Medical Informatics

DOI :10.26650/B/ET07.2021.003   
EditorNilgün BozbuğaSevinç Gülseçen

Multidisipliner çalışma geleneğinin sürdürülmesinin simgesi olan üniversite iklimi, bilişim alanında değişimin itici güçlerinin tıp alanına uyarlanması yoluyla sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir başarının sağlanması açısından önem arzetmektedir.
Sağlıkta büyük veri, nesnelerin interneti, biyosensörler ve giyilebilir teknolojiler, yapay zeka ve
bulut bilişim dijital dönüşüm süreçlerinin hızlanmasını sağlamakta, zaman ve kaynak yönetiminin etkili bir biçimde yapılmasına fırsat tanımaktadır. Zaman ve kaynak yönetiminin etkili kullanılmasının
zorunlu olduğu sağlık hizmetlerinde tıp bilişimi teknolojilerinin kullanımı, iş süreçlerinin hızlanmasının yanı sıra insan kaynaklı hataların azaltılmasını da sağlayacaktır.
Tüm tıbbi nesnelerden akan veriler büyük veriyi oluşturmakta; büyük verinin analiz edilmesi, yapay zeka ve makine öğrenmesiyle, sağlık alanında kullanılabilecek yapılandırılmış bilgiye erişimi sağlamaktadır. Bilgi yönetimiyle de hastalık haritalarının oluşturulabilmesine, ulusal sağlık profilinin çıkartılmasına ve sağlık politikalarının belirlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.
Bir yandan her türlü tıbbi ürünün bilgi yönetim sistemine ağlar ve algılayıcılar aracılığıyla veri
gönderebildiği, hastaların ve sağlık personellerinin yetkileri ve onayları dâhilinde bu sistemdeki bilgiye
sağlık kurumundan veya uzaktan erişebildiği entegre sağlık hizmeti sunan dijital hastane modeli gelişmektedir. Diğer yandan ise uzaktan takip sistemleri sayesinde sağlık hizmetleri, hastane odaklı olmaktan çıkarak, hasta odaklı sağlık hizmetlerine dönüşmektedir.
Sağlık bilişimi olanaklarının tıbbi ve kurumsal yönetim süreçlerine uyarlanmasıyla sağlık sisteminde
kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve optimize eden otonom sistemler en yoğun kaynak kullanımının
gerçekleştiği sağlık kurumlarında maliyet artışını engellemede çözüm oluşturabilecek, verimlilik ve kalite artışı yönünden katkı sağlayacaktır. Buradan hareketle, tıp bilişimi alanına katkı sağlayacak ve gelecekteki çalışmalara yol gösterecek olan önemli bilgilerin yer aldığı bu kitabın daima alanında öncü bir
çalışma olacağına inanıyorum ve emeği geçen değerli akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Mahmut AK
Istanbul Üniversitesi Rektörü

SubjectsComputer Science, Interdisciplinary Applications

TABLE OF CONTENTS AND LIST OF CONTRIBUTORS


Data Science


Medical Ontologies


Electronic Medical Records Systems


Bioinformatics


Image Processing Methods in Medicine


System


Algorithm


Current Information Technologies


Blockchain in Healthcare


Neuronavigation


Health Tracking Systems


Medical Informatics Law


IndexINFORMATION


E-ISBN978-605-07-0773-1
PublisherIstanbul University Press
Publish Date24.06.2021
Cover (PDF)
Front Pages (PDF)
Full Text (PDF)

LICENCE


Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

This license lets others remix, tweak, and build upon your work non-commercially, and although their new works must also acknowledge you and be non-commercial, they don’t have to license their derivative works on the same terms.


SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.