and Western blocks because of the independence-based policy of President Josip Broz Tito called “The New Path in Socialism”.1 By the end of the Second World War, although he had become closer to the Soviet Union, Tito was disturbed by Stalin’s ruling attitudes. Belgrade joined the Non-Aligned Movement2 , which has become a rising international force while not having close relations with the United States. However, due to the ineffectiveness of the movement, Tito directed his quest towards Yugoslavian domestic politics, wanting to reinforce the idea that each country should follow a specific path using the political system he called Self-Management Socialism.


Tito died in May 1980 and since then, the growth of independence movements has accelerated in the republics of Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Croatia, Macedonia and Montenegro, as well as in the autonomous regions of Vojvodina and Kosovo.4 The process ended in 1990 with the dissolution of the Soviet Union and the Eastern Bloc, which was the other pole of the adversary international system during the cold war, and this affected Yugoslavia. In this Republic, the independence of Slovenia, Croatia and then of Macedonia, Bosnia and Herzegovina led to the collapse of Yugoslavia.References

 • Agresiya na Republik u Bosnu i Hertsgovinu genotsid nad Boşnyatsima, Spetsiyalno izdanyeyuli 2011, U povodu obilyejavanya 16. Godişnyitse genotsida nad Boşnyatsima u sigurnoy zoni Uyedinyenih Natsiya Srebrenitsi yula 1995. godine, Smail Çekiç, Universitetzki İnformativni Glasnik İnfo, Sarayevo 2011. google scholar
 • Akgönenç-Mughisuddin, Oya. 1993. “Bosna-Hersek, Kosova, Sancak ve Makedonya”, The Journal Of Armed Forces, Year: 112, No: 336. google scholar
 • Alkan, Necmettin. 2017. “Dayton Sonrasında Bosna-Hersek”, Balkanlar El Kitabı, 2. Volume: Çağdaş Balkanlar, edited by Gökdağ, Bilgehan A., Karatay, Osman. Ankara: Akçağ Yayınları, pp. 205-212. google scholar
 • Alp, İlker. 2011. “1990’larda Yugoslavya ve Bosna Hersek”, Trakya Unıversıty Journal Of The Faculty Of Letters,Volume. 1, No: 1, pp. 1-50. google scholar
 • Alp, İlker. 1998. “Balkan Yarımadasındaki Gelişmeler”, Askerî Tarih Bülteni, Year. 23, No: 44, pp. 7-30. google scholar
 • Alp, İlker. 1992. “Balkanlar ve Yugoslavya Olayları”, The Journal Of Armed Forces, Year. 111, No: 332, pp. 16-33. google scholar
 • Alp, İlker. 2017. “Soğuk Savaş Sonrası Bosna-Hersek ve Srebrenitsa Mezâlimi”, Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), edited by Kamil, İbrahim. Ankara: Nobel Yayınları, pp. 107-162. google scholar
 • Alp, İlker. 2017. “Soğuk Savaş Sonrasında Sancak’taki Gelişmelere Dair Bir Değerlendirme”, Trakya University Journal Of Balkan Research Institute, Volume. 6, No: 2, pp. 227-260. google scholar
 • Alp, İlker. 2017. “Srebrenitsa Soykırımı (July 1995)”, Avrasya Etüdleri, pp. 153-197. google scholar
 • Arman, Murat Necip. 2015. “Batı Balkanlarda Kırılgan Bir Fay Hattı: Republica Srpska ve Milorad Dodik’in Siyasal Retoriği”, Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı, Year. 21, No: 70, March-June, pp. 5337-5345. google scholar
 • Baklacıoğlu, Nurcan Özgür. 2014. “Savaş Sonrasında Uluslararası Yönetim Altında Dış Politika: Bosna-Hersek Örneği”, Dış Politika, Karşılaştırmalı Bir Bakış, Faruk Sönmezoğlu, Özgün Erler Bayır, İstanbul: DER Yayınları, pp. 343-390. google scholar
 • Bora, Tanıl. 1991. Milliyetçiliğin Provokasyonu, İstanbul: Birikim Yayınları, google scholar
 • Bosna-Hersek Krizinde Uluslararası Kuruluşlar ve NATO, Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İzmir 1993. google scholar
 • “Bosna Hersek’te Yedinci Sırp Özerk Bölgesi Kuruldu”, AFP, 4 November 1991. Bosnu i Hertsegovinu 1991-1995, İnstitut za istrajivanye zloçina protiv çovyeçnosti i mecunarodnog prava u Sarayevu, Sarayevo 1998, p. 27. google scholar
 • Cumhuriyet Gazetesi, 16 October 1991. google scholar
 • Çavuşoğlu, Emel G. Osman. 2000. The Wars of Yugoslav Dissoltution and Britain’s Role in Shaping Western Policy 1991-1995, Ankara. google scholar
 • Çekiç, Smail. 2007. “Genotsid nad Boşnyatsima Srebrenitse; Sigurne zone UN-a, yula 1995”, Novi Muallim, No: 30, Udrujenye İlmiye İslamske Zayednitse BiH, Sarayevo. google scholar
 • Çekiç, Smail. 2012. Genotsid i istina o genotsidu, (İnstitut za istrajivanye zloçina protivç ovyeçnosti i mecunarodnog prava Univerziteta u Sarayevu), Sarayevo. google scholar
 • Çekiç, Smail. 2010. Meldiyana Arnaut-Haselyiç, Beçir Matciç, Masovne Grobnitse u Bosni i Hertsegovini- Sigurna Zona Uyedinyenih Natsiya Srebrenitsa, Sarayevo. google scholar
 • David, Binder. 1993. “U.S. Policymakers on Bosnia Admit Error in Opposing Patition in 1992”, The New York Times, 20 June 2017. http://www.nytimes.com/1993/08/29/world/us-policymakers-on-bosnia-admit-errors-inopposing -patition-in-1992.html?pagewnted:a// google scholar
 • Demirel, Naim. 2015. BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Barışın Korunması, Derin Yayınları, 2nd edition, İstanbul. google scholar
 • Dikici, Ali. 2016. “Bosna Savaşı’nda Srebrenitsa Savunmasının Komutanı Naser Oriç’inHikayesi”, Avrasya Etütleri Balkanlar Özel Sayısı, Year. 22, No: 50. google scholar
 • Donia, Robert M., 2006. Sarajevo: A Biography, University of Michigan. google scholar
 • Emiroğlu, Hüseyin. 2006. “Soğuk Savaş Sonrası Birleşmiş Milletler: İşlevi-Sorunları”, Cumhuriyet University Journal of Economics and Administrative Sciences, Volume: 7, No: 2, pp. 59-81. google scholar
 • Gleni, Mişa. 2004. Balkanite (1804-1999), translated by Lekova, Svetlana., and Riva, İzdatelstvo. Sofya. Günaydın Gazetesi, 23 July 1991. google scholar
 • Haliloğlu, Gülten. 2018. “Bosna-Hersek’in İdari-Siyasi Yapısı ve Kimlik Sorunu”, Atlas İnternational Refereed Journal On Social Sciences, Vol. 4/12, pp. 971-978. google scholar
 • Honig, Jan Willem., and Both, Norbert. 1991. Srebrenica Record of a War Crime, New York: Penguin Book. http//www.diplomatikgözlem.com/haber_oku.asp?id=137, p. 1, 16 February 2004. google scholar
 • http://www.balgoc.org.tr./2004srebrenitsa.html, p. 3, 10 February 2006. google scholar
 • http://www.balgoc.org.tr/2004/srebrenitsa.html, pp. 6-7, 10 February 2006. google scholar
 • http://www.circassioncanada.com/tr/arastirma/almanyadaki-turk-diasporasi%C4%Bl.htm, p. 2, 22 October 2009. google scholar
 • İbrahimagiç, Omer. 1997. Drjavnost i nezavisnost Bosne i Hertsegovine, Viyeçe Kongresa boşnyaçkih intelektualatsa,Sarayevo. google scholar
 • İzetbegoviç potpisao, paodbacio Kutiljerov plan, 20 June 2017. Novosti, http:// www.nezavisne.com// novosti/ bih/izetbegovic.potpisao-pa-odbacio-kutiljerov-plan/290287 google scholar
 • Kamil, İbrahim. 2017. “Dayton Sonrası Bosna Hersek: İdari-Siyasi Yapı, Ekonomik Durum ve Dış Politika (1995-2017), Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), edited by Kamil, İbrahim. Ankara: Nobel Yayınları, pp.163-216. google scholar
 • Kamil, İbrahim. 2017. “Soğuk Savaş Sırasında Balkan Devletleri (1945-1990)”, Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar (1990-2015), edited by İbrahim Kamil, Ankara: Nobel Yayınları, pp. 3-103. google scholar
 • Karatay, Osman. 2007. “Bosna-Hersek Federasyonu”, Balkanlar El Kitabı, Çağdaş Balkanlar, Volume. II, edited by google scholar
 • Gökdağ, Bilgehan A., and Karatay, Osman. Ankara: Vadi Yayınları, pp. 202-211. google scholar
 • Karatay, Osman. 2002. Bosna Hersek Barış Süreci, Dayton Barış Antlaşması Eki İle, Ankara: Karam Yayınları. google scholar
 • Kasapoviç, Miryana. 2005. Podiyelyeno druştvo i nestabilna drjava, Zagreb: Politiçka Kultura. google scholar
 • Kenar, Nesrin. 2017. “Bosna-Hersek Savaşı”, Balkanlar El Kitabı, Çağdaş Balkanlar, Volume: II, Ankara, pp. 169-192. google scholar
 • Kenar, Nesrin. 2005. Yugoslavya, Yugoslavya Sorununun Ulusal ve Uluslararası Boyutu, Ankara: Palme Yayıncılık. google scholar
 • Keskin, M. Hakan. and Ulviyye, Aydın. 2014. “Bosna-Hersek”, Çağdaş Balkan Siyaseti, Devletler, Halklar,Parçalanma ve Bütünleşme, edited by Murat Necip Arman, Nazif Mandacı, 2nd Edition, Ankara: Seçkin Yayınları, pp. 181-212. google scholar
 • Mastaliç-Koşuta, Zilha. 2011. “Genotsid nad dyecom u Srebrenitsi-Sigurnoy Zoni UN-a yula 1995”, Genotsid u Bosni i Hertsegovini – Poslyeditse Presude Mecunarodnog Suda Pravde, Zbornik radova mecunarodne nauçne konferentsiye odrjane 10. i 11. yula 2009. godine u Potoçarima (Srebrenitsa), K: 2, (İnstitut za istrajivanye zloçina protiv çovyeçnosti i mecunarodnog prava Univerziteta u Sarayevu), Sarayevo. google scholar
 • Matsiç, Beçir. 2011. “Genotsid u Srebrenitsi do 1995. godine”, Genotsid u Bosni i Hertsegovini – Poslyeditse presude Mecunarodnog Suda Pravde, Zbornik radova mecunarodne nauçne konferentsiye odrjane 10. i 11. yula 2009. godine u Potoçarima (Srebrenitsa), K: 2, Sarayevo. google scholar
 • Mazower, Mark. 1992. The War in Bosnia: An Analysis, Action for Bosnia, London. google scholar
 • Mehanoviç, Edin. 2013. “Kutilyerov mirovni plan za Bosnu i Herstsegovinu”, Pregled, Year: 54, No: 1, Sarayevo: Sarayevski Univerzitet. google scholar
 • Milli Gazete, 27 June 2017. google scholar
 • Monnesland, Svein. 1999. For Yugoslavya, og etter, Oslo: Sypress Forlag. google scholar
 • Nettelfield, Lara J., 2010. Courting Democracy in Bosnia and Herzegovina, New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Numanoviç, Amin. 2011. Dayton Sonrası Bosna Hersek ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonu, unpublished master’s thesis, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Owen, David. 1995. Balkan Odyssey, New York. google scholar
 • Öner, Nedime Aslı Şirin. 2013. Dram Sonrası Bosna, Mültecilerin Geri Dönüşü Üzerine Bir Alan Araştırması, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık. google scholar
 • Özlem, Kader. 2012. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkan Politikalarının Bosna Hersek, Kosova ve Makedonya Krizleri Örneğinde İncelenmesi”, Edirne: Trakya University Journal Of Balkan Research Institute, Volume: 1, No: 1, pp. 23-39. google scholar
 • Papasotiriu, Hari. 2006. “Bosnenskata Voyna (1992-1995): Strategiçeski Analiz”, Novite Balkani, (Ed.) Djordj A. Kurvetaris, Viktor Rudometov, Kleomenis Kutsukus, Andrü K. Kurvetaris, translated by Yotov, Valeri. Sofya: Otpeçatana ot “Balkan Pres” AD, pp. 164-182. google scholar
 • Peace Implementation Council. 10 February 2011. available online: http://www.ohr.int/pic, google scholar
 • Mirko, Peyanoviç. 2007. “İstoriysko oblikovanye regiya i moguçnosti uspostave regionalne strüktüre Bosne i Hertsegovine u post deytonskom periodu”, Godişnyak 2007, Fakultet Politiçkih Nauka Sarayevo. google scholar
 • Selver, Mustafa. 2003. Balkanlara Stratejik Yaklaşım ve Bosna, İstanbul: IQ Kültür-Sanat Yayıncılık. google scholar
 • Soysal, İsmail. and Kut, Şule. 1997. Dağılan Yugoslavya ve Bosna-Hersek Sorunu: Olaylar-Belgeler 1990-1996, İstanbul: Ortadoğu ve Balkan İnceleme Vakfı. google scholar
 • Sönmezoğlu, Faruk. 2016. Son Onyıllarda Türk Dış Politikası (1991-2015), İstanbul: DER Yayınları. google scholar
 • “Srebrenitsa Katliamı”, 25 March 2005. 8. Yılında İHH (İnsani Yardım Vakfı)’nın Srebrenitsa Raporu, http://www.ihh.org/modules.php?name= sections&op= printpage&artid=58, p. 1, google scholar
 • Şabiç, Velid. 2011. “Genotsid u Srednyem Podrinyu 1992-1995”, Genotsid u Bosni i Hertsegovini – Poslyeditse presude Mecunarodnog Suda Pravde, Zbornik radova mecunarodne nauçne konferentsiye odrjane 10. i 11. Yula 2009. godine u Potoçarima (Srebrenitsa), K: 2, (İnstitut za istrajivanye zloçina protiv çovyeçnosti i mecunarodnog prava Univerziteta u Sarayevu), Sarayevo. google scholar
 • Şadinliya, Mesud. 2014. Teritoriyalna Odbrana Bosne i Hertsegovine 1986-1992, Sarayevo. google scholar
 • Tangör, Burak. 2008. Avrupa Güvenlik Yönetişimi, Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri, Ankara: Seçkin Yayınları. google scholar
 • Tercüman Gazetesi, 23 December 1991. google scholar
 • Thomson, Mark. 1992. A Paper House: The Ending of Yugoslavia, London: Vintage. google scholar
 • Tito, Josip Broz. 1978. Özyönetimli Sosyalizm, translated by Emin, İlhami. İstanbul: Koza Yayınları. google scholar
 • Türkeş, Mustafa. 2008. “Türkiye’nin Balkan Politikasında Devamlılık ve Değişim”, Avrasya Dosyası, Balkanlar Özel, journal of the institute for international relations and strategic research, Volume. 14, No: 1, pp. 253-280. google scholar
 • Türkiye Gazetesi, 3 October 1991. google scholar
 • Türkiye Gazetesi, 23 October 1991. google scholar
 • Uduırd, Suzan, 2002. Balkanskata Tragediya, Haosıt i Razruhata Sled Kraya na Studenata Voyna, İzdatelstvo Ciela, Sofya google scholar
 • UN-DOC. S/RES/1035 (1995). google scholar
 • UN-DOC. S/RES/1144 (1997). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/713 (1991). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/743 (1992). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/781 (1992). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/816 (1993). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/819 (1993). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/820 (1993). google scholar
 • UN-DOC.S/RES/836 (1993). google scholar
 • Ülger, İrfan Kaya. 2016. Yugoslavya Neden Parçalandı, Balkan Dramının Perde Arkası, Kocaeli: Umuttepe Yayınları. google scholar
 • Yamaç, Müzehher. 2016. “Multi cultural Ethnic Composition in The Balkans, Minority Rights and Bulgaria”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS ConferenceseriesPlovdiv/Bulgaria, edited by Dimitrov, Dimitır Kirilov., Yılmaz, Rasim. and Loschnigg, Günthr. 12-13, pp. 709-723. google scholar
 • Yenigün, Cüneyt., and Ümit, Hacıoğlu, 2004. “Bosna-Hersek: Etnik Savaş, Eksik Antlaşma”, Dünya Çatışma Bölgeleri, edited by İnat, Kemal., Duran, Burhanettin., and Ataman, Muhittin. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, pp. 179-192. google scholar
 • Yıldız, Zekeriya. 1993. Geçmişten Günümüze Bosna Hersek, İstanbul. google scholar
 • Yürür, Pınar. 2008. “Balkanlarda Uluslararası Himaye Yönetimleri: Bosna-Hersek Örneği”, Avrasya Dosyası, Balkanlar Özel, journal of the institute for international relations and strategic research, Volume. 14, No: 1, pp.159-192. google scholar
 • Zloçini nad Boşnyatsima u Srebrenitsi za vriyeme agresiye na Republiku Bosnu i Hertsegovinu 1991-1995, Dokumenti i svedoçenya, compiler by Çekiç, Smail. İnstitut za istrajivanye zloçina protiv çovyeçnosti i mecunarodnog prava Univerziteta u Sarayevu, Sarayevo 1999. google scholar
 • Zülch, Tilman. 1998. “Zloçin genotsida u Srebrenitsi: u Sigurnosnoy zoni Srebrenitsa 1995”, Zbornik radova Zloçini nad Boşnatsima u Srebrenitsi za vriyeme agresiye na Republiku Bosnu i Hertsegovinu 1991-1995, İnstitut zaistrajivanye zloçina protiv çovyeçnosti i mecunarodnog prava u Sarayevu, Sarayevo. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.